Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 maart 2017

Zanderij blijft bollengrond

HILLEGOM > Het college van burgemeester en wethouders piekert er niet over om de locatie Zanderij aan te wijzen als woningbouwlocatie. Dat laat wethouder Jeroen Verheijen weten, naar aanleiding van een digitale oproep door Gideon Kwint, directeur van Kennemerland Beheer BV.

Verheijen wil er geen misverstand over laten bestaan. ,,Kwint heeft een stedenbouwkundige verkenning met bebouwing en ontsluiting heeft laten maken voor de locatie Zanderij. Hiermee treedt hij al naar buiten en hij heeft een digitaal platform opgezet. Wij vinden dit erg voorbarig en onwenselijk.''

In 2016 hebben de zes gemeenteraden van de Duin- en Bollenstreek de 'ISG 2016' (Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek, JD) vastgesteld. Hierin staat, dat de bollenvelden op de Zanderij eersteklas bollengrond zijn en blijven. Het collegebesluit uit 2008 om niet De Zanderij, maar het gebied tussen de Stationsweg en de Pastoorslaan aan te wijzen als woningbouwlocatie, blijft helemaal overeind, aldus de wethouder. ,,De reguliere woningbouwopgave tot 2030 kunnen we op basis van de huidige woningbouwcijfers nagenoeg volledig binnenstedelijk oplossen.''

Het is daarom vóór 2030 nog niet eens nodig om de bollengrond tussen de Stationsweg en de Pastoorslaan te beginnen met woningbouw. Verheijen: ,,De locatie De Zanderij voor reguliere woningbouw is niet in overeenstemming met rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. Wij zien dan ook geen aanleiding om de locatie De Zanderij als (reserve) reguliere woningbouwlocatie aan te wijzen.'' De wethouder besluit: ,,Binnenkort gaat de gemeente weer verder met haar gesprek met inwoners en andere betrokkenen om samen invulling te geven aan de Omgevingsvisie Hillegom 2030. Onderwerp van gesprek is daar: hoe zien wij Hillegom in de nabije toekomst? Wat vinden wij als gemeenschap belangrijk om te behouden, te laten groeien en waar willen we op investeren? Daar moet wat ons betreft het gesprek over gaan.''


Joep Derksen