Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 21.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

10 juli 2017

,,Theaterzaal in tennishallen Tweesprong''


KAAG EN BRAASSEM – Meer dan vijftig mensen bezochten vrijdag 30 juni de bijeenkomst in de Alkeburcht om na te denken over de toekomst van het maatschappelijk vastgoed. De politieke partij SVKB had deze bijeenkomst opgezet, naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad om de Alkeburcht op 1 september voorgoed dicht te doen. Zonder dat er een redelijk alternatief bekend is voor de negen verenigingen, die nu van de Alkeburcht gebruik maken.

Joep Derksen

Het doel van deze avond was niet, om een klaag- en vraagsessie te houden over de Alkeburcht, zo maakte SVKB-bestuursvoorzitter Til Beukenholdt duidelijk. ,,Het is afschuwelijk zoals het is gegaan, maar we moeten nadenken over wat er in de toekomst met de andere gebouwen in onze kernen gaat gebeuren.'' Fractievoorzitter Petra van der Wereld van dezelfde partij vulde aan: ,,We moeten nu bekijken hoe we energie behouden en krijgen en wat we daar voor nodig hebben. Binnen onze gemeente moet een ruimte zijn, waar je gebruik kunt maken van een theaterzaal. Hoe, waar en wat het mag gaan kosten; daar moeten we het over hebben.''

Dat de pijn rondom de besluitvorming over de Alkeburcht nog diep zit, bleek wel uit de woorden van Martien Wesselman: ,,Het gemeentebestuur scheurt zich af van de gemeenschap. Dat zie je bij Trump en Erdogan ook.'' Maar LKB-fractievoorzitter Ton van Velzen deed een suggestie over een locatie voor een theaterzaal. Als we op het terrein naast de Tweesprong een brede school maken, waarom kan daar niet een cultuurhuis bij passen?'' Van der Wereld zag hier ook mogelijkheden: ,,De tenniszalen van de Tweesprong worden weinig gebruikt; dat biedt kansen om daar wat mee te doen.''

Alle aanwezigen bleken het eens te zijn, met de stelling, dat er een gemeentelijke visie moet komen over het verenigingsleven. En dat dit hoognodig is, blijkt wel uit de woorden van Pim van der Meer van voetbalvereniging DOSR. Het huurcontract van de velden wordt namelijk op 1 januari 2019 opgezegd, waarna de voetballers er nog een jaar op mogen voetballen. Wat er daarna gaat gebeuren met de velden, die eigendom zijn van de gemeente, is nog onzeker. De velden kunnen weer verhuurd worden aan DOSR, tegen ongetwijfeld hogere tarieven, maar ook verkocht worden. Wellicht aan de voetbalclub, maar misschien ook aan een projectontwikkelaar.

De onzekerheid bij DOSR is daarom groot, zo bleek tijdens deze avond. ,,Als voetbalclubs hebben we te maken met het vastgoed. De huren van de velden worden opgezegd. Er komt een nieuw huurcontract of koopcontract, maar we weten nog altijd niet hoe die er uit komen te zien. We willen voorkomen dat we een 'Alkeburcht scenario' voor onze kiezen krijgen. We zijn nu al bezig plannen te maken voor 2019 om te voorkomen, dat we voor een enorme kostenpost komen te staan.'' De voorzitter verzuchtte: ,,Het is bijna ondenkbaar om te zeggen, dat we ergens anders naar toe moeten'' en besloot met een oproep: ,,De gemeente moet niet alleen cultuur en welzijn afstoten, maar de politiek moet het zelf oppakken en zorgen dat je iets voor de gemeente moet betekenen. De inwoners moeten er niet zijn voor de gemeente; het moet andersom zijn.''


Hierop deed Van der Wereld een oproep: ,,Laat iedere vereniging mailen wat ze nodig hebben om te kunnen blijven voortbestaan.'' Paul Hoogenboom, vice-voorzitter van WVC deed hierop al een voorzetje: ,,We doen als vrijwilligers al genoeg voor de samenleving. De wethouder zegt, dat we voorlopig niet veel meer moeten investeren in vastgoed, vanwege de brede school die er moet komen. Ik heb nul leidraad. We wachten de verkiezingen af; er moet eerst goed gemeentebeleid komen en pas daarna willen we meedenken over wat er wel en niet moet gebeuren.''

Actie voor fietsverbinding

LEIMUIDEN – De gemeente blijft proberen om een soort fietsverbinding aan te leggen tussen Leimuiden en Oude Wetering. Hierover wordt al dertig jaar gepraat, zonder resultaat. Maar de hoop blijft om zo'n fietspad er toch te krijgen. Daar moet niet al te lang mee gewacht worden, omdat het college van burgemeester en wethouders dan kan fluiten naar een subsidiepotje van de Provincie Zuid-Holland.


De Provincie gaat er van uit, dat de gemeente met een nieuw plan moet komen. Het college kijkt naar de mogelijkheid om deze nog te realiseren fietsverbinding aan te sluiten op een toekomstige 'snelfietsverbinding' tussen Alphen en Leimuiden. Ook de ambtenaren zien kansen, zo blijkt uit gemeentelijke stukken: ,,We willen serieus werk maken om te kijken of we dat potje geld binnen de gemeente kunnen halen. Het is best een behoorlijk bedrag.'' Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) laat desgevraagd weten: ,,Waar het ging om de fietsverbinding over de Molenkade waren er veel problemen om het gerealiseerd te krijgen, onder meer waar het ging om eigendommen van grond. Maar de behoefte om zo'n fietsverbinding te krijgen, is er nog steeds.'' 

Bezwaar CCH afgewezen

HOOGMADE – De Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) maakte bezwaar tegen de hoogte van de subsidie, die begin dit jaar is toegekend door het college. Maar ook dit bezwaar is afgewezen; door de ambtelijke hoorcommissie. De CCH was onder meer ontevreden, dat de subsidies over de jaren 2012 tot 2016 niet verhoogd werden met het inflatiepercentage. Maar volgens deze ambtelijke hoorcommissie kunnen die subsidiebeschikkingen niet meer ter discussie worden gesteld. Heeft deze uitspraak gevolgen voor de gemeentelijke relatie met de CCH? Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO): ,,Dat verwacht ik niet. Maar het staat hen vrij hogerop (in beroep, JD) te gaan. 

Column

Zonnepanelenvelden

Hoe moeilijk kan de politiek nou zijn, waarde columnlezer? Al jaren praten de politici over de vraag wat er moet gebeuren met een locatie als Veenderveld II. Moeten daar bedrijven komen en zo ja, wie gaat dat betalen en hoe gaan die bedrijfspanden er uit zien? Tegelijkertijd wordt duidelijk, dat deze regio de komende decennia gebruikt gaat worden als plek voor de realisatie van allerlei zonnepanelenvelden. Moeten die zonnepanelenvelden dan in de plaats komen van natuur?

Ach en wee, de ene bedreiging na de ander, zou je kunnen denken. Maar dat is dus niet zo. Het is heel eenvoudig om de plaatsing van zonnepanelenvelden te combineren met de bouw van (industrie)terreinen als Veenderveld II. Als je nieuwe bedrijfspanden bouwt op Veenderveld II, dan kun je als gemeente eisen, dat die panden allemaal platte daken krijgen. En op die daken moeten dan verplicht zonnepanelen komen te liggen. Zo help je dus aan de realisatie van een energieneutrale gemeente, gaan de kosten van het gebruik van die panden omlaag en wordt het dus gemakkelijker om financiers voor de bedrijfslocaties te vinden.

Aanpakken

Het wordt tijd, dat de politiek beseft, dat het in het leven niet gaat om de keuzes 'of dit – of dat'. De gemeenteraadsleden moeten zich realiseren, dat er ruimte geschapen moet worden voor én bouw én duurzame initiatieven. Het is van de zotte, dat deze gemeente nog altijd niet mogelijk heeft gemaakt, dat nieuwbouwwijken volledig aardgasvrij gebouwd moeten worden. Zelfs minister Henk Kamp heeft nu gezegd, dat de gemeenten vrij zijn om dit op te pakken. Dus vroeg ik aan het college van burgemeester en wethouders, wanneer zij het initiatief nemen tot het realiseren van aardgaslozen nieuwbouwwijken. Maar een woordvoerder liet weten, dat het college hier totaal geen initiatieven voor onderneemt. De burgemeester en wethouders laten dit over aan de gemeenteraadsleden.

Pardon? Geen initiatief van dit college voor aardgasvrije wijken, terwijl deze collegeleden een raadsvoorstel moeten uitvoeren om Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal te maken? Wat is dat voor beleid, of beter: wat is dat voor nog-beleid? Als het college dan niets wil doen, dan is het nu aan de gemeenteraad om niet alleen aardgasvrije wijken mogelijk te maken, maar ook te regelen, dat nieuwe bedrijven voortaan verplicht zonnepanelen op hun platte daken gaan plaatsen. Beste gemeenteraadsleden; jullie hebben nog een half jaartje de tijd om dit te regelen. Hoe moeilijk kan dat nou zijn?!


Joep Derksen

Gemeente steunt commercieel initiatief

ROELOFARENDSVEEN – Een commercieel bedrijf, HiHaHut, krijgt 8.000 euro van de gemeente, zodat geld verdiend kan worden met de exploitatie van vakantiehutten. Wel stelt het college van burgemeester en wethouders de voorwaarde, dat de gemeente Nieuwkoop ook 10.000 euro moet bijdragen én dat HiHaHut een 'LEADER' subsidie in de wacht sleept.

HiHaHut wil zes nieuwe logeerhutten realiseren. Dit bedrijf wil ,,in samenwerking met plaatselijke boeren en andere ondernemers trektochten door de meest bijzondere natuurlijke
omgeving laten maken. Het overnachten is in specifiek voor dit doel, onder architectuur ontworpen, min of meer zelfvoorzienende, “tiny” hutten die passen in de circulaire economie gedachte en welke bijvoorbeeld bij een boer op erf staan.''

Om dit te realiseren is een aanvraag gedaan voor de Europese regeling 'LEADER' en maakt daarmee kans op maar liefst 72.000 euro. Een voorwaarde voor het binnenslepen van die subsidie is, dat gemeenten het initiatief ook financieel ondersteunen. Van die zes nieuwe hutten komen er vier in de gemeente Nieuwkoop en twee in de gemeente Kaag en Braassem. Als de LEADER-subsidie binnengeharkt is, hoeft het bedrijf zelf nog maar zo'n 100.000 euro bij te dragen aan de totale kosten van 190.000 euro. Maar wellicht zijn er ook nog kansen voor een andere subsidiemogelijkheid; het FMP Rijn- en Veenstreek.

Maar waarom geeft dit college gemeentegeld aan een commercieel bedrijf? Het gaat namelijk wel om de belastingcenten van de inwoners. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) reageert: ,,Dit initiatief gaat bijdragen aan het toenemen van overnachtingsmogelijkheden. Dit komt bovenop wat er al in Kaag en Braassem was. Het is een originele manier van vakantie vieren en er blijkt vraag naar te zijn. Mensen gaan dan met de fiets of kano van locatie naar locatie; zo slaap je op heel originele plaatsen.'' Hij vervolgt: ,,Hier is sprake van een multiplyereffect; veruit het meeste geld komt uit andere bronnen. Voor ons is het een voorwaarde dat Nieuwkoop ook meedoet; anders krijgt de ondernemer het geld niet.''


Joep Derksen

Gemengde gevoelens bij TOP-trajecten

KAAG EN BRAASSEM – De TOP-trajecten; de besprekingen over de komst van extra sociale woningen, zijn van start gegaan. En in de verschillende dorpen heeft dat tot verschillende resultaten geleid, zo laat wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) weten.

Tijdens een TOP-traject komen de omwonenden en gemeentelijke vertegenwoordigers drie keer bij elkaar. Bij de eerste bijeenkomst kan iedereen zijn of haar bezwaren en tegenstand uiten. Hierna komen de mensen bij elkaar om ideeën naar voren te brengen. Daarna worden deze ideeën (deels) verwerkt in een plan, waarna dat plan in een derde bijeenkomst gepresenteerd en besproken wordt.

Schoonderwoerd vertelt over de TOP-bijeenkomsten op de Van Egmondlocatie en bij de Gerardusschool. De sfeer bij die beide bijeenkomsten was totaal verschillend, zo blikt de wethouder terug. ,,De sfeer rondom het dossier Van Egmondlocatie is nog niet helemaal positief. De mensen twijfelen aan de nut en noodzaak. Dat kwam er goed uit die eerste avond. Bij de Gerardus was de sfeer van de avond heel anders; er was veel enthousiasme voor het plan. Mensen wilden weten waar ze konden inschrijven en of ze ook naast de huidige buren kunnen gaan wonen.''


De eerstvolgende TOP-bijeenkomst voor de Gerardus is op woensdagavond 5 juli en de dag er na komen de omwonenden van de Van Egmondlocatie weer bij elkaar. Er wordt een maquette gemaakt van de buurt van beide locaties. En vervolgens wordt een uitsnede gemaakt van het plangebied. De mensen kunnen met bouwstenen, parkeerplaatjes, watertjes. Bomen hun ideeën doorgeven. Na de zomer komen scenario's en resultaten. Schoonderwoerd: ,,Of mensen bereid zijn hier aan mee te werken, dat is aan hen zelf. De raad heeft opdracht gegeven hier aan de slag te gaan met extra sociale woningen.''

Irritatie over olifantenpad

ROELOFARENDSVEEN – Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) ,,irriteert zich enorm'' aan de discussie over het olifantenpad. Deze uitspraak liet hij zich vorige week ontvallen tijdens het wekelijkse persgesprek. Schoonderwoerd vindt, dat mensen willens en wetens een veiligheidsrisico nemen, iedere keer wanneer ze oversteken op de weggedeeltes bij het Rabobankkantoor, waar het niet hoort. ,,Er ligt twee keer een tweebaansweg, waar mensen de weg oversteken. Ik weet precies, wie de schuld krijgt, als daar wat gaat gebeuren. Dan heeft de gemeente niet genoeg gedaan om een ongeluk te voorkomen.'' Moet er dan prikkeldraad komen om de olifantenpadgebruikers tegen te gaan? Schoonderwoerd: ,,Dat zal misschien een oplossing zijn, maar we kijken naar mogelijkheden, die er beter uitzien. Misschien wordt de heg doorgetrokken.''

Kerken doen onderhoud samen

ROELOFARENDSVEEN – Al sinds 1798 ligt het eigendom van de kerktorens in handen van de gemeente, waar de kerken staan. Dit college had de kerktorens graag voor een euro overgedragen aan de Protestantse Gemeente Leimuiden, Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude en de Hervormde Gemeente Woubrugge. Maar daar hebben de kerkgenootschappen zelf helemaal geen zin in. Toch zijn de partijen overeengekomen, dat het onderhoud van die torens voortaan in onderlinge afstemming uitgevoerd wordt.

Joep Derksen

,,De gebruikers van de kerkgebouwen zijn bij uitstek in staat om de kerkgebouwen te beheren en onderhouden'', aldus het college van burgemeester en wethouders. Het gaat hierbij om de Dorpskerk, (Dorpsstraat 49, Leimuiden), de Woudse Dom (Herenweg 26, Rijnsaterwoude) en de Dorpskerk (Comriekade 7, Woubrugge). De kerken zullen voortaan het beheer, onderhoud en de inspecties van de kerken zoveel mogelijk gezamenlijk (laten) uitvoeren. Dan gaat het onder meer om het dagelijks onderhoud, groot onderhoud, het luiden van de klokken en het verlichten van de kerktorens. Ook zijn er plannen voor het opstellen van een gezamenlijk meerjarenonderhoudsplanning voor de kerken. Eventuele subsidies voor het onderhoud van de kerken worden voortaan gezamenlijk aangevraagd.


Aan wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) is gevraagd: ,,Is dit een gevalletje ieder voor zich en God voor ons allen? Hij lacht: ,,Dat laatste sowieso. Het stamt nog uit de tijd van Napoleon dat de overheid gehouden is om de kerktorens te onderhouden. We wilden zelf de torens cadeau geven, maar de kerken vinden het zo wel goed geregeld. Daarom zijn afspraken gemaakt, dat de kerken het onderhoud gaan doen. De grootste slag wordt geslagen met het combineren van het werk van Kerkgebouwen en kerktorens. Dat is praktisch, goedkoper en zorgt voor minder overlast.''

Nieuw Hazenpad

WOUBRUGGE – Het dorp heeft er een nieuwe straatnaam bij. En dat komt dankzij een Facebookactie van een inwoner. Iedere ochtend zag hij op het voetpad naast de eigen woning hazen rondhuppelen. Omdat dit voetpad nog geen naam had, werd de naam 'Hazenpad' bedacht. Via Facebook kreeg ze steun voor haar idee en ze diende de naamaanvraag officieel in bij de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stemde hier vorige week mee in.  

Nieuwe huizen

ROELOFARENDSVEEN – Aan de Zuideinde 99 mag een gebouw komen, met zes kamers voor een bed & breakfast, twee verblijfsrecreatieve appartementen, een gemeenschappelijke ruimte voor binnenaccommodatie en bed & breakfastactiviteiten. Ook mogen er nog een woning komen én kunnen aanlegfaciliteiten gerealiseerd worden voor boten en de twee woningen. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het tweede huis krijgt het adres 'Zuideinde 99a' toegekend. 

Positief over nieuwbouw

ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders neemt 'een positieve grondhouding' in over de plannen voor een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapwoning op het perceel van Zuideinde 76. De bestaande bebouwing, een loods van 390 m2 en een glazen tuinkas van 470 m2, wordt gesloopt. Er zijn geen redenen om de gevraagde vergunning te weigeren, aldus het college.  

Uitbreiding loods

LEIMUIDEN – Het college van burgemeester en wethouders vindt, dat de bezwaren tegen het bouwen van een opslagloods op de Westerdijk 53 ongegrond zijn. Hiermee volgt het college het advies van de commissie voor de bezwaarschriften. Het bedrijf Vinkova, dat al ruim een kwart eeuw glas opslaat in die loods, heeft meer ruimte nodig. Het college laat weten: ,,Wij achten de verkeersaantrekkende werking van deze uitbreiding niet zó groot, dat de verkeersdruk in de omgeving onevenredig zal toenemen.'' Het bedrijf ligt aan het begin van de Westerdijk en het parkeren van de vrachtwagens vindt plaats op het eigen terrein van het bedrijf. 

Warme ontvangst recreatiewoningen

LEIMUIDEN – Het voormalige campingterrein aan de Westeinde 19 wordt opgeknapt. De eigenaar heeft een verzoek ingediend om daar zes nieuwe vrijstaande recreatiewoningen te plaatsen. Deze woningen worden maximaal 60 m2 groot. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover deze plannen. Op dit moment is het voormalige campingterrein verlaten en overwoekerd door bomen en struiken. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) laat weten: ,,We willen uitnodigend zijn om het aantal bedden en initiatieven op te krikken. Maar het moet wel kleinschalig zijn.''

Wel schuur, geen woning

LEIMUIDEN – Van het college van burgemeester en wethouders mag de Kwekerij Leiwoude (Vriezenweg 2C) een nieuwe schuur bouwen. Deze schuur wordt ongeveer 300 m2 groot, maar mag niet hoger worden, dan de huidige bebouwing. Ook moet de initiatiefnemer nog de buren op de hoogte brengen van zijn plannen. De aanvraag om op het terrein ook een bedrijfswoning te mogen bouwen, wordt afgewezen. De gemeente vindt dit 'onwenselijk'.  

Woningen bij koeienboer

WOUBRUGGE – Er zijn plannen om tien huizen te bouwen langs de A. de Graaflaan. Het hele goedkeuringsproces kan nog wel een jaar duren, maar eerst moet de initiatiefnemer onderzoeken welke gevolgen deze woningen hebben voor de verkeersafwikkeling, geurzones en milieuaspecten. Een quick scan zou aantonen, dat de bouw van die woningen mogelijk is, zo lang ze vijftig meter buiten de contour van de melkrundveehouderij aan de A. de Graaflaan 19 komen te staan. Het college van burgemeester en wethouders staat 'in beginsel positief' tegenover de bouwplannen. Maar eerst moeten dus nog veel zaken uitgezocht worden. 

Sluisconcert groot succes

ROELOFARENDSVEEN – Bijna duizend mensen kwamen af op het Sluisconcert, dat zaterdag 1 juli plaatsvond. Onder het genot van een al dan niet alcoholische versnapering werden de bezoekers overladen met prachtige muziek. Een breed scala aan optredens kwam naar voren; van aria tot theater. Ondertussen werd het goede doel ondersteunt; het Hospice Armandi haalde duizenden euro's aan donaties binnen.

De liefhebbers hebben er vier jaar op moeten wachten; het Sluisconcert bij Café de Haven naast het Sluisje. De hele zaterdag stond in het teken van de opbouw, maar 's avonds was dan ook alles perfect geregeld om er een uniek evenement van te maken. Vanuit alle windstreken kwamen booteigenaren met hun vrienden en families varen, om al kabbelende te genieten van de optredens. Ook op de kade was het vol met mensen die genoten van muziek van topkwaliteit, mét een vleugje theater.

Centraal tijdens dit Sluisconcert stond het verhaal van de tulp; de Veense bloem. Mede-organisator Don de Jeu vertelt hierover: ,,De tulp is onze nationale trots. We hebben het verhaal van de ontwikkelingen daarin verteld. Het ging over de tulp, liefde, verbondenheid met elkaar, de dood en de schoonheid van de muziek. Het leven is een reis, waarbinnen we de liefde ontmoeten die elkaar verbindt. Reizen stopt nooit en de dood ook niet.''

Bij het Sluisconcert vind je geen goedbedoelende amateurs die een deuntje blazen. Alle optredens schitteren door professionaliteit en kwaliteit. Het publiek ging uit haar dak tijdens het concert van The Hague Brass; bestaande uit de beste blazers van het Residentieorkest uit Den Haag. ,,Dat is de eredivisie van de muziek'', glundert De Jeu nog na.

Een van de bezoekers was Riet Hekkenberg. Zij was helemaal overdonderd door de soliste Jannelieke Schmidt, die prachtige aria's zong over de liefde; al dan niet onmogelijk. Dit was één van de muzikale verrassingen, waar het Sluisconcert dit jaar in uitblonk. Een andere topper was het Franse zigeunerorkest La Compagnie Du Tire Laine. Met hun swingende muziek zorgden ze voor een heftige deining in het publiek. Zowel op de kade als op het water. Tussendoor gaven dertig leden van verschillende koren uit Roelofarendsveen hun beste optredens ten gehore.


De avond stond ook in het teken van Stichting Hospice Amandi, die bezig is om in 2018 een liefdevolle plek te openen, waar mensen met een terminale ziekte op een waardige manier kunnen sterven. De vrijwilligers hiervan zamelden deze avond ruim 2.000 euro aan donaties in. 

75 zonnepanelen voor 80-jarige vereniging

ROELOFARENDSVEEN – Tafeltennisvereniging De Treffers heeft maar liefst 75 zonnepanelen op het dak van de speelzaal geplaatst. Met deze zonnepanelen moet ongeveer 80% van de benodigde energiecapaciteit opgewekt worden, zodat de investering binnen zes jaar kan worden terugverdiend. Het is een nieuwe duurzaamheidsstap voor de vereniging, die dit jaar haar 80-jarig bestaan viert. Het geld voor de zonnepanelen is deels betaald door een subsidieregeling en een extra sponsorbijdrage van Zwettulips. De rest van het geld wordt gefinancierd door De Treffers zelf. Het bestuur van de Treffers wil maatregelen nemen om alle tl-balken in de speelzaal te vervangen door LED-verlichting.

Actie voor meer bloeiende bermen

KAAG EN BRAASSEM – Bijna de voltallige gemeenteraad is blij met de bloeiende bermen en bijenlinten, die her en der in Kaag en Braassem te zien zijn. En het smaakt naar meer. Daarom werd het college van burgemeester en wethouders op maandag 3 juli opgeroepen om deze vorm van straatnatuur 'structureel uit te bouwen'. Dat moet dan wel gebeuren in overleg met bijvoorbeeld de Stichting Groen Licht en agrariërs. Gehoopt wordt ook, dat inwoners hier een handje bij willen helpen en dat er wellicht ook subsidiemogelijkheden zijn. Het voorstel van CDA, D66 en SVKB werd met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen Ton van Velzen (LKB) stemde tegen.  

Alkeburchtgeld voor ondersteuning cultuur

KAAG EN BRAASSEM – Nu de Alkeburcht op 1 september voorgoed dicht gaat, komt er geld beschikbaar om meer te bereiken op het gebied van kunst en cultuur. De politieke partijen PRO, CDA en VVD namen hun eigen voorstel aan om eenmalig 94.000 euro beschikbaar te stellen voor dit doel. Daarnaast komt er jaarlijks 24.000 euro beschikbaar om 'doelen en resultaten op het gebied van kunst en cultuur' te ondersteunen.  

Bezwaar tegen trekkershutten

LEIMUIDEN – Niet iedereen is blij met de komst van vier zogeheten trekkershutten. Oud-wethouder Trix van Puffelen heeft een officieel bezwaar ingediend tegen deze vorm van recreatie en ze roept de gemeenteraad op om geen ruimte te geven aan de trekkershutten.

Zij vreest, dat de komst van vier trekkershutten een precedentwerking tot gevolg heeft. Als de gemeente namelijk toestemming geeft voor deze eerste vier hutten in een natuurgebied, kunnen er volgens haar in de toekomst nog eens tientallen hutten extra komen. ,,Dat geldt vanaf de boerderij Dank en Hoop (bij de nieuwe brug 207) tot aan Bilderdam, dus nét het landschappelijk meest waardevolle gebied. Want waarom zouden andere grondeigenaren niet op dezelfde wijze door de gemeente gefaciliteerd worden, als de eigenaar die nu vier trekkershutten mag plaatsen?''

Ze vervolgt: ,,Waar een hut kan worden gebouwd, worden vaak de bomen gekapt en de struiken verwijderd voor het uitzicht op de Drecht. Ook worden er terrassen en parkeerplaatsen aangelegd, de grond aangevuld en geëgaliseerd, tuinmeubilair en sierelementen neergezet, en maakt de natuurlijke begroeiing doorgaans plaats voor dichte hagen van coniferen of schuttingen aan de zijde van de dijk of weg om de privacy van de recreanten te beschermen. Door deze ontwikkeling wordt het zicht op en vanaf Drecht geblokkeerd en gaat voor de passerende recreant de samenhangende indruk van polder en veenrivier verloren - en juist dát maakt het gebied zo uniek.''


Van Puffelen heeft een lijst van tientallen vogels, die langs de waterkanten leven en besluit: ,,De aantrekkelijkheid van dit fraaie gebied zal ernstig worden geschaad als de mooie oeverlanden worden volgebouwd met hutten/kleine recreatieverblijven en (sta)caravans worden toegestaan. De nadelige gevolgen van de precedentwerking is desastreus voor de natuur- en landschapswaarde van dit fraaie gebied. Zoiets doen zonder een gedegen ecologisch onderzoek is onverantwoord.''

Bloemenbakken blijven hangen

KAAG EN BRAASSEM – De leden van de gemeenteraad stemden maandag 3 juli in met een voorstel om ieder jaar 'hanging baskets' in de gemeente op te hangen. Dit zijn hangende bloemenbakken, die nu al her en der in Kaag en Braassem aan de lantaarnpalen bevestigd zijn.


Veel inwoners zijn positief over deze hanging baskets, maar tot nu toe was er alleen maar geld om dit voor één zomerseizoen te doen. D66, SVKB en LKB dienden echter een voorstel in, om voortaan ieder jaar 23.000 euro te reserveren voor de aanschaf van deze hanging baskets. Waarbij fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) nadrukkelijk opriep om deze hangende bloemenbakken wel te bestellen bij een lokale leverancier. De gemeenteraad nam het voorstel unaniem aan.  

Column

Opvlieger

In de jaren '90 van de vorige eeuw woonde ik in Hongkong, waarde columnlezer. Daar was ik getuige van een stukje ongekende en tot nog toe ongeëvenaarde gebiedsontwikkeling. Een compleet vliegveld van deze miljoenenstad werd opgedoekt en verplaatst richting zee.

Landen op het oude vliegveld Kai Tak was altijd een ervaring. Als je in je vliegtuigstoel zat, vloog je letterlijk tussen de wolkenkrabbers door en kon je zien wat de families Leung, Ho en Lim aten. Maar die landende en stijgende vliegtuigen zorgden natuurlijk wel voor enorme geluidsoverlast, om nog maar te zwijgen over de fijnstoffen die dagelijks neer dwarrelden.

In de tijd dat Hongkong nog eigendom was van het Verenigd Koninkrijk, is besloten dat er een compleet nieuw vliegveld moest komen: Chek Lap Kok. En dat vliegveld kwam in de zee te liggen. Nederlandse baggermaatschappijen pakten dit werk op. Zij gebruikten twee eilandjes als basis en spoten zoveel zand op en bij elkaar, dat er genoeg land werd geschapen voor een volwaardig vliegveld. In één nacht(!) werd Kai Tak ontmanteld en werd Chek Lap Kok in gebruik genomen.

Pas geleden las ik het bericht, dat Schiphol wil groeien; van een kleine 500.000 vluchten nu naar maar liefst 800.000 vluchten in 2035. Die groei moet 'duurzaam en veilig' zijn, zo laten de betrokkenen weten. Het wordt tijd, dat een belemmerde visie op 'Meer, meer meer' wordt aangevuld met een ware visionaire gedachte. Laat Schiphol groeien, maar zorg ervoor, dat de luchthaven verplaatst wordt naar de Noordzee. Hierdoor worden miljoenen mensen ontlast, waar het gaat om het vliegtuiglawaai en worden onze kinderen en ouden van dagen ook ontzien van de fijnstof en ultrafijnstof, die door de passerende vliegtuigen dagelijks naar beneden dwarrelt.

Natuurlijk vergt het een investering, maar dat is financieel verantwoord, gezien de groeiplannen van Schiphol zelf. Ook zal de schade op de zeenatuur minimaal hoeven zijn, als de realisatie van Schiphol 2 veilig, duurzaam en milieuvriendelijk plaatsvindt. Bovendien zorgt een dergelijke investering ook voor een impuls van de nationale economie en worden er meer banen gecreëerd. Daarnaast kan het huidige terrein van Schiphol gebruikt worden voor de realisatie van natuur, maar ook woning- en kantorenbouw. Het is werkelijk een win-win-win-situatie! Als het aanleggen van een vliegveld in zee al twintig jaar geleden kon, dan kan het in deze tijd zeker. We hebben hiervoor echter wel mensen met lef en visie voor nodig, om dit voor elkaar te krijgen. Wie durft?


Joep Derksen

Geld voor onderzoek Schipholoverlast

KAAG EN BRAASSEM – Welhaast de voltallige gemeenteraad stemde maandag 3 juli in met een voorstel om 10.000 euro per jaar te reserveren voor onderzoek naar de ontwikkelingen rondom de luchthaven Schiphol. Alleen de politieke partijen LKB en VVD stemden tegen; maar hun gezamenlijke twee stemmen waren bij lange na niet voldoende voor een raadsmeerderheid.

De partijen PRO, CDA, D66 en SVKB maken zich zorgen over de ongebreidelde groei en mogelijkheden van Schiphol. Hoewel dit instituut zorgt voor banen, moeten de nadelige gevolgen er van niet onder de tafel geschoven worden, zo oordelen deze politici. ,,Veel gemeenten en regio's om ons heen spannen zich in om de (gevolgen van de) groeiambities van Schiphol het hoofd te bieden. Ook Kaag en Braassem moet zich hiervoor sterker maken.''


Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) vulde aan: ,,Meten is weten''. De Kaagbaan heeft als preferente baan (voorkeursbaan, JD) effecten voor de regio die in de lijn van de Kaagbaan wonen. Het leidt tot klachten, slaapverstoringen en mogelijk gevolgen voor de volksgezondheid.'' Hij pleitte er voor, dat er meer meetpunten van het vliegtuiglawaai komen in deze regio, zodat dit gebied niet alleen afhankelijk is van 'berekeningen' van dat lawaai, die door Schiphol zelf worden uitgevoerd. De partijen willen, dat Kaag en Braassem samen met andere gemeenten ,,een onafhankelijk onderzoek uitvoert naar de cumulatieve (totale, JD) impact van de ontwikkelingen van Schiphol'', waar het gaat om zaken als geluidsoverlast, fijnstofemissies en de gevolgen voor de volksgezondheid.

Huidige gemeenteraad houdt vast aan energieneutraal in 2040

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad blijft tóch vasthouden aan haar eerder geuite wens om in 2040 energieneutraal te zijn. Ook al zet de voltallige regio in, om deze wens in 2050 gerealiseerd te hebben. Op de VVD na, was er geen enkele partij die zich tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 3 juli in de openbaarheid uitsprak tegen het uitstellen van de energieneutraliteitswens.

Joep Derksen

Het energieneutraal maken van de gemeente Kaag en Braassem heeft nogal wat gevolgen, de komende jaren. Geschat wordt, dat hier 160 windmolens voor geplaatst moeten worden en dat zou onherroepelijk ten koste van het openbare landschap gaan. En het tien jaar eerder realiseren van deze duurzaamheidsdoelstelling gaat de gemeente heel veel geld kosten; een bedrag dat zelfs kan oplopen tot vele (tientallen) miljoenen euro's.

Het is alleszins de vraag, of het überhaupt mogelijk is om Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal te maken. Maar voorlopig blijft de raad bij wensdenken, dat alles wel goed gaat komen. ,,We zullen de voortgang van het proces om in 2040 energieneutraal te zijn zeer nauwkeurig bewaken'', aldus Christian Malin (SVKB). Zijn D66-college Gino Wesselman ziet het niet als een probleem, dat alle andere gemeenten gaan voor 'energieneutraal in 2050'. Hij stelde: ,,We zijn zeer positief over het sluiten van een regionaal energieakkoord. Dat kan werken als een vliegwiel en gaat helpen om te werken aan het energieneutraal zijn in 2040. Het is essentieel om binnen Holland Rijnlnad een voortrekkersrol te spelen en dus mee te doen aan meerdere pilots.''


Gemeenteraadslid Hans Klink (PRO) opperde voorzichtig, dat niet bekend is hoeveel geld de energieneutraliteitswens gaat kosten. Maar fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) dacht in kansen. ,,Laat de Tweesprong zorgen voor andere duurzame warmtebronnen. Leer van de tuinbouw met verduurzamen en benut de adviezen van het duurzaamheidsplatform. Betrek andere organisaties aan de voorkant, zoals de Stichting Open Landschap. De wens om energieneutraal te zijn in 2040 gaat zo'n ruimteclaim vragen, dat ze niet alles kunnen tegenhouden.'' Alleen fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) vond, dat energieneutraal in 2050 ook prima gerealiseerd kan worden: ,,Sluit aan bij de regio. Dan maar naar 2050. Het kan beter goed, dan snel en afgeraffeld.''  

Laatste strohalm Alkeburcht geknakt

KAAG EN BRAASSEM – Het leek en bleek een kansloze motie van SVKB en LKB om de Alkeburcht toch nog een jaar langer open te houden. Deze motie werd weliswaar gesteund door D66, maar haalde niet genoeg stemmen om aangenomen te worden.

Op 29 mei had de gemeenteraad in meerderheid bepaald, dat de Alkeburcht op 1 september dicht moet. En de politieke partijen, die er toen vóór hadden gestemd: VVD, PRO en CDA, waren nu niet van plan om van gedachten te veranderen. Ook niet, nu de gemeenteraadsverkiezingen nog maar zo'n acht maanden ver weg zijn. Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) liet zich zelfs even gaan, toen ze het voorstel voor het behoud van de Alkeburcht besprak. ,,Ik vind het bijzonder teleurstellend, dat raadsleden een democratisch genomen besluit niet respecteren.'' Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) lichtte toe, waarom zijn partij tegenstemt. ,,Het is onze overtuiging dat er voldoende vastgoed beschikbaar is om alle verenigingen onderdak te bieden.'' Alwin Koek (VVD) vond, dat het nog een jaar open houden van de Alkeburcht ,,de termijn van de onzekerheid voor de gebruikers verlengt''. De argumenten van LKB en SVKB over bedrijven die via sponsoring willen helpen om de Alkeburcht open te houden, en dat een aantal verenigingen nog altijd geen geschikte ruimte heeft gevonden, maakten geen indruk. Het voorstel werd verworpen.


Joep Derksen

Meebetalen aan Leidse ijsbaan

KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur wil niet bijdragen aan de Leidse ijsbaan van 250 meter lang. Maar waar het gaat om een nieuwe ijsbaan van 333 meter, houdt wethouder Henk Hoek (CDA) de mogelijkheid nog open, dat ook Kaag en Braassem daar een financiële bijdrage aan levert. Dat bleek maandag 3 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering.


In de gemeente Leiden is er al jaren een discussie over het realiseren van een nieuwe ijsbaan. Nu wordt er ook gekeken naar gemeenten in de regio, om te zien of zij bereid zijn om een bijdrage te leveren. Het zijn namelijk niet alleen Leidenaren, die op de ijsbaan komen schaatsen, maar ook ijsliefhebbers uit andere dorpen. Hoek liet weten, naar aanleiding van een vraag van het CDA. ,,De 333 meter baan is een groot verlangen van schaatsverenigingen in onze gemeente. Ik heb vastgesteld, dat veel meer regiogemeenten daar wel wat voor voelen. Een 333 meter baan heeft inhoudelijk meer mogelijkheden voor de schaatssport in de regio.'' Hij besloot: ,,Als Leiden het besluit gaat nemen om die 333 meter baan in onderzoek te nemen, dan komt er een roadshow langs de raden. Op die manier worden alle raden op dezelfde manier geïnformeerd over wat het plan is en wat (hoeveel geld, JD) er van de raden wordt verlangd.''

Liefste meester vertrekt na 44 jaar

LEIMUIDEN – Bas Vos was 44 jaar leraar en hiervan was hij zeventien jaar actief op basisschool De Schakel. Als directeur nam hij vrijdag 30 juni afscheid van de leerlingen en het personeel. Vos heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar diep in zijn hart heeft hij toch moeite met deze overgang.

Door Joep Derksen

Alle leerlingen stonden de ochtend van het afscheid keurig opgelijnd in een erehaag. Vos zelf werd zittend op een stoel en onder erebogen, voortgetrokken door een groepje kinderen, terwijl hij met een afscheidslied luid werd toegezongen. Door de erehaag betrad hij het schoolgebouw voor de allerlaatste keer als directeur, waarna hij vrijwel iedere leerling een high five gaf. Vos heeft in zijn leven nog nooit zoveel high fives op één dag gegeven.

Ongetwijfeld zal Vos herinnerd worden, als de man die de basis legde voor de fusie van de drie basisscholen in het dorp. Vanwege zijn veertigjarige carriere in het onderwijs werd Vos in 2013 door deze journalist geïnterviewd en gevraagd naar zijn visie op de toekomst van de drie scholen in Leimuiden. Hij zei indertijd: ,,Op een gegeven moment moet je ernaar toe, dat drie scholen één school worden. Daar ontkom je niet aan in dit dorp. Er moet een brede school komen met daarin een kindcentrum, een bibliotheek en een buitenschoolse opvang. Het is de komende vier jaar voor mij een uitdaging om dat te realiseren. Daar wil ik naar toe werken.'' Deze woorden leverde hem kritiek, maar ook veel lof op. Andere onderwijzers hadden dit namelijk al gedacht, maar nooit hardop uitgesproken. De brede school (,,IKL; het Integraal Kindcentrum Leimuiden'') is er nog niet, maar het is nu al zeker dat dit gebouw er komt; net naast De Schakel.

Over zijn afscheid laat Vos weten: ,,Aan de ene kant ben ik blij en aan de andere kant niet. Ik ga de kinderen en mijn collega's missen. Ik heb aangeboden om in te vallen, maar het is goed zo. Directeur zijn was best wel zwaar. Ik kijk met het meeste plezier terug op het omgaan met de kinderen. Ook heb ik allerlei nieuwe dingen op de school ingebracht, zoals het Chromeboek en ik heb ze leren programmeren.'' Hij wenst zijn opvolger veel succes: ,, Het wordt een heel spannende tijd met het IKL.''


Ondertussen spelen de kinderen allerlei spelletjes. De allerjongsten leren hoe leuk het is om een appeltaart te maken en de oudere jeugd houdt zich bezig met volleyballen, ringwerpen en op de evenwichtsbalk lopen. Leerlinge Talita verzucht: Ik vind het jammer dat hij weg gaat, omdat het zo'n lieve meester was. Ik hoop dat hij af en toe nog terug komt op school.'' Angelie roept uit: ,,Meester Bas, je bent de liefste meester die ik ooit heb gekend!''

27 juni 2017

Duurzaamheid wordt duur verhaal

Nieuwkoop – De Co2-uitstoot moet in 2050 nog maar 5% zijn van het huidige niveau. Daarom moet iedere gemeente maatregelen nemen om energieneutraal te worden. Om dat te bereiken, moet Nieuwkoop 26,8 petajoules aan energie gaan opwekken en tegelijkertijd 9,8 petajoules aan energie besparen.

1 Petajoule staat gelijk aan 1 biljard joules. Één Joule is de hoeveelheid energie die nodig is om een gewicht van 98.1 gram een meter op te tillen. Er moet de komende jaren dus flink geïnvesteerd worden in wind- en zonneenergie, geothermie en biomassa. Maar dat kan niet alleen door de gemeente gebeuren, zo laat wethouder Annette Pietersen weten. ,,We hebben LED-lampen in de straatverlichting en gaan duurzame scholen bouwen. Er komt een onderzoek naar hoe we allerlei sportaccommodaties kunnen verduurzamen.'' Toch blijft er voor de gemeente veel werk te verrichten; nog niet alle gemeentelijke gebouwen hebben bijvoorbeeld zonnepanelen.

Ook inwoners en bedrijven zullen de komende jaren duurzaam bouwen; vanaf 2030 is het niet eens meer mogelijk om nieuwe woningen op een gasnet aangesloten te krijgen. De komende decennia komt alles in het teken te staan van het besparen en opwekken van duurzame energie en nu al is zeker, dat dit veel, heel veel geld gaat kosten. Pietersen: ,,Stoppen is geen optie. Het is lastig om te beoordelen hoeveel middelen nodig zijn, maar in de nabije toekomst zijn nog veel meer middelen nodig om de duurzaamheid aan te jagen.''


Pietersen riep de gemeenteraadsleden op: ,,We moeten het goede voorbeeld geven. Niet alleen de gemeente zelf als instituut, maar ook de wethouders en raadsleden moeten het komende jaar laten zien dat stappen gezet worden.'' De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp in haar vergadering van donderdag 6 juli.

Geen vrijliggend fietspad bij rotonde

TER AAR – De nog aan te leggen rotonde Aardamseweg – Westkanaalweg krijgt toch geen vrijliggend fietspad er omheen. Terwijl dit in eerste instantie toch het plan was, zo maakte gemeenteraadslid Kees Hagenaars (MPN/PN) duidelijk. ,,Een vrijliggend fietspad beschermt de fietsers. Wat gebeurt er met die fietsers op de rotonde? Ze krijgen te maken met het rechtsaf afslaand zwaar verkeer op de Westkanaalweg.'' Wethouder Guus Elkhuizen liet het antwoord over aan een ambtenaar, die liet weten: ,,We willen geen verwarring stichten met de rotonde die er vlak naast zit. Daar is namelijk ook geen vrijliggend fietspad.'' Desalniettemin is de rotonde volgens het gemeentebestuur toch de meest veilige vorm voor fietsers.  

Raadslid splitst zich af van SBN

Nieuwkoop – Gemeenteraadslid Leen Mur (SBN) is uit de partij gestapt en gaat het komende half jaar verder onder de naam Onafhankelijk Liberaal Nieuwkoop (OLN). De geschiedenis lijkt zich hiermee te herhalen, omdat hij de vorige gemeenteraadsperiode ook al uit de VVD stapte en toen ook aanbleef als gemeenteraadslid. Mur verwijt fractievoorzitter Remco Hendriks, dat deze 'per dictaat' regeert binnen de partij. Bovendien zou Mur 'Nieuwveense onderwerpen niet naar voren mogen brengen'.

Waarom stapt u op? ,,De fractie bepaalt wie tijdens de vergaderingen aan tafel gaan zitten. Ten tijde van Janine Wahl (voormalig fractievoorzitter van SBN, red.) ging dat in goed overleg, maar nu met (huidig SBN-fractievoorzitter, red.) Hendriks gaat dat per dictaat. Ik kreeg een mailtje van Hendriks, dat hij besloten had dat ik niet aan de raadstafel mocht zitten, als het over de Nieuwveense onderwerpen gaat. Dat was voor mij de druppel. Ik kreeg geen kans om hier over te praten, dus zag ik me genoodzaakt om er uit te stappen.''

Wat is de reden, dat u als zelfstandig raadslid verder gaat? ,,In eerste instantie wilde ik de zetel teruggeven, maar het Nieuwveense belang komt niet genoeg aan de orde. Ik denk dat ik als eenmansfractie dat het beste naar voren kan brengen het komende jaar.''

Bij de VVD bent u ook al opgestapt. Bent u een lastige man om mee samen te werken? ,,Er kan heel goed met mij samengewerkt worden, maar wel op basis van wederzijds respect en niet vanuit een dictaat.''


Blijft u actief in de politiek? ,,In maart 2018 is het echt voorbij met mijn politieke carriere. Of ik moet een miljoenentransfer krijgen. Zeg nooit nooit.''

'Poldervensters' in het Groene Hart

,,Bouwen voor onze kleinkinderen''

ALPHEN AAN DEN RIJN > Het ooit zo heilige Groene Hart moet ruimte maken voor de komst van vele duizenden woningen. Alleen zo kan in de toekomst voorkomen worden, dat Alphen een slaapstad wordt, waar alleen nog senioren zich kunnen vermaken.

Gijs van den Boomen, Landschapsarchitect en directeur van Kuiper Compagnons, presenteerde woensdag 21 juni een 'verkenning' die zijn bedrijf op verzoek van het gemeentebestuur had gemaakt. Er zijn mogelijkheden om meer dan 8.000 woningen rondom Alphen te bouwen, variërend van luxe villa's aan het water tot grote appartementencomplexen. Een (groot) deel van die nieuwbouw, die tussen pakweg 2025 en 2055 kan plaatsvinden, moet in het Groene Hart gebeuren. Alleen de zuidkant van Alphen blijft – vooralsnog – grotendeels verstoken van de nieuwbouw.

Alphen is de eerste stad, die sinds de crisis een langetermijnplan wil opzetten, zodat besluiten worden genomen over toekomstige woningbouw en initiatieven voor duurzame energie. Heilige huisjes werden tijdens de presentatie omver geworpen. Na 2020 zijn alle geplande woningbouwlocaties wel zo ongeveer afgerond. Dan kan de stad nog zo'n vijf jaar vooruit met 'inbreiding': het plaatsen van nieuwe huizen tussen bestaande bouw, maar daarna is het wel gedaan met de nieuwbouw in Alphen. Toch moeten er de komende decennia nog zo'n 800.000 woningen bijkomen in de Randstad. Een kwart miljoen van deze woningen komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar dat is dus nog lang niet genoeg. Volgens Van den Boomen moet het 'keurslijf' van het Groene Hart afgestoten worden. ,,We moeten een balans aanbrengen tussen groen (natuur, red.) en rood (woningbouw, red.).

Plannen zijn er al over de plekken waar zo'n 8.740 woningen moeten komen. Het leeuwendeel hiervan, 6.000 huizen en appartementen, kunnen in de zogeheten 'poldervensters' komen; in de noordwestelijke en zuidoostelijke delen van Alphen. Maar ook zijn 'woonenclaves' voorzien aan de noordkant, met zo'n 500 woningen aan het water, met appartementencomplexen en 'wooneilanden'. Met het bouwen van die woningen ,,wordt Alphen veel meer een stad in het Groene Hart'', zo spiegelde de landschapsarchitect de aanwezigen voor. Ook kan Alphen haar woningbouw uitbreiden naar het westen, met zo'n veertig woningen per hectare.

Toehoorder Kees van den Berg riep op om de natuur te behouden: ,,We moeten van buiten naar binnen bouwen. We moeten trots zijn op alles wat landschap is. Laat alles groen en ga in het centrum van Alphen de lucht in met de woningbouw.'' Hij leek echter een roepende in de woestijn; de meeste aanwezigen waren zeer tevreden over wat ze hoorden. Wel vroeg Jan Wesseling zich af, hoe de gemeente kan voorkomen, dat alle (landbouw)grond waar nu over gesproken wordt, de komende jaren eigendom wordt van projectontwikkelaars. Die vervolgens deze grond weer met grove winst kunnen verkopen, zodra het wordt aangemerkt als woningbouwgebied. Van den Boomen tipte, dat de gemeente eerst moet bepalen in welke gebieden als eerste gebouwd moet worden, ,,en daarna moet je slim zijn, want woningbouw in deze gebieden moet niet alleen een marktverhaal zijn.'' Het is dus aan de gemeenteraad om te bepalen, of de Gnephoek een van de eerste gebieden wordt, waar nieuwe woningen komen.


Wethouder Gerard van Ast liet weten blij te zijn, dat de meeste aanwezigen positief waren over de plannen. ,,Vanavond hebben we een richting aangegeven. Het is verstandig om na te denken over hoe we verder gaan. We willen een vitale gemeente zijn, maar ook een actieve stad. We vragen toestemming aan de raad om tot 2025 aan inbreiding te mogen doen. Door transformatie maak je de stad beter en vul je de rotte kiezen in. Vanaf 2025 moet je een andere kant uit en bepalen, waar we voor de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen gaan bouwen.''

22 juni 2017

Nieuwe regels voor laadpalen aanvragen

KAAG EN BRAASSEM > Het gemeentebestuur heeft vorige week nieuwe regels vastgesteld voor het plaatsen van openbare oplaadpalen voor elektrische auto's. Hierdoor moet het gemakkelijker worden om zo'n auto in de eigen gemeente op te laden. Tot nu toe is dat namelijk nog niet mogelijk op openbaar terrein.


Het nieuwe beleid gaat uit van het ,,laadpaal-volgt-vraag-principe''. Particulieren kunnen via www.laadjeauto.nl aanvragen indienen voor een laadpaal in de openbare ruimte. Het bedrijf Engie controleert die aanvraag en bepaalt of de aanvrager in aanmerking komt voor een laadpaal. Deze persoon moet in het bezit zijn van een elektrisch voertuig en niet in staat zijn om op het eigen terrein te kunnen parkeren. Ook mag er nog geen andere openbare laadpaal aanwezig zijn binnen een afstand van 250 meter. Wethouder Yvonne Peters (VVD): ,,Het heeft even geduurd, maar beter laat dan nooit. Elektrisch rijden is het rijden van de toekomst. Maar het is de verantwoordelijkheid van de rijder zelf, dat hij zijn auto oplaadt.''

Leren 3D printen in bibliotheek

WOUBRUGGE – Er zijn inwoners die denken, dat het bibliotheekpunt alleen bedoeld is voor de nabijgelegen school. Dat is niet zo; deze bibliotheek, die helemaal gerund wordt door vrijwilligers, is er voor alle kinderen én volwassenen. Regelmatig zijn er ook nieuwe activiteiten; zo is deze hele maand op iedere woensdag een eLAB. Woensdag 14 juni stond het eLAB in het teken van 3D-printen en digitale filmpjes maken.

Kinderen konden zich van tevoren opgeven en het eLAB zat dan ook helemaal vol. Paula van der Schoor is één van de bibliotheekvrijwilligers en ze licht toe: ,,In de hele maand juni kunnen kinderen hier elke woensdagmiddag terecht. Ze kunnen hun eigen Lego-filmpje maken, waarbij ze eerst een verhaal moeten verzinnen. Maar ze kunnen ook leren om games te programmeren, tekenen met een 3D-prn of 3D printen. Of een eigen robot maken. Er is heel veel animo voor.''


Inmiddels zijn kinderen van basisschoolleeftijd al druk bezig. Maaike houdt zich bezig met het creëren van haar allereerst 3D-ontwerp. ,,Ik vind het wel moeilijk'', zo geeft ze toe. Iets verderop zit Silje: ,,Ik probeer een poppetje te maken. Als het klaar is, dan komt die ergens uit een printer en dan mag ik 'm meenemen naar huis'', zo laat ze enthousiast weten. Ruben is juist bezig met het bouwen van een Lego terreintje. ,,Ik ben iets aan het maken voor een Lego-filmpje. Ik moet eerst wat bouwen, daarna moet ik met een iPad allerlei verschillende dingen opnemen en daarna kan ik het filmen.'' Aan het eind van de middag gingen alle kinderen trots met hun nieuwe creaties naar huis. Een filmpje over deze activiteit is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=7pqGpo7qJtY&t=11s.

Geen oplossingen voor wegvallen 2,7 miljoen euro aan inkomsten

KAAG EN BRAASSEM – De komende drie jaren houdt de gemeente gemiddeld 1 miljoen euro per jaar over, zo blijkt uit de 'Perspectiefnota 2018'. Maar fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) twijfelde er aan, of dit document wel de hele waarheid spreekt. Er hangen namelijk donkere financiële wolken boven de gemeente, waar deze perspectiefnota geen rekening mee houdt.


Zo zijn er plannen voor 'integrale kindcentra' (IKC's) in Rijnsaterwoude en Oude Wetering; de bouw van deze brede scholen gaat heel veel geld kosten. Ook kan de gemeente vanaf 2022 niet meer rekenen op een inkomstenbron van maar liefst 2,7 miljoen euro per jaar; de gemeentelijke belasting op kabels en leidingen wordt dan namelijk afgeschaft. Het leek Van Velzen een goed idee om nu al te beginnen met het nemen van maatregelen om hiervoor financiële reserves te creëren. Maar dit pleidooi kreeg onvoldoende steun van de gemeenteraad en ook wethouder Henk Hoek (CDA) stond niet te juichen. Deze laatste stelde, dat besluiten over het opvangen van de gemiste precariorechten moeten worden genomen door de gemeenteraad, die in maart 2018 wordt aangesteld.  

Duurzaamheidsmaatregel beïnvloeden open landschap

KAAG EN BRAASSEM – Het open landschap, zoals we dat nu kennen, wordt drastisch anders. Overal in de omgeving kunnen zonnepanelenvelden en windmolens geplaatst worden. Met het plaatsen van alleen zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven haalt de gemeente haar ambitie niet om in 2040 energieneutraal te worden.

Overigens beginnen steeds meer politici zich af te vragen, of het realistisch is om te denken, dat Kaag en Braassem al over 23 jaar energieneutraal kan zijn. Alle gemeenten in de wijde omtrek gaan namelijk uit van het jaar 2050 om dat doel te bereiken. Gemeenteraadslid Gijs Wesselman (D66) vroeg zich maandag 19 juni af, of het college de andere bestuurders in de regio kan overtuigen om de ambities met tien jaar te vervroegen. Maar de kansen daarop zijn even groot, als dat er leven op de maan kan worden gevonden.

Gemeenteraadslid Christian Malin (SVKB) vroeg aan het college om nu al te beginnen met het 'laaghangend fruit'; gemakkelijk in te voeren duurzaamheidsmaatregelen. ,,Anders krijgen we hittegolven met meer dan 40 graden.'' Inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) waarschuwde echter, dat ook gekeken moet worden naar de financiën: ,,Het lijkt wel of het maar alles mag kosten, dat er geen grenzen zijn, als het maar duurzaam is.'' Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) twijfelde openlijk over de haalbaarheid van 2040 als het jaar waarin Kaag en Braassem energieneutraal kan zijn. ,,Het is realistisch dat we onze ambities misschien wel moeten bijstellen naar 2050. Ik denk nooit dat we de regio richting 2040 krijgen. Laten we werken naar een ambitie van 2040 en dan zien hoe ver we komen.''

Ze concludeerde: ,,In dit traject moeten we verenigingen als het Open Landschap en Hoogmadese Polder aan de hand meenemen, want we komen soms in een spagaat te staan. We moeten afwegingen maken, waar we landschappen moeten opofferen. Daar komen we bijna niet omheen. Ze moeten zich realiseren, dat ze niet alles kunnen tegenhouden.'' Wethouder Yvonne Peters (VVD) gaf hierop aan: ,,Uiteindelijk gaat het over ruimte. Zonder ruimte kunnen we niet energieneutraal worden.'' Eerst zien, dan geloven, zo vond raadslid Hans Klink (PRO): ,,Als we hier een zaal vol met inwoners hebben, over een park met windmolens, hebben we dan sterke of slappe knieën?''


Joep Derksen

Deel Tweesprong mogelijk weg

KAAG EN BRAASSEM – ,,Een sluiting van De Tweesprong in totaal wil ik uitsluiten!'' Deze woorden uitte burgemeester Marina van der Velde op maandag 19 juni. Toch is het mogelijk, dat een deel van het gebouw verdwijnt, voor de komst van een integraal kindcentrum (IKC), zo bleek die avond.

Het was fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) die op basis van gemeentelijke documenten concludeerde, dat De Tweesprong op termijn moet sluiten. Hij citeerde een tekst, waarin stond, dat er in 2020 misschien geen groot onderhoud wordt uitgevoerd aan De Tweesprong ,,gezien de ontwikkelingen rondom het IKC''. Van Velzen stelde: ,,Als het lijkt op een varken en het knort als een varken, dan is het in 99% van de gevallen een varken. Ik lees hier uit, dat De Tweesprong gaat sluiten en dat wil ik dus niet.''


Maar Van der Velde benadrukte, dat in ieder geval niet de volledige Tweesprong gesloten wordt. Ze liet weten, dat de gemeenteraad in september gaat praten over de mogelijkheden van het realiseren van een IKC in Roelofarendsveen. ,,Een van de mogelijkheden is een locatie in de nabijheid van De Tweesprong of deels op De Tweesprong. Een sluiting van De Tweesprong in totaal wil ik uitsluiten!''

,,Schiphol moet kwaliteit leefomgeving verbeteren''

KAAG EN BRAASSEM – Er moet meer aandacht komen voor de overlast, dat het vliegverkeer veroorzaakt. Dan gaat het niet alleen om het lawaai van passerende vliegtuigen, maar ook de fijnstofuitstoot, die deze vliegende reuzen uitbraken. Gemeenteraadslid Karin van der Kaaden (CDA) vroeg hier maandag 19 juni aandacht voor, tijdens de behandeling van de 'Regionale Agenda Hart van Holland'. Volgens Van der Kaaden wordt bij Schiphol nog teveel gekeken naar de voordelen van deze luchthaven en te weinig naar de nadelige gevolgen. Terwijl die nadelige gevolgen voor het autoverkeer in ieder ambtelijk document uitvoerig naar voren komen. ,,Als we praten over het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, dan hoort Schiphol daar ook bij'', aldus Van der Kaaden.  

Raad lust Drechtdoorsteek niet

KAAG EN BRAASSEM – Een 'kansenonderzoek over een Drechtdoorsteek': een meerderheid van de gemeenteraadsleden moet er niets van hebben. Zij stemden maandag 19 juni tijdens de raadsvergadering tegen dit collegevoorstel.

Met het kansenonderzoek moet duidelijk worden of een Drechtdoorsteek dwars door het polderlandschap kan gebeuren, waar dit moet komen, hoeveel het gaat kosten en hoe het betaald kan worden. De verschillende politieke partijen hadden ieder hun eigen redenen om niet mee te werken aan dit kansenonderzoek. Fractievoorzitter Esther Loos (D66) liet weten, dat zo'n Drechtdoorsteek ten koste gaat van de natuur en dus is deze partij per definitie tegen zo'n watergang. Ook het CDA is unaniem tegen dit onderzoek, dat volgens Marcel Doze hetzelfde vraagstuk gaat beoordelen, als zeven jaar geleden ook is gedaan. ,,Dit is het verkeerde onderzoek.''

Raadslid Kelly Straver (SVKB) haalde een uitspraak van de Stichting Groen Licht aan, dat de polder bij Leimuiden één van de mooiste gebieden van Kaag en Braassem is'. ,,Dat moeten we behouden. Ik begrijp dat mensen willen investeren, maar het weegt niet op tegen het waardevolle landschap dat er nu is.'' Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) was er kort over: ,,Een Drechtdoorsteek wordt een snelvaarweg uit Kaag en Braassem.''

Zijn collega Alwin Koek (VVD) vond het ,, zonde dat je een kansenonderzoek al opzij schuift vanuit een onderbuikgevoel.'' De grootste politieke partij, PRO, bleek niet eensgezind over dit onderwerp. Raadslid Ingrid Straathof bleek tegen het kansenonderzoek, maar de rest van de fractie zag zo'n kansenonderzoek wel zitten. Raadslid Hans Klink (PRO) verwoordde: ,,We zijn niet per definitie voor een Drechtdoorsteek, maar het kansenonderzoek is om zo'n doorsteek een kans te geven, dat het gebeurt.'' Maar deze woorden konden de overige politici niet overtuigen. Met 13 stemmen tegen en 6 voor werd het voorstel over het kansenonderzoek voor de Drechtdoorssteek verworpen.

Toch gaat het onderzoek wel door, omdat de gemeente Aalsmeer dit laat uitvoeren. Half juli wordt de naam bekend gemaakt van het onderzoeksbureau, dat dit kansenonderzoek gaat uitvoeren. Wethouder Yvonne Peters (VVD) stelde: ,,Iedereen mag onderzoeken wat hij wil.'' In een raadsmededeling gaf ze verder aan, dat ,,de toekomstige rol van onze gemeente besproken wordt'' door de gemeentebesturen in de regio. Mocht uit het kansenonderzoek blijken, dat de uitkomst is dat zo'n Drechtdoorsteek het beste vlak bij Leimuiden gegraven kan worden, dan heeft de raad van Kaag en Braassem nog één troef achter de hand, zo liet burgemeester Marina van der Velde weten: ,,Mocht er ooit een Drechtdoorsteek komen, dan moet er een planologische bestemmingswijziging komen.'' En daar heeft de gemeenteraad dan nog wat over te zeggen.


Joep Derksen

,,Politieke partijen zitten niet te wachten op mensen met een eigen mening''

KAAG EN BRAASSEM – Kirsten Verdel heeft met de groten van deze aarde de handen geschud; of het nu voormalig Amerikaans president Barack Obama of voormalig president van de Sovjet Unie, Michail Gorbatsjov is. Ook stond ze op de PvdA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar ze besloot andere paden te bewandelen. Het leidde haar tot een trektocht over de hele wereld; inmiddels heeft ze 65 landen bezocht. De hoogste tijd om te vragen: ,,Wie is Kirsten Verdel, die onlangs een groot deel van de bevolking van Roelofarendsveen wist te mobiliseren in de strijd voor het behoud van de Alkeburcht?''

Verdel (39) groeide op in Roelofarendsveen, maar kwam hier na tientallen jaren omzwervingen pas in januari van dit jaar weer wonen. Ze meldde zich aan als lid van PRO, omdat ze enthousiast was over de manier waarop deze partij aangaf om te gaan met inwonerparticipatie. ,,Maar met de discussie over de Alkeburcht werden de inwoners op geen enkele wijze serieus genomen. Ik vond het onvoorstelbaar: er waren zoveel ideeën en mogelijkheden om de Alkeburcht nog langer open te houden. Maar de meeste politici hier denken, dat ze alles beter weten en wilden geen enkel voorstel in overweging nemen.''

Spijt

Ze begon haar werkzame leven bij XS4ALL, ging daarna door naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en werd PvdA-campagneleider van de gemeenteraadsverkiezingen voor 2006 in Rotterdam. In 2007 kreeg ze de Canadese Sauvé Scholarship Beurs toegewezen, waarna ze gevraagd werd om actief te worden op het landelijke hoofdkwartier van de Democratische Partij in Amerika. Verdel kwam in 2012 de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar ze trok zich daar van terug, toen bleek dat ze 'slechts' op de 48ste plek stond. Achteraf bleek, door de enorme verkiezingsoverwinning, dat Verdel hier wél mee in de Tweede Kamer zou zijn gekomen. Heeft ze er spijt van, dat ze zich indertijd heeft teruggetrokken? ,,In het begin wel, maar nu absoluut niet meer. Als ik was gekozen, had ik nooit mijn man leren kennen en had ik nu niet twee geweldige kinderen.''

Verdel schreef twee boeken: één over haar activiteiten tijdens de verkiezingscampagne van Obama en één boek over de ondergang van de DSB-Bank. Nog altijd is Verdel er van overtuigd, dat deze bank niet failliet had hoeven gaan. De toenmalige directeur Dirk Scheringa was een luis in de pels van de vier grote banken. ,,De toenmalige directeur Dirk Scheringa was een luis in de pels van de vier grote banken. ,,DSB was een foute bank, met foute producten, maar de bank had niet failliet hoeven gaan. En daardoor werden nog veel meer mensen de dupe. DSB is bewust de afgrond ingeduwd en andere banken hadden daar baat bij: alle klanten van DSB moesten na het faillissement immers naar andere banken overstappen. Direct na het DSB-faillissement schoten de leenrentes omhoog en gingen de spaarrentes omlaag, omdat de concurrent hiervan was uitgeschakeld.''

Vrijwilligerswerk

De activiste/politica/schrijfster/public affairs consultant is het meest trots op haar werk in een Chinees weeshuis. Wat ze daar zag, trok haar emotioneel zo aan, dat ze veel geld inzamelde, zodat veel van die kinderen geopereerd konden worden aan bijvoorbeeld een hazenlip. Hierdoor werden deze kinderen alsnog geadopteerd en wachtte hen een beter leven.

Maar hoe kan het, dat Verdel zó actief is geweest en zoveel ervaring heeft opgedaan, maar nog niet is doorgestoten tot de top van de samenleving en de politieke wereld? ,,Politieke partijen hebben graag mensen op de lijst, die zich aan de fractiediscipline houden. Ze zitten niet te wachten op iemand die een eigen mening heeft. Er zijn weinig partijen die het aandurven om mensen met een eigenzinnig karakter neer te zetten.''

Door de jaren heen heeft Verdel veel ervaring opgedaan in de nationale en internationale politiek. Ze was spil in de (succesvolle) PvdA-verkiezingscampagne van 2006 en hielp Barack Obama met het behalen van diens eerste verkiezingsoverwinning. Als de politici hier zo slecht luisteren; wil Verdel dan niet haar eigen politieke partij (helpen) opzetten, of zich verkiesbaar stellen? Inderdaad heeft ze hier met meerdere mensen over gesproken. Drie lokale partijen hebben haar al gevraagd om zich aan te sluiten, maar Verdel houdt dit af. ,,Ik ga het de komende jaren echt niet doen. Ik wil dat mijn kinderen rustig opgroeien in dit dorp. In de afgelopen 25 jaar heb ik krankzinnig veel gedaan; nu wil ik er zijn voor mijn man, zoon en dochter, want de eerste levensjaren van mijn kinderen wil ik zo veel mogelijk meemaken.''


Joep Derksen

Verplicht verhuizen

RIJNSATERWOUDE – Een bewoonster van een recreatiewoning aan de Woudsedijk-Noord verlaat dit onderkomen binnen drie maanden. Dat hebben haar advocaat en de gemeente samen afgesproken. In een recreatiewoning mag namelijk niet permanent worden bewoond, dus zij moet op zoek naar een nieuwe leefplek. Om er voor te zorgen, dat de dame inderdaad vertrekt, heeft het college van burgemeester en wethouders bepaald, dat een last onder dwangsom wordt opgelegd, als de verhuizing niet deze zomer plaatsvindt. 

Ouder echtpaar mag blijven

HOOGMADE – Eigenlijk zou het bejaarde echtpaar hun recreatieve woonboot weg moeten halen van de Frederikskade. Deze boot ligt er zonder vergunning, zo ontdekte een gemeentelijke toezichthouder. Toch heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, om geen handhavingstraject te beginnen.


Het echtpaar lig namelijk al sinds 1967 op deze plek met een boot. In eerste instantie met een IJsselaak en later met een woonboot. Tot 2004 lag die IJsselaak er legaal, maar toen deze vervangen werd door een woonboot, verviel ook de vergunning. Er heeft echter nooit iemand geklaagd en harde maatregelen worden daarom niet genomen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) laat hierover weten: ,,Gezien het gebruik en de leeftijd van de betrokkenen hebben we over ons hart gestreken. Er is geen sprake van permanente bewoning, want deze mensen wonen op neen ander adres. We gedogen deze situatie, zolang deze mensen er gebruik van maken. Maar daarna is het afgelopen.''

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor jeugdzorgaanbieders

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente gaat samen met Alphen aan den Rijn opnieuw proberen om een aanbesteding uit te schrijven voor het uitvoeren van de jeugdzorg. Uiteindelijk moet één grote organisatie al het werk uitvoeren, waarbij minimaal 7,5% van de activiteiten gedaan wordt door kleine, lokale jeugdzorgaanbieders.

Bij een eerdere aanbesteding heeft de rechter geoordeeld, dat de gemeenten veel te veel financieel risico neerlegden bij de jeugdzorgaanbieders. En dus moet de aanbesteding opnieuw gedaan worden. De gemeente moet nu afwachten, hoeveel de jeugdzorgaanbieders gaan vragen voor hun diensten, maar gehoopt wordt, dat er miljoenen euro's bespaard kunnen worden. Wethouder Yvonne Peters (VVD) heeft er alle vertrouwen in, dat het dit keer goed gaat. ,,We hebben nu een nieuwe aanbesteding gedaan, waarbij we zijn geadviseerd door een hele batterij juristen om het goed te doen.''

Die ,,hele batterij juristen'' blijkt echter de huisadvocaat van Alphen aan den Rijn, AKD, te zijn. Hetzelfde juridische adviesbureau, dat ook goedkeuring gaf aan de door de rechter afgekeurde eerdere aanbesteding. Peters laat hierover weten: ,,We doen de aanbesteding naar eer en geweten, waar het gaat om de opdracht, geld en juridische ondersteuning. Centraal staat, dat de kinderen zo dichtbij en zo goed mogelijk zorg krijgen. De organisaties, die de opdracht niet krijgen, gaan kijken wat voor mogelijkheden er zijn om een beslissing aan te vechten. We hebben extra scherp naar deze aanbesteding gekeken en hopen en verwachten, dat deze de toets van de rechter kan doorstaan.'' Een gemeentelijk woordvoerder voegt hier aan toe: ,,De voor de gemeenten teleurstellende gerechtelijke uitspraak direct verbinden aan de advisering van AKD doet geen recht aan de werkelijkheid. Wij hebben alle vertrouwen in de deskundigheid van AKD.''

Kleine jeugdhulpaanbieders, waaronder vrij gevestigden, krijgen de kans om ook werk uit te voeren. De opdrachtnemer wordt daarom verplicht gesteld om 7,5% van het jaarbedrag te beleggen bij deze kleine aanbieders. Peters: ,,We gaan niet met allerlei kleine partijen zelfstandige contracten aan. We proberen één partij er uit te kunnen filteren, die het hele takenpakket overneemt.''

Joep Derksen

Kansenonderzoek gaat toch door

Aalsmeer wacht niet op raad Kaag en Braassem

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad moet nog op maandag 19 juni een besluit nemen over de vraag, of Kaag en Braassem meedoet aan het 'kansenonderzoek' voor het realiseren van een Drechtdoorsteek. Maar nu blijkt, dat bedrijven al gevraagd zijn om een offerte uit te brengen.

Het kansenonderzoek zou betaald worden door de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Deze week kwam naar buiten, dat een raadsmeerderheid van Kaag en Braassem zal stemmen tegen het uitvoeren van dat onderzoek. Veel politici zien het nut van dit onderzoek niet in, omdat de voor- en nadelen van een Drechtdoorsteek al twee keer zijn onderzocht. Bovendien, zo is de angst, kan een positief advies over het aanleggen van een Drechtdoorsteek leiden tot een onomkeerbaar traject. Waarbij die doorsteek dwars door de polder bij Leimuiden zal gebeuren; samen met een XXL waterfunpark. Het is een gruwel voor de meeste gemeenteraadsleden.

Maar nu blijkt de gemeente Aalsmeer al bedrijven gevraagd te hebben, om een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van het kansenonderzoek. Deze bedrijven moeten eind deze maand een aanbieding inleveren. Het is opmerkelijk, omdat de gemeenteraad van Kaag en Braassem hierover nog geen besluit heeft genomen. Oud-wethouder Trix van Puffelen, die tevens 18 jaar in de gemeenteraad zat, laat weten, dat dit uniek is: ,,Je hoort eerst een raadsbesluit af te wachten, voordat zo'n offerteaanvraag de deur uit gaat.''

Een gemeentelijk woordvoerder laat hierover weten: ,,Het klopt dat er een offerte-uitvraag naar het kansenonderzoek van de Drechtdoorsteek is uitgezet. De gemeente Aalsmeer is de leidende partij in dit project. Het gebied waar het kansenonderzoek voor uit wordt gevoerd is namelijk groter dan alleen onze gemeente. Voorwaarde voor de uitvoering van het kansenonderzoek was om met verschillende partijen (niet alleen de gemeenten dus) gezamenlijk de kosten voor het onderzoek te dragen.''

Ze vervolgt: ,,In de beoordelende raadsvergadering van 29 mei heeft wethouder Peters gemeld, dat op 1 juni een meervoudig onderhandse offerte-uitvraag gedaan wordt. Op 13 juli presenteren de meedingende bureaus hun plan voor het kansenonderzoek, wordt een winnende partij gekozen en gaan de feitelijke werkzaamheden plaatsvinden.'' Of de gemeenteraad maandag 19 juni nu wel of niet instemt met het meebetalen aan het kansenonderzoek; dit zal hoe dan ook dus toch plaatsvinden.


Joep Derksen

Driemaster gaat door met MAG

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente is tevreden met de manier waarop De Driemaster haar werk uitvoert met betrekking tot de MAG (Maatschappelijke Agenda). Deze organisatie heeft vorig jaar bijna 48.000 euro meer uitgegeven, dan ze aan subsidie hebben ontvangen. Dit komt onder meer door extra inzet voor jeugdwerk, de begeleiding van statushouders en medewerkers die langdurig ziek zijn. Het komende jaar wil deze organisatie veel van haar activiteiten richten op onder meer de preventie van alcohol en drugs door jongeren, het begeleiden en laten deelnemen aan de maatschappij door statushouders en ondersteunen van vrijwilligers(organisaties).

Column

Vooruitzien

De gemeente moet zich voorbereiden op financiële tegenvallers, die miljoenen euro's bedragen. Toch neemt de politiek vooralsnog geen maatregelen om nu al te bezuinigen of extra belastingen te heffen.

Veel schoolgebouwen in Kaag en Braassem zijn zo'n veertig jaar geleden gerealiseerd en ze zijn hoognodig aan vervanging toe. Daarnaast zijn er meerdere plannen voor het bouwen van brede scholen. Tot nu toe kan de gemeente nog ieder jaar 2,7 miljoen euro aan precariorechten (belasting op kabels en leidingen) binnenhalen. Maar dat mag niet meer vanaf het jaar 2022, zo heeft de rijksoverheid bepaald. En dus komt deze gemeente over ruim vier jaar structureel 2,7 miljoen euro tekort.

Er zijn dorpen en steden, die nu al voorbereidingen treffen om dat inkomstenverlies op te pakken, maar Kaag en Braassem is nog niet zo ver, liet wethouder Yvonne Peters (VVD) vorige week weten. Ze ontkende, dat dit college de problemen doorschuift naar het volgende college, maar oplossingen komen er voorlopig ook nog niet. ,,We volgen de ontwikkelingen, we zien dat we wat moeten met het afschaffen van de precario. We bezinnen ons op maatregelen hoe dat op te lossen.''

Het college wil met de gemeenteraad in gesprek over de vraag óf er oplossingen moeten komen en zo ja, welke. Dan komen er al heel snel drie alternatieven op tafel: bezuinigingen, verhogen van de belastingen of een combinatie van beide. Toen ik dit aan de wethouder aangaf, veerde ze direct op: ,,Belastingverzwaring is absoluut nog niet aan de orde. Het verhogen van de OZB is nog een brug te ver.''

Waarvan akte, waardevolle columnlezer. Ook werd me verteld, dat dit college niet over het eigen graf wil regeren. Hoe loffelijk dat streven ook is, het lijkt me niet de juiste volgorde. De gemeenteraad moet binnen enkele maanden laten weten, waar ze staan ten aanzien van het opvangen van de miljoenentegenvallers. Inderdaad zijn in maart 2018 de eerstvolgende verkiezingen. Maar juist daarom moeten alle politieke partijen kleur bekennen en zeggen of ze de komende vier jaren willen bezuinigen, of belastingen verhogen. En zo ja; hoe ze dat dan gaan doen. Dan kan de kiezer een goede keuze maken voor de partij, die het beste aansluit bij zijn of haar gedachtegang. Ga als politiek niet stilletjes afwachten tot de dag na de gemeenteraadsverkiezingen om dan lekker allerlei bezuinigingsmaatregelen door te voeren.


Joep Derksen

5.000 euro van betrouwbare partner

KAAG EN BRAASSEM – Enkele jaren geleden was de gemeentelijke samenwerkingsorganisatie Holland Rijnland nog op sterven na dood. Alleen met de belofte om minimaal 25% te bezuinigen en met een nieuw actieprogramma, mocht deze organisatie blijven bestaan. Toch moet de gemeente nu weer extra geld bijleggen op de begroting van Holland Rijnland.


Het is geen enorm groot bedrag, maar toch een kleine 5.000 euro. En dat terwijl burgemeester Marina van der Velde zich in oktober 2015 nog afvroeg: ,,Wat krijgen we van Holland Rijnland voor onze 370.000 euro?'' Nu komt deze instantie in totaal 110.000 euro tekort en Kaag en Braassem moet daar dus 4.962 euro aan bijdragen. Donderdag 15 juni liet wethouder Yvonne Peters (VVD) weten over deze extra bijdrage: ,,Wij waren een van de gemeenten die hebben ingezet op de omvorming van Holland Rijnland. Na heel veel bijeenkomsten zijn ambities en speerpunten bepaald en is de organisatie omgevormd. Dan blijkt toch, dat er een heel klein beetje extra geld nodig is en dan zijn we een betrouwbare partner.''

Ondernemers en bestuurders maken plannen voor stimulering waterrecreatie

KAAG EN BRAASSEM – Ondernemers en bestuurders komen op dinsdag 27 juni bij elkaar om te praten over nieuwe plannen voor het stimuleren van de waterrecreatie. Uiteindelijk moet deze bijeenkomst leiden tot projecten, die de regionale economie een flinke stimulans geeft. Het initiatief hiervoor is genomen door het Ondernemersplatform Hollandse Plassen en wordt ondersteund door onder meer Kaag & Braassem Promotie, Waterrecreatie Nederland en Leiden Marketing.

Het gebied van de Hollandse Plassen strekt zich uit van Katwijk tot aan de Loosdrechtse Plassen. Nu is de tijd gekomen, dat bestuurders samen optrekken, zodat de waterrecreatie zich veel beter kan ontwikkelen, zo vinden de ondernemers. Tijdens de ontbijtsessie krijgen alle aanwezigen de kans om hun plannen op een 'ideeënkaart' voor het hele Hollandse Plassengebied te plaatsen. Vervolgens wordt gekeken welke organisaties en instanties met elkaar willen samenwerken om die ideeën te realiseren.


Daarnaast wordt gesproken over projecten, die nu al succesvol ontwikkeld worden, zoals Sail Leiden en de vaarroute Molens en Meer. Hierdoor komen meer watersportgenieters naar deze regio en dat is weer goed voor de lokale economie. Uiteindelijk praten de ondernemers met bestuurders van gemeenten en de Provincies Zuid-Holland en Noord-Holland over de vraag hoe de ideeën en projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Alle ideeën, waar de aanwezigen enthousiast over zijn, komen op een 'Samenwerkingskaart Hollandse Plassen' te staan. Op deze manier blijven de ideeën 'op de kaart' van de regionale bestuurders. Ondernemers kunnen zich nog aanmelden voor deze ontbijtsessie, die vanaf 08:00 uur plaatsvindt in Brasserie Buitenhuis aan het Valkenburgse meer. Voor meer informatie: Arjan Bakker: arjan@bureaubolwerk.nl

Wennen aan onkruid

Nieuwkoop – Zo mooi en onkruidvrij als de straten vroeger waren, wordt het nooit meer. De huidige manieren van onkruid bestrijden blijken lang niet zo effectief te zijn, als het RoundUp dat tot twee jaar geleden werd gebruikt. Tegenwoordig wordt het onkruid weggebrand of met kokend water overgoten. Maar voordat dit gebeurt, moet dat onkruid wél de kop opsteken.

Gemeenteraadslid Kees Hagenaars (MPN/PN) constateerde tijdens een raadsvergadering, dat het onkruid op sommige plekken ,,al tien centimeter hoog'' is. Hij is bezorgd: ,,We zien dat met name in de woonwijken het groen behoorlijk fors omhoog komt. Als je onkruid laat verloederen, trekt dat ook vuil op andere manieren aan.''


De gemeente bestrijdt het onkruid in de kernen en winkelcentra beter, dan in de omliggende wijken. Maar als die straatjes ook op dezelfde manier moeten worden aangepakt, gaat dat de gemeente zo'n 120.000 euro extra per jaar kosten, zo rekende een ambtenaar voor. ,,We zullen moeten wennen aan het huidige niveau. Het lukt nooit meer om de schone straten te krijgen, zoals het was, met de huidige manier van onkruid bestrijden.'' Overigens hebben vorig jaar slechts veertien mensen bij de gemeente geklaagd over het onkruid in de straten.  

Veel steun voor behoud De Vlinder

Ter Aar – Het gemeentebestuur overweegt om sporthal De Vlinder te sluiten en hiervoor in de plaats een nieuwe sporthal te bouwen, vlak bij het nog te realiseren ikc (integraal kindcentrum).Veel verenigingen zijn niet blij met de mogelijke sloop van De Vlinder. De politici staan voor de keuze om de huidige sporthal te renoveren of een compleet nieuw gebouw te realiseren.

De ondernemers in het centrum van het dorp zijn niet blij met de mogelijke sloop van De Vlinder: dat gaat hen veel inkomsten kosten, zo maakt Ruud Vos, voorzitter van de Winkeliersvereniging Lindenplein, duidelijk. ,,De Vlinder zorgt voor een bezoekersstroom. Zij combineren een bezoek aan De Vlinder vaak met het doen van hun boodschappen.''

Mariëlle de Romijn spreekt namens de Petitiegroep 'Voor behoud van de Vlinder', die inmiddels zo'n 2.500 handtekeningen heeft ingezameld. Volgens haar kan een renovatie er weer voor zorgen, dat de Vlinder ,,veertig jaar mee kan''. Ook is dit gebouw volgens haar beter geschikt als ontmoetingsplek voor de jeugd en jongeren, dan een nieuwe sporthal, omdat hier ook beter toezicht is. Piet Waale van Bowlsvereniging De Bolsjewieken blijkt fel tegenstander te zijn van een verplaatsing, omdat ze in de nieuwe sporthal drie keer zoveel huur zouden moeten betalen. Maar als de huur hetzelfde blijft, gaan de 28 leden van deze vereniging akkoord met de verhuizing. Ben Koppelman van Shuttle '74 blijft echter fel tegen de sluiting van De Vlinder.

Jan Houdijk, bestuurslid van Dorpsraad Het Vosje, laat weten geen voorkeur te hebben voor een sporthal op de ene of andere locatie. Maar wat hem betreft, kunnen er geen ikc of sporthal komen vlakbij de zendmast, die er nu al staat. De gebruikers van het ikc zien de komst van een sporthal naast de deur wél zitten. ,,Een sporthal bij het ikc sluit prachtig aan bij onze wens om de jeugd meer te laten bewegen'', aldus Thea Janson, bestuurder WIJ de Venen, die namens alle ikc-gebruikers sprak. Mocht de politiek inderdaad besluiten om een nieuwe sporthal te bouwen, dan moet de sportkantine door een exploitant beheerd worden, aldus Leo van der Hoorn van Scarabee. ,,De leden zijn lid geworden om te sporten en niet om horeca te exploiteren.''


Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) liet weten, dat het college het liefst een nieuwe sporthal ziet komen, zodat de plek waar De Vlinder staat herontwikkeld kan worden. De politieke partijen nemen op donderdag 6 juli een besluit of de huidige De Vlinder gesloopt wordt, waarbij er een nieuwe sporthal naast het ikc komt, of dat De Vlinder gerestaureerd wordt.

Unieke samenwerking tussen tennisverenigingen

Nieuwkoop – Voor het eerst in de geschiedenis van Nieuwkoop hebben de zes tennisverenigingen de handen in elkaar geslagen. Zij gaan, samen met de Hockeyclub Nieuwkoop, een Stibuni 2.0 oprichten. Hiermee volgen deze sporten de voetbalverenigingen, die met de huidige Stichting Buitensport Nieuwkoop veel gemakkelijker aan geld kunnen komen voor bijvoorbeeld nieuwe velden.

De besturen van de zeven sportverenigingen kwamen onlangs bij elkaar. Tot nu toe regelde iedere vereniging zelf het geld voor nieuwe tennis- en hockeyvelden of een uitbreiding van de kantine. Dat ging bijvoorbeeld via het uitgeven van obligaties, of met het aangaan van risicovolle leningen. Binnenkort is die tijd voorbij, zo hoopt Rob Koeleman, voorzitter van de TV (tennisvereniging) Nieuwkoop.


Hij laat weten: ,,We gaan samen de schouders er onder zetten. Iedere club stelt een overzicht op van zaken die moeten gebeuren, zoals het banenonderhoud en de benodigde vernieuwingen.'' Dat overzicht moet half augustus klaar zijn en dan gaan de verenigingen hiermee naar de gemeente. De oprichting van de Stibuni 2.0 is een unieke situatie: ,,Het is bijzonder, dat we als tennisverenigingen in gezamenlijkheid optreden, terwijl we tot nu toe allemaal onze eigen broek ophielden. De Stibuni 2.0 zorgt er voor, dat de kwaliteit van de tennisverenigingen verbeterd wordt; iedereen is blij met de kansen, die dat brengt.''