Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 maart 2017

Vragen over rechtsgeldigheid hondenverbodsbordjes

NOORDWIJK > Een reactie van het college van burgemeester en wethouders op vragen over de aanpak van hondenpoep zorgt voor onduidelijkheid. En dan gaat het met name over de vraag of de huidige handhavingsborden wel op de juiste plekken staan.

Er zijn namelijk geen wettelijke regels waar het gaat om de vormgeving en de betekenis van bordjes voor het bekend maken van hondenregels. Hierdoor is het ook twijfelachtig, dat het handhaven naar aanleiding van die verbodsbordjes juridisch correct is. Dit wordt nog versterkt door het feit, dat er in Noordwijk maar liefst vier verschillende hondenverbodsbordjes gebruikt worden.

Daar komt nog bij, dat een aantal van die bordjes op plekken staan, die onduidelijkheid geven. Voor hondeneigenaren is het lastig om te bepalen, of een verbodsbordje, dat in een plantsoen staat, alleen gaat over dat plantsoen of ook over de stoep en verdere ruimte daar omheen. Het college geeft toe in een reactie op vragen van de gemeenteraad: ,,Geldt een verbodsbordje dat aan de rechterkant van een strandafgang staat alleen voor de rechterkant van de strandafgang of ook voor de linkerkant? Uitgangspunt zal moeten zijn, dat een geplaatst bordje In redelijkheid als duidelijk kan worden beschouwd. Daarbij Is een gedeeltelijke subjectiviteit helaas niet uit te sluiten.'' Toch zijn er inmiddels al minimaal drie bekeuringen uitgeschreven aan hondenbezitters, terwijl zo'n subjectiviteit niet uit te sluiten is.

Inwoners worden geacht de wet te kennen en kunnen zich niet verschuilen achter de 'Ik heb het niet geweten' uitspraak. Maar behalve de plaatselijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening), die via de gemeentelijke website ingezien kan worden, kan het college van burgemeester en wethouders ook speciale regels vaststellen. Bijvoorbeeld waar het gaat om gebieden waar helemaal geen honden mogen komen. Het is niet bekend, of al die speciale regels ook openbaar gemaakt zijn én goed vindbaar door de hondenbezitters.

Het college heeft alle 'verboden voor honden' bordjes geïnventariseerd, waar het gaat om de duidelijkheid over vormgeving en de plek waar deze staan. Als blijkt, dat er onduidelijkheid is, worden die bordjes weggehaald of veranderd. Maar misschien moeten zelfs de gemeentelijke regels worden aangepast, op grond waarvan de hondenverbodsbordjes worden geplaatst. Wanneer dat gaat gebeuren, is niet bekend. ,,Dat zal enige tijd vergen'', aldus het college. In de tussentijd wil het college meer informatie over hondenverboden verspreiden via de (sociale) media en mogelijk een folder.


Joep Derksen