Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 maart 2017

SVKB wil natuur behouden

KAAG EN BRAASSEM > ,,Het college lanceert allerlei plannen die het landschap van onze Groene Hart-gemeente aantasten. Dat begint ons steeds meer tegen de borst te stuiten.'' Hilde Bax (SVKB) waarschuwt, dat er niet allerlei ontwikkelingsplannen moeten worden doorgevoerd, die ten koste van allerlei waardevolle natuur gaan.

Als voorbeelden noemt ze hierbij ,,het kansenonderzoek voor een Drechtdoorsteek,, het Parapluplan Recreatie en de mogelijke bouw van Tetris woningen in natuurgebied.'' Ze vervolgt: ,,Wat verloren gaat, komt niet meer terug. Het open landschap en onze polders hebben recht op zorg en aandacht.'' In vragen aan het college van burgemeester en wethouders wijst Bax er op, dat al in de jaren '80 van de vorige eeuw een mogelijke 'Drechtdoorsteek' in de Vriesekoopsche polder door de gemeenteraden van voorgangers van Kaag en Braassem was weggestemd. Een nieuwe poging van het toenmalige bestuur in 2000 onderging hetzelfde lot.


Bax vraagt zich retorisch af: ,,Kaag en Braassem is gelokaliseerd in het Groene Hart in tegenstelling tot de gemeente Aalsmeer. Welke argumenten heeft de gemeente Aalsmeer om de Drechtdoorsteek niet te lokaliseren op het eigen grondgebied, bijvoorbeeld in de Legmeerpolder ten zuidwesten van de Tolhuissluis?'' Ze besluit: ,,Er lijkt onvoldoende geluisterd te worden naar de bezwaren van de bewoners in K&B en specifiek uit het dorp Leimuiden.''