Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 21.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 oktober 2017

Bouwverkeer mag maximaal 15 kilometer per uur

Noorden – Als er geen bezwaren komen, kan het project van de bouw van 54 woningen in Driekoppenland al in het eerste kwartaal van 2018 beginnen. Dat laat wethouder Guus Elkhuizen (SBN) weten, tijdens zijn presentatie van het Verkeersplan Noorden-Driekoppenland. Met dat verkeersplan moet het bouwverkeer veilig over de Kousweg en de Prolkade en door de Gerberastraat kunnen rijden.

Elkhuizen is blij, dat de datum nadert, dat het project voor de nieuwbouw kan beginnen. Hij noemt de te bouwen huizen ,,goed voor de Noordense samenleving. Niet alleen voor de jongeren daar, die al een tijd wachten op huurwoningen, maar het is ook fijn voor de plaatselijke winkeliers, de basisschool en de verenigingen. Bovendien biedt deze woningbouw mogelijkheden voor zowel jongeren als ouderen in de Woerdense Verlaat. Er zijn daar zat jongere mensen, die al jaren wachten tot het moment, dat er bij hen in de buurt wat wordt gebouwd. En de huizen in Driekoppenland komen voor hen op fietsafstand.''

In het verkeersplan staan de maatregelen, die genomen worden om het bouwverkeer zo veilig mogelijk door de straten te laten rijden. Zo mogen er geen dertigtonners rijden tussen 08:00 uur en 08:30 uur en tussen 15:15 uur en 15:45 uur; op de tijden dat de kinderen van en naar school fietsen. Een verkeersregelaar houdt de boel in de gaten, en let op dat het bouwverkeer niet harder dan 15 kilometer per uur rijdt. De door een aantal omwonenden gewenste drempels komen er niet; er worden chicanes geplaatst, die de snelheid afremmen. De wethouder licht hierover toe: ,,Je legt drempels altijd te dicht bij een woning; die bewoners krijgen dan mogelijk last van trillingen.''


Enkele bewoners van de Gerberastraat hebben gevraagd om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen, zodat het bouwverkeer niet door hun straat hoeft te gaan. Die ontsluitingsroute zou echter dwars over een populaire fietsroute voor schoolkinderen leiden en bovendien levert dat andere problemen op, zoals het verdwijnen van parkeerplaatsen en het verstevigen van de bodem voor de ontsluitingsroute. De kosten voor het aanleggen van zo'n nieuwe weg zouden oplopen tot ongeveer een miljoen euro. Het onderzoeksbureau Decisio, dat de maatschappelijke kosten en baten heeft berekend, kwam tot de conclusie dat die alternatieve route niet noodzakelijk is. De gemeente volgt dit advies op, zo stelt Elkhuizen: ,,Om nou een miljoen uit te geven voor een ontsluitingsroute voor 54 woningen... Uiteindelijk moet de samenleving dat geld ophoesten. Als eventueel later in fase 3 woningen gebouwd gaan worden dan wordt het een ander verhaal.''

Nieuwkoop wil geen grootschalig toerisme

Nieuwkoop – ,,Nieuwkoop is met haar plassengebied niet de Lakes of Amsterdam. We moeten iets meer met de benen op de grond blijven staan.'' Burgemeester Frans Buijserd tempert het enthousiasme van de raadsleden.

Uit onderzoek blijkt, dat 90% van de recreanten in deze gemeente uit de regio komt. Het gemeentebestuur wil de wandel-, fiets- en vaarroutes goed onderhouden, zodat 30-plussers (met of zonder kinderen) in Nieuwkoop kunnen genieten van de natuur. Commissielid Draper (CDA) vond, dat het gemeentebestuur veel te klein dacht. Hij riep op om meer buitenlandse toeristen aan te trekken. Draper's idee kreeg wel wat steun van andere politici. Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) stelde voor, om bij wat wandelpaden Engels- of Japanstalige informatiebordjes neer te zetten.


Aangespoord door deze steun stelde Draper hierop voor, dat Nieuwkoop zich voortaan in de toeristenmarkt naar voren moet brengen als 'The Lakes of Amsterdam'. Dat voorstel kreeg aanmerkelijk minder steun. Marco Oehlenschläger (D66) noemde dit ,,een karikatuur. Je moet niet zomaar wat roepen, maar eerst even nadenken, wat zo'n voorstel doet met het gebied.'' De burgemeester merkte hierna op, dat de raadsleden ,,iets meer met de benen op de grond'' moeten blijven staan. Nieuwkoop moet zich volgens hem richten op het promoten voor gezinnen met kinderen én voor senioren met veel vrije tijd. Daarbij draait het in Nieuwkoop volgens Buijserd om ,,de natuur, cultuurhistorie en het landschap van deze gemeente''.

Pleidooi voor trailerhellingen

Nieuwkoop – De SGP/ChristenUnie wil, dat er meer trailerhellingen komen in deze gemeente. Maar deze wens lijkt niet in vervulling te gaan. Burgemeester Frans Buijserd liet donderdag weten, dat de toekomst van het bootje varen niet ligt in het zelf bezitten van een schuit, maar er juist eentje huren, op het moment dat je een sloep nodig hebt.


En mocht er toch veel behoefte zijn aan zo'n trailerhelling, dan voorziet Buijserd andere problemen, zoals overlast voor de omwonenden. Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) wist niet wat hij hoorde: ,,Ik zal niet zeggen, dat het onzin is wat de burgemeester vertelt. Maar de wachtlijsten bij de jachthaven zijn lang.'' Hij wil 'een onderzoekje' uit laten voeren naar de wenselijkheid van die trailerhellingen en kreeg hierbij steun van Natuurlijk Nieuwkoop en CDA. Buijserd waarschuwde, dat 'een onderzoekje' geen goed idee is. Als de wenselijkheid van de trailerhellingen bekeken moet worden, moet dat met een 'echt onderzoek' gebeuren. ,,En daar moet je geld voor uittrekken.'' De gemeenteraad bepaalt donderdag 12 oktober, of ze dat geld er ook voor over heeft.

Extra sociale woningen extra duur

KAAG EN BRAASSEM – De extra sociale woningen gaan de gemeente flink wat geld kosten, zo blijkt uit de begroting voor 2018. Het verlies kan oplopen tot maar liefst 1,7 miljoen euro. Een groot deel van dat verlies calculeert het gemeentebestuur al in. Zo wordt verwacht dat de voorbereidingen voor de bouw van de sociale woningen op de locatie van de Gerardusschool 215.000 euro gaan kosten. Het Van Egmondterrein levert de gemeente 245.000 euro aan kosten op en voor het Connexxionterrein moet de gemeente maar liefst 1.050.000 euro opzij leggen. Het gemeentebestuur hoopt, dat de kosten voor de realisatie van de sociale woningen aan de Alcmaerlaan beperkt zullen blijven tot 20.000 euro.  

Recreatie overheerst natuur

KAAG EN BRAASSEM – In de gemeentelijke begroting staat, dat het budget voor 'Groen en Natuur' niet alleen gebruikt wordt ter bescherming van die natuur, maar ook voor het 'ontplooien en ontwikkelen van recreatie'. Dat is niet vreemd, zo laat wethouder Henk Hoek weten: ,,Veel van de projecten, die in groen en natuur voor de omgeving worden bedacht, kennen ook een element van recreatieve bestemming. Het combineren van verblijf in een natuurlijke omgeving met een recreatief karakter is een van de kernkwaliteiten van deze omgeving.''

Schuldenlast blijft dreigen

KAAG EN BRAASSEM – De schulden van de gemeente blijven als een molensteen om de nek van het bestuur hangen. Nog altijd hangt de donkere schaduw van het zwaard van Damocles van het Braassemerland bouwprojectfiasco dreigend boven Kaag en Braassem. Ondertussen staan andere dure projecten te trappelen om weer voor miljoenen euro's uit de gemeentebegroting te happen.

Door Joep Derksen

Voor Braassemerland heeft de gemeente jaren geleden enorme leningen afgesloten, maar nu al is zeker dat miljoenen euro's nooit meer terugverdiend kunnen worden met de verkoop van de gronden voor de woningen. In een ambtelijk stuk staat onder meer: ,,De leningen die voor dit complex (Braassemerland, JD) zijn gesloten, komen voor bijna 50 miljoen euro niet meer terug uit de verkoopopbrengsten.'' Hierdoor blijven deze schulden bestaan en wanneer de leningsperiode is afgelopen, moet de gemeente nieuwe leningen afsluiten om het miljoenenbedrag te 'herfinancieren'.


De gemeente hoopt, dat in 2021 veel geld binnenkomt, vanwege de verkoop van de woningen op Braassemerland. Maar tegen die tijd staan nieuwe – en dure – projecten te popelen. Zo moeten er allerlei IKC's (integrale kindcentra) verschijnen in fonkelnieuwe gebouwen. En in 2022 mag de gemeente geen precariobelasting meer heffen; hierdoor heeft Kaag en Braassem opeens een slordige 2,7 miljoen euro minder aan inkomsten. De komende jaren moet een nieuwe gemeenteraad en college oplossingen zien te vinden voor deze uitdagingen, want het huidige college wil niet 'over haar graf regeren'. 

Strijd tegen dronken jeugd

KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur wil de komende jaren extra inzetten op het controleren op en handhaven van alcohol- en drugsgebruik. Tot en met 2021 wordt hier jaarlijks 35.000 euro voor uitgetrokken. Het bureau Brijder gaat dan helpen om op het gebied van preventie stappen te maken. Uiteindelijk moet dat leiden tot minder dronken jongeren op straat.  

Vier trekkershutten stap dichterbij

LEIMUIDEN – Van het college van burgemeester en wethouders mogen er vier trekkershutten komen op het perceel Vriezekoop 11j. Dit besluit is genomen, ondanks de discussie die er momenteel is in de gemeenteraad over het bouwen van vakantiewoningen langs de Drechtoever.  
Door Joep Derksen


Wethouder Henk Hoek (CDA) licht toe, waarom het college niet gewacht heeft met een besluit hierover te nemen. Volgens hem wordt er bij de behandeling van zo'n aanvraag 'een eigen en officiële route' gelopen, waar het gaat om bezwaar maken tegen zo'n voorstel en de besluitvorming. Uit de stukken blijkt, dat er door omwonenden en belanghebbenden veel bezwaren zijn binnengekomen tegen de komst van de trekkershutten. Moet het belang van de individu niet wijken voor het algemeen belang? Hoek: ,,We hebben gezegd dat we de gemeente verder door willen ontwikkelen op het gebied van recreatie. Als er een initiatief komt, en meerdere inwoners laten hetzelfde geluid horen, is het voor het college niet gebleken, dat hun mening het algemeen belang is. Dit is een recreatief initiatief, dat past in het beleid, dat we met elkaar (de gemeenteraad en het college, JD) hebben afgesproken. Daarmee gaan we aan de slag.'' De gemeenteraad moet nog als laatste een oordeel geven over de komst van de vier trekkershutten.

College gaat investeren in stenen

KAAG EN BRAASSEM – De komende drie jaar moet de gemeente zo'n anderhalf miljoen euro uitgeven om De Tweesprong 'veilig en toegankelijk' te houden. En daarna kost het nog eens 450.000 euro per jaar om deze accommodatie in stand te houden.

Is het niet beter om een compleet nieuwe en duurzame accommodatie op te zetten, in plaats van het investeren van die 1,5 miljoen in een opknapbeurt? Wethouder Henk Hoek (CDA) reageert: ,,We hebben geld gereserveerd voor het meerjarenonderhoudsplan van De Tweesprong. Op het moment, dat het nodig is, zullen we dat geld moeten uitgeven.'' Hij vervolgt: ,,Tegelijkertijd zijn we heel erg alert op ontwikkelingen in de samenleving. Bijvoorbeeld als er een IKC wordt ontwikkelt, waar de Tweesprong deel van uitmaakt. Vanwege de veiligheid van de gebruikers moeten we investeringen doen, die noodzakelijk zijn.


Maar regelmatig heeft Hoek gezegd, dat het college niet wil investeren in stenen. Waarom wordt er dan wel geïnvesteerd in De Tweesprong, terwijl dat niet gebeurt met bijvoorbeeld de Alkeburcht? ,,Het is leuk dat u dit citaat naar voren haalt. We hebben afgesproken, dat we een zwembad en een sportaccommodatie willen hebben. Die keuze impliceert dat je daar geld voor beschikbaar moet stellen. Niet investeren in stenen is nog steeds een uitgangspunt. Maar De Tweesprong is een gebouw dat door heel veel partijen en scholen wordt gebruikt. Met name als het gaat om gymlessen. Er is nog steeds een behoefte aan een zwembad hier in deze gemeente. Op basis daarvan hebben we een verplichting om het gebouw in stand te houden. Ik voel me daar verantwoordelijk voor.''

Column

Onderonsje

De politici voeren via de sociale media een heftig debat over het opwekken van duurzame energie. Aanleiding hiervoor is niet mijn column van enkele maanden geleden, waarin ik de gemeente opriep om er voor te zorgen, dat nieuwe bedrijfsgebouwen standaard zonnepanelen moeten hebben. Het lijkt een no-brainer, om maar een woord te gebruiken waarvan de taalpuristen gruwen, omdat zonnepanelen na een aantal jaren geld opleveren. En bedrijven willen geld verdienen.

Vorige week kwam in het nieuws, dat in de provincie Friesland op 310 boerendaken maar liefst 416.000 zonnepanelen worden gelegd. Die zonnepanelen zorgen er voor, dat een gemeente met 33.000 inwoners volledig van stroom voorzien worden. De boeren krijgen hiervoor van een energiebedrijf 4 euro per paneel per jaar. Een beetje bollenschuur kan wel 500 zonnepanelen verwerken, dus dan heb je een extra maandsalaris aan inkomsten, waar je niets voor hoeft te doen.

Marcel Hoogendoorn, bestuurslid van Stichting Groen Licht, verstuurde een tweet over dit onderwerp de digitale wereld in. Hij stelde: ,,Dit is een mooi voorbeeld van hoe het ook kan in Kaag en Braassem''. En Hoogendoorn kreeg opmerkelijk veel steunbetuigingen. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) beaamde: ,,Zeker! Mooi.'' Die mening werd gedeeld door gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) en ook SVKB vindt het prachtig: ,,Helemaal eens! Behoud onze polders en maak gebruik van andere mogelijkheden.''


Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) was wat voorzichtiger: ,,Stap in de goede richting in agrarische bedrijfstak, maar er moet nog meer gebeuren.'' Maar Alwin Koek (VVD) vroeg zich af: ,,Kunnen wij 350.000 panelen kwijt bij onze boeren?'' Nee, wellicht niet, waarde columnlezer, maar dat doet er ook niet toe. Als de boeren, bedrijven en inwoners samenwerken om over zonnepanelen op de daken te leggen, dan wordt onze gemeente in één klap gigantisch veel duurzamer. En kunnen wij het voorbeeld zijn voor andere gemeenten in Nederland, zodat we uiteindelijk nauwelijks nog afhankelijk hoeven te zijn van de oude energievoorzieningen.  

Dam moet weg

KAAG EN BRAASSEM – Een dam met duiker aan de Galgekade moet worden verwijderd. Zo niet, dan krijgt de persoon die deze dam heeft aangelegd een dwangsom van 5.000 euro opgelegd. Het college van burgemeester en wethouders zet haar recht door, om deze dwangsom op te leggen. In eerste instantie was er een vergunning afgegeven voor deze dam, maar na bezwaren van omwonenden is die vergunning alsnog geweigerd. De dam was echter al aangelegd. Een mediationtraject tussen de dambouwer en de buren mislukte, waarna een rechter oordeelde, dat de eigenaar van de dam in het ongelijk werd gesteld. De dam moet binnen zes weken verwijderd zijn, anders wordt de dwangsom opgelegd. Inmiddels is de dameigenaar in hoger beroep gegaan; wanneer de uitspraak bij het Gerechtshof zal zijn, is nog onbekend. 

Extra kosten door Cyclus

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente moet maar liefst 138.400 euro per jaar méér betalen aan het afvalverwerkingsbedrijf Cyclus. Weigeren kan ook niet, omdat er voor de gemeente door allerlei contractuele verplichtingen, geen andere keuze lijkt te zijn voor een ander afvalverwerkingsbedrijf. Waarom de kosten zo enorm stijgen, wordt pas op woensdag 4 oktober duidelijk, tijdens de vergadering van de raadswerkgroep Financiën. Wethouder Henk Hoek (CDA) laat tot die tijd weten: ,,De kosten van Cyclus hebben te maken met de wijziging in bedrijfsvoering. Dat zat er aan te komen. De effecten van diftar en het inzamelsysteem worden na verloop van tijd zichtbaar. Dan weten we wat de effecten van de begroting zijn, waar het gaat om de uitgaven aan de hand van het inzamelsysteem.''

Inwoners moeten meer gemeentelijke belastingen betalen

KAAG EN BRAASSEM – Volgend jaar gaat de Onroerende Zaakbelasting (OZB) met 1,3% omhoog. Dat is gelijk aan de verwachte inflatie. Het gemiddelde OZB-tarief (voor een huis met een waarde van 253.000 euro) stijgt hierdoor van 302 euro naar 306 euro.

Joep Derksen

De rioolheffing gaat in 2018 ook omhoog: met 1%. Hier bovenop komt ook nog eens het inflatiepercentage, zodat de rioolheffing in totaal met 2,3% stijgt. De kosten voor meerpersoonshuishoudens stijgen hierdoor van 262 euro naar 268 euro. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn voor volgend jaar nog niet bekend. De gemeente wil 'Diftar' invoeren: een systeem, waarbij inwoners gaan betalen voor iedere keer dat ze hun restafval langs de kant van de weg zetten. Om dat systeem in te voeren, moet de gemeente 'implementatiekosten' betalen; die kosten worden doorberekend naar de inwoners. Wel is duidelijk, dat er bovenop het huidige tarief van afvalstoffenheffing nog eens 1,3% aan extra inflatie komt.

Door al deze veranderingen stijgen de totale woonlasten van 849 euro naar 862 euro. In buurgemeente Teylingen dalen volgend jaar de tarieven voor de inwoners met 20 euro naar 761 euro. Waarom moeten in Kaag en Braassem de inwoners in 2018 dan meer betalen dan dit jaar? Zeker nu blijkt, dat de gemeente zo'n 1,9 miljoen euro overhoudt?

Wethouder Henk Hoek (CDA) reageert hierop: ,,We streven naar een welzijnsrijke, gezonde en veilige gemeente. We hebben fikse investeringen gedaan in het sociale domein en fysieke domein. De stijging van bepaalde tarieven heeft te maken met de inflatiecorrectie, die van toepassing is. Alles wordt duurder, ook de heffingen die we met elkaar bepalen. Het zijn geen stijgingen omdat we het slecht doen, maar natuurlijke stijgingen omdat we het met elkaar goed doen. Ik ben heel trots.''


Hoek vervolgt: ,,Je kunt kijken naar de buurman, maar het lukt niet om te kijken welke verplichtingen en uitgaven hij heeft. Als we kijken naar het verder weg liggende verleden, hebben we de kosten weten te beteugelen. Ik weet dat we niet de goedkoopste gemeente zijn van Nederland. Maar we weten wel de positie te verbeteren.'' In Kaag en Braassem ligt de gemiddelde belastingdruk gemiddeld 20% boven het landelijke tarief.

Meer onderzoek naar woonfraude

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente trekt de komende twee jaren in totaal 80.000 euro uit, om de inwoners en bedrijven extra te controleren op woonfraude. Zo'n 1.000 adressen van recreatieverblijven worden dan onderzocht, zodat zeker is, dat de mensen daar er niet permanent wonen. Tot nog toe vond deze controle alleen steekproefsgewijs plaats. Maar met het extra geld worden die controles dus 'geïntensiveerd'. De gemeente zoekt hierbij de samenwerking met de woningbouwcorporaties en buurgemeenten. 

Overhead geeft kopzorgen

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente heeft maar liefst 6,2 miljoen euro aan 'overheadkosten'. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door de hoge kosten voor Informatisering en automatisering, zoals licenties en servers, zo blijkt uit ambtelijke documenten. Maar de loonkosten en managementkosten zouden wel lager zijn dan gemiddeld. De gemeente huurt in 2018 voor 700.000 euro in aan 'externe' mensen. Wethouder Henk Hoek (CDA) laat weten: ,,Er zijn heel veel taken, die we moeten uitvoeren om de organisatie op peil te hebben. Die overheadkosten bestaan uit een groot bedrag, maar het zijn niet alleen bestuurlijke of leidinggevende kosten. We houden nauwgezet bij wat er op de verschillende afdelingen gebeurt.'' 

Twee ton voor restauratie kerktoren

KAAG EN BRAASSEM - De gemeente draait op voor de renovatiekosten van de Woudse Dom Toren. CDA-wethouder voor Financiën, Henk Hoek, had dit graag anders gezien. De toren staat naast de kerk, maar is eigendom van de gemeente. De gemeente heeft al aan de Protestantse Gemeente van Rijnsaterwoude aangeboden, dat zij deze toren mogen overnemen. Maar dit aanbod is afgewezen; met het eigendom van de toren gaat namelijk ook de verplichting voor het onderhoud over op de nieuwe eigenaar.


En dus draait de gemeente op voor de kosten van de renovatie van de Woudse Dom Toren; 197.000 euro, exclusief btw. Ook het uurwerk en het klokkenwerk worden gerestaureerd. Volgens de wethouder heeft dat te maken met afspraken uit het verleden; ,,de Napoleontische tijd'' zelfs. Sinds de tijd, dat Napoleon de baas was in Nederland, zijn gemeenten verantwoordelijk voor het meerjarenonderhoud en het renovatieonderhoud van de kerktorens, die in hun bezit zijn. Verkopen van de toren aan een marktpartij is ook geen optie, volgens Hoek: ,,De toren staat op de kerk: alleen het kerkgenootschap zou het kunnen kopen. Zij doen dat niet omdat het eigendom ervan teveel geld kost. Het is onmogelijk om de toren te verkopen. 

Vijf aanmeerpalen

KAAG – Op het perceel Aderpolder 4w A tot en met 4w E mogen vijf nieuwe aanlegplaatsen worden gerealiseerd. Hierdoor komen er vijf aanmeerpalen; het college van burgemeester en wethouders heeft hier vorige week mee ingestemd. Wel moet de initiatiefnemer er voor zorgen, dat er een afstand van vijf meter tussen de ligplaatsen wordt gehanteerd. 

Vlees op de botten

KAAG EN BRAASSEM – De wethouder voor Financiën, Henk Hoek (CDA), presenteerde vorige week de begroting voor de komende jaren. Hij is tevreden met het resultaat: ,,De reserve staat op ruim 10 miljoen euro; in 2013 was dat amper 2 miljoen euro. Het is ons gelukt om vlees op de botten te krijgen.''

Met die 10 miljoen euro kan de gemeente echter niet op haar lauweren rusten; grote uitgaven staan voor de deur voor nieuwe schoolgebouwen, het onderhoud van de wegen en bovendien valt vanaf 2022 de precariobelasting als inkomstenbron (2,7 miljoen euro per jaar) weg. Het was altijd al bekend, dat de precariobelasting slechts tijdelijk zou zijn. Toch wordt deze inkomstenbron gebruikt om allerlei vaste lasten te betalen. Waarom heeft Hoek er niet voor gezorgd, te stoppen met het betalen van vaste lasten met een tijdelijke inkomstenbron?


Maar volgens de wethouder is het niet zeker geweest, dat de precariobelasting écht afgeschaft zou worden. We hebben de ontwikkeling nauwgezet gevolgd. Op het moment dat er een besluit valt, weten we dat er een termijn gaat lopen (tot de datum van de afschaffing, JD). Nu hebben we de gelegenheid om deze afschaffing op een gematigde manier te verwerken.''

Zware lasten bedreigen gemeente

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente staat voor enorme financiële uitdagingen, zo blijkt uit de programmabegroting 2018 – 2021. Dan gaat het niet alleen om een verlies aan inkomsten van 2,7 miljoen euro per jaar vanwege de afschaffing van de precarioheffing in 2022. Om hier op voorbereid te zijn, moet de gemeente haar uitgaven beperken en/of andere belastingen verhogen.


Maar het beperken van de uitgaven lijkt heel moeilijk te worden. Er moet namelijk veel, heel veel, geld uitgegeven worden aan wegenonderhoud, maar ook voor het beheer en onderhoud van bruggen. Met één sluis, tien beweegbare bruggen, 77 houten bruggen en maar liefst 165 betonnen bruggen valt er nog heel wat te onderhouden. Om dan nog maar te zwijgen over de nieuwbouw van huisvesting voor integrale kindcentra en investeringen voor duurzaamheidsmaatregelen, waarbij het ook om zeer forse bedragen gaat. 

Buren werken samen voor zonnepanelen

KATWIJK – Goed voorbeeld doet goed volgen. Wethouder Jacco Knape nam begin dit jaar het initiatief om zijn buren te vragen mee te doen met het leggen van zonnepanelen op de daken. Na een wat aarzelende start zijn nu al zeven buren overstag gegaan. Ook in de omringende straten komen er op steeds meer huizen van deze zonnepanelen te liggen. Door één briefje, met een oproep om mee te doen met de zonnepanelen, wordt dus de hele aardbol een stukje duurzamer gemaakt.

Door Joep Derksen

Het samenwerken van buren om zonnepanelen op de daken te leggen, wordt ook al met een nieuw woord omschreven: 'VerduurSamen'. We spreken met enkele van Knape's buren over hun ervaringen met deze panelen. Zonder uitzondering zijn Bart Durieux, Leo Roosjen, Menno en Sven Ockeloen enthousiast. En dat geldt ook voor de families De Mooij, Vooijs en Den Heijer.

Menno Ockeloen liet op 10 mei, tegelijk met Knape, de panelen op zijn dak leggen. ,,Het is een eenmalige aanschaf en het licht doet zijn werk. We hebben elf panelen op ons dak liggen en binnen een half jaar al 1.780 KwH opgewekt. We hebben een goede ligging; het dak is precies op het zuiden gericht.'' Knape, die inmiddels ook al 2,1 megawatt aan energie heeft opgewekt met zijn vijftien zonnepanelen, is blij dat zijn buren ook zo enthousiast zijn. ,,Toen we besloten om zonnepanelen op ons dak te leggen, hebben we een briefje in de brievenbussen van de buren gedaan, met de vraag wie ook mee wilde doen. Van de leverancier konden we gezamenlijk korting krijgen.''

In eerste instantie deden drie buren hier aan mee, maar dat aantal is uitgebreid; ook huiseigenaren aan de Hartweg hebben nu panelen op hun daken liggen. Roosjen is enorm enthousiast over deze vorm van duurzaamheid, die ook nog geld oplevert. ,,Goed voorbeeld deed door ons goed volgen. We zagen de panelen bij het huis van Knape verschijnen, kwamen in gesprek met de monteurs en we besloten om die panelen ook op ons dak te leggen.'' Het heeft enorme gevolgen voor zijn energierekening; zijn elektriciteitsmeter loopt namelijk achteruit. Roosjen grapt: ,,Ik heb onze televisie de deur uit gedaan en een breedbeeldelektriciteitsmeter gekocht: zo leuk is het om te kijken naar de achteruitdraaiende meter. Het is nog mooier, dan om te kijken naar Feyenoord!''

Roosjen en zijn vrouw hebben sinds september negen panelen op hun dak liggen en die leveren meer energie op, dan ze gebruiken. In enkele weken tijd hebben de panelen al 200 KwH opgeleverd, zo checkt Roosjen op de speciaal hiervoor opgestelde app. Voor Roosjen heeft de aanleg van de zonnepanelen zijn kijk op het energieverbruik veranderd. ,,Ik ben kritischer geworden. We waren al kleine verbruikers, maar nu letten we nog meer op. Als ik me 's avonds afvraag of ik kies voor het lezen van de krant of dat ik ga internetten, dan lees ik eerst de krant zolang het nog daglicht is. En pas als het schemert, ga ik internetten.'' Zo bespaar je de energie voor het gebruik van de ledverlichting in huis.

In zekere zin hebben de zonnepanelen ook gezorgd voor een stukje nabuurschap, beaamt Knape. ,,We kwamen sowieso al gemakkelijk met elkaar in gesprek, maar door de panelen kom je elkaar tegen en praat je er over. Ik vind het wel grappig om te zien en horen, als mensen langs ons huis lopen. Ze vinden de panelen wel of niet mooi. Maar altijd zijn ze positief verrast over de investering voor de panelen en wat ze financieel opleveren.''


Het VerduurSamen initiatief van Knape past in de 'wijkgerichte aanpak', die de gemeente heeft opgezet. Zo zijn 'energieambassadeurs' in de Molenwijk actief om daar mensen te helpen hun woningen duurzamer te maken, zodat ze minder geld kwijt zijn aan gas-, water- en lichtkosten. Ook andere wijken krijgen de komende jaren bezoek van die energieambassadeurs. Knape vindt het fijn, dat hij het gemeentelijk beleid ook samen met zijn buren heeft uitgevoerd. En het is een waardevolle investering geweest: ,,We hebben de kosten voor deze panelen binnen vijf jaar terugverdiend en tegelijk zorgen we er voor, dat de wereld beter wordt overgedragen aan de volgende generaties.''

Duurzaam geld verdienen

RIJNSBURG – Goed bezig zijn voor het milieu én geld verdienen? Het kan, zo blijkt uit het verhaal van Jaap van Egmond. Hij heeft zes zonnepanelen op zijn dak laten leggen en daarmee voorziet hij in bijna al zijn elektriciteitsbehoeftes. Van Egmond is de eerste in zijn straat, die deze zonnepanelen op het dak heeft liggen, maar het zou zomaar kunnen zijn, dat zijn buren hem snel zullen volgen.

Door Joep Derksen

Van Egmond is een techneut en vier jaar geleden had hij voor de leukigheid zelf twee zonnepanelen op het dak van zijn schuurtje gemonteerd. Tot voor kort bleef het daarbij, maar een collega op zijn werk vertelde over diens aanschaf van zonnepanelen. Van Egmond besloot zich er in te verdiepen om deze panelen ook op zijn dak te laten plaatsen. ,,Ik heb offertes aangevraagd en het blijkt dat ik met deze zonnepanelen zo'n 90% van al mijn benodigde elektriciteit op kan wekken. Nu ze er liggen, zie ik de meter terugdraaien, dus ik verdien er ook nog wat aan.''

Hij geniet: ,,Het is goed voor het milieu en tevens een goede investering. Met deze installatie van zes 6 panelen wek ik 1500 watt op; dat is ongeveer anderhalf kilowatt per uur. Het is overdag meer dan ik zelf gebruik, dus wat ik overhoud, stuur ik het elektriciteitsnet weer in.'' Iedereen die zonnepanelen heeft, krijgt voor deze terug geleverde energie hetzelfde geldbedrag, als hij voor de gebruikte energie moet betalen. Deze regeling is onlangs door de landelijke overheid verlengd tot 2023.

Af en toe kijkt Van Egmond nog steeds tevreden naar boven om te genieten van de zonnepanelen op zijn dak. ,,Als het zonnetje schijnt, denk je: 'Het gaat goed!' Als ik een groter dak had gehad, zou ik er meer op hebben laten leggen.'' Hij heeft zijn buren al geïnformeerd over de voordelen van zonnepanelen. ,,Je moet er ook niet te lang mee wachten, want over zes jaar loopt de huidige gunstige terugbetaalregeling af.'' Ook kan iedereen 21% btw terugvragen van de Belastingdienst.


De zwartkleurige zonnepanelen vallen ook weg bij de dakpannen, dus er is niemand die zich aan de panelen stoort. Van Egmond kan via een internetapp dagelijks bekijken hoeveel energie de panelen opwekken. Het hebben van deze zonnepanelen heeft er ook voor gezorgd, dat Van Egmond wat meer oplet, waar het gaat om het stroomgebruik. ,,Je gaat toch meer nadenken over duurzaamheid. Ik probeer mijn verbruik te minimaliseren, waardoor het rendement groter gaat worden. Ik ga bewuster om met de wasmachine en draai minder kleine wasjes. Ook controleer ik, dat alle verlichting uit is, als ik mijn huis verlaat. Het is een spel, maar je maakt er dan toch meer bewuste keuzes mee. Of het tijdelijk is, moet blijken.''

Genieten van duurzaam wonen

KATWIJK – In de jaren '70 van de vorige eeuw was het begrip 'duurzaamheid' alleen nog maar bekend onder de geitewollensokkendragers. Hoe anders is dat nu. Overal in de gemeente Katwijk nemen inwoners het initiatief om duurzamer te leven. Zo ook Dick Krijgsman, die zijn huis uit 1903 helemaal duurzaam aan het verbouwen is.

Door Joep Derksen

De passie voor duurzaamheid ontstond bij Dick Krijgsman al op jonge leeftijd. En als IT ingenieur heeft hij in zijn huis van een deel van zijn beroep ook zijn hobby gemaakt. ,,Ik vind de gadgets om energie te besparen heel mooi. We hebben dit huis pas geleden gekocht en het was eigenlijk de bedoeling om alleen het dak goed te isoleren. Maar vervolgens bleek dat ook de vloer aangepakt moest worden. Hierop stelde ik mezelf de vraag, of we ons huis van ruim honderd jaar oud helemaal van het gas af kunnen halen.''

En dat is gelukt: Krijgsman en zijn gezin hebben onder meer een warmtepomp met unieke warmte opslag geplaatst, een warmteterugwinsysteem en ledverlichting. Binnen staat een op hout aangedreven CV kachel, die is aangesloten op de warmteopslag. Bovendien komen er op termijn op het dak ook zonnepanelen. Achter het huis staat een oude bollenschuur: Krijgsman gaat deze opknappen, zodat zijn ouders in die schuur kunnen wonen. ,,Zij wilden graag gelijkvloers wonen, maar toch een eigen tuintje hebben. Van de verkoop van hun huidige woning knappen ze de bollenschuur op.'' Dat wordt ook een duurzame bollenschuur: ,,Die bollenschuur is uitermate geschikt om energieneutraal te maken, omdat hij vierkant is. We kunnen deze goed isoleren en er moet een nieuw dak op. Dus daar komen zeker zonnepanelen op.''

De warmtepomp, die nu al in de schuur staat, heeft genoeg capaciteit om zowel de woning als de bollenschuur van warmte te voorzien. Bijkomend voordeel is, dat het boilervat ook nog eens kan worden aangesloten op de zonnepanelen, licht Krijgsman toe. Een droom van hem is, dat op zijn huis ooit nog eens Tesla-dakpannen komen te liggen, die van de zonnestralen energie opwekken.

Een huis duurzaam en gasloos maken brengt toch behoorlijk wat kosten met zich mee en het gezin verwacht niet, dat al die kosten worden terugverdiend. Het aanleggen van de warmtepomp en CV kachel alleen, kostte al 12.000 euro. En dan zijn de sloop- en breekkosten nog niet eens meegenomen. Het hout voor de CV kachel moet ook aangeschaft worden: 300 euro per anderhalve kuub. ,,Maar het kostenplaatje vind ik minder interessant; dat is niet mijn drijfveer om duurzaam te wonen.''


Daar staat dan wel tegenover, dat het huis vrijwel geen energiekosten meer heeft én volkomen onafhankelijk is van het energienetwerk. Krijgsman: ,,Aan de ene kant is het eng; als je een storing hebt, moet je het zelf oplossen, terwijl dit voor je gedaan wordt, als die storing op het netwerk plaats vindt. Maar het is een fijn gevoel dat je volledig onafhankelijk kunt zijn van de buitenwereld.'' 

Gratis autorijden dankzij zonnepanelen

Rijnsburg – Aan de Vinkenweg staat een bijzonder huis, dat een toonbeeld is van duurzaamheid. Met maar liefst dertig zonnepanelen op het dak, waarmee het hele huis van energie voorzien wordt. Én nog eens acht panelen op de garage, zodat de elektrische auto dagelijks opgeladen kan worden. Er wordt wel eens gezegd, dat senioren en ultrasenioren zich minder bekommeren om duurzaamheid dan de generaties na hun, maar dat gaat zeker niet op voor Piet de Rover (77).

Door Joep Derksen

Als tuinder was De Rover feitelijk 24 uur per dag met de natuur bezig. Acht maanden per jaar werkte hij buiten met zijn product; de waspeen. ,,Je krijgt toch een tik mee van de natuur'', zo lacht De Rover. Zo'n vijf jaar geleden liet hij twintig zonnepanelen op zijn dak leggen. ,,Ik had er een paar centen voor, maar toen ze er op lagen was ik er heel blij mee. Je wekt een hoop stroom op en het huis verdient geld voor me. Eerst ben je een hoop geld kwijt, maar na een jaar of zes betaalt het zichzelf toch terug.''

Omdat hij die zonnepanelen op zijn dak had liggen, besloot hij enkele jaren later om een elektrische auto te kopen. Met een klein benzinetankje van negen liter erbij; voor de zekerheid. Hij heeft er geen moment spijt van gehad. ,,In drieënhalf jaar heb ik nog geen vijftig liter benzine gebruikt. Dat is veel geld, wat je bespaart. De auto heeft een actieradius van 150 kilometer, dus ik kom overal, waar ik hier in de regio moet zijn. En als ik naar Drente moet, dan kan ik daar naar toe rijden en 'm 's nachts weer opladen. Alleen kan ik dan niet harder rijden dan 90 kilometer per uur; anders haal ik het niet. Dat is niet zo erg, want vrachtwagens rijden ook 90.''

Die twintig zonnepanelen smaakten naar meer en inmiddels heeft hij dertig zonnepanelen op het dak van zijn huis liggen en nog eens acht op het dak van de garage. Die acht panelen voorzien de elektrische auto van de benodigde energie, dus hij rijdt in principe gratis. Ook is De Rover bijna helemaal van het gas af, omdat hij een waterpomp heeft laten installeren. ,,Ik kook eigenlijk alleen nog maar elektrisch, maar iedere zondag komt mijn zoon eten koken en hij doet het nog op het gasfornuis. Als in 2030 alle huizen van het gas af zijn, zal dat voor mij geen probleem zijn. Ook niet als het vandaag gebeurt.''


Is De Rover zo duurzaam bezig, vanwege zijn bezorgdheid om de aarde? Hij neemt al het gepraat over de opwarming van de aarde met een korreltje zout: ,,Als het een paar jaar warm of een paar jaar koud is, is het altijd de schuld van de mensen. Ik doe het niet tegen de opwarming van de aarde, maar vind het leuk om deze panelen te hebben. Ik bespaar er geld mee en het is goed voor het milieu. Daar is niets mis mee, toch?''

Petra Kerk herrijst als Feniks van duurzaamheid

Rijnsburg – In mei vorig jaar werd de allerlaatste kerkdienst gehouden in de Petra Kerk. Anderhalf jaar lang stond dit majestueuze gebouw leeg, maar nu is goed te zien welke transformatie het gebouw doormaakt. Met dank aan Reina en Huibert Kralt, samen met hun twee zonen en dochter. Als gezin vormen ze de voormalige kerk om tot een pand, waarin ze zelf gaan wonen. Bovendien komen er drie appartementen en vijf bed & breakfastappartementen in het gebouw. Bij het project staat duurzaamheid hoog in het vaandel; simpelweg omdat dit op termijn veel goedkoper is dan wanneer je gebruik maakt van de ouderwetse gas- en elektriciteitsaansluitingen.

Door Joep Derksen

Op Google Streetview is de Petra Kerk nog te zien, zoals het gebouw in 2016 was. De vernieuwbouw is nog volop aan de gang, maar nu al wordt duidelijk, hoe ingrijpend het pand wordt veranderd. Bovenop het dak liggen maar liefst 96 zonnepanelen en drie warmtepompen gaan er voor zorgen, dat de bewoners van alle gemakken worden voorzien.

Duurzaamheid gaat bij dit bouwproject veel verder, dan 'alleen maar' zonnepanelen en warmtepompen plaatsen. Het bijzondere is, dat veel materialen uit de voormalige kerk weer hergebruikt worden. Dan gaat het niet alleen om de bijzondere oude ramen, maar ook een deel van de kerkbanken komt terug in het gebouw. Een bank van vijf meter verschijnt in de lange gang en in de badkamers komen ook kerkbankjes te staan.

Veel inwoners kennen Huibert Kralt als adjunct directeur van De Raad Vastgoed, maar dit is het allereerste bouwproject, dat hij zelf samen met zijn gezin realiseert. ,,En het laatste bouwproject'', lacht Kralt. ,,Het is niet altijd leuk, want als je tweeënhalf uur met een hakijzer een muur aan het afbikken bent, heb je het wel gehad.'' Het levert af en toe wel stress op, geeft Reina toe. ,,Als Huibert hoog op de steiger staat te werken, vind ik dat niet leuk. Hij wil het werk dan graag af hebben, maar ik wil dat hij heelhuids naar beneden komt.''

Al maanden lang is het gezin iedere dag bezig met de realisatie van hun grote droom. Eind december hopen de vijf in het huis te mogen wonen. Dat de zonnepanelen nu op het dak liggen, bevalt uitstekend. ,,Het afgelopen weekend alleen al hebben ze 300 kW aan energie opgewekt! Ons doel is, dat het hele pand qua energieverbruik 'nul op de meter' wordt.'' Dat doet het echtpaar niet alleen vanwege milieu-overwegingen. ,,Als je een oud gebouw koopt, dat zo groot is, kun je financieel helemaal leeg lopen aan de energielasten. Dus moet je het zo aanpakken, dat je die lasten onder controle krijgt. Doordat we nu investeren in duurzame energie, betalen we straks geen gaskoten en/of vastrecht voor gas, maar alleen vaste aansluitkosten voor elektra. We hopen namelijk alle te gebruiken energie zelf op te wekken.''

Het gebouw wordt volledig gasloos en de bewoners zullen gebruik maken van inductiekoken. Daarnaast investeert het gezin in een waterbehandelingsinstallatie. Zo is er de zekerheid, dat de douches en het leidingwerk bacterievrij blijven. En met de ramen die allemaal dubbelglas krijgen, de geïsoleerde vloeren en nageïsoleerde gevels herrijst de voormalige Petra Kerk zonder twijfel als een van de meest duurzame gebouwen van Rijnsburg.

Maart 2018 worden de bed & breakfastappartementen in gebruik genomen, zie ook: www.facebook.com/bed&breakfastdepetrakerk. Als dan ook de andere woonappartementen verhuurd zijn, kunnen er zo'n twintig mensen in het gebouw wonen. Of de 28.000 kW aan opgewekte energie per maand voldoende is, dat moet nog blijken, geeft het echtpaar aan. ,,We hebben twee energiegebruikende whirlpools en sauna's staan; voor privégebruik en voor zakelijk gebruik. We zijn dan wel duurzaam bezig, maar we houden ook van luxe. En daar is gelukkig niets mis mee.'' 

Basisscholen dicht uit protest tegen werkdruk

RIJN EN VEENSTREEK – Op donderdag 5 oktober staakt 95% van alle leerkrachten. De scholen gaan die dag bijna overal dicht, omdat de spreekwoordelijke emmer vol is. Het gaat niet alleen om een hoger salaris, zo laat Kees Hagenaars, directeur van basisschool Ter Does uit Hoogmade, weten. De werkdruk is de laatste jaren enorm toegenomen; niet in het minst vanwege de maatregel, dat basisscholen verplicht zijn om kinderen met gedragsproblemen in het reguliere onderwijs op te nemen.

Door Joep Derksen

Tot enkele jaren geleden was het onderwijs redelijk overzichtelijk. Bijna alle kinderen zaten op het reguliere onderwijs en kinderen die extra ondersteuning nodig hadden, konden naar het speciaal basisonderwijs gaan. Daar zaten dan kinderen met bijvoorbeeld gedragsproblemen of mentale uitdagingen. Tegenwoordig zijn scholen verplicht om die kinderen op te nemen in reguliere klassen en dat heeft een enorm effect gehad, zo licht Hagenaars toe. Want de benodigde extra ondersteuning om deze 'leerlingen met een rugzakje' bij te staan, is er niet. Dus komt alles op het bord van de leerkracht neer.

En als er maar één of twee van deze kinderen in een klas zitten, dan is het nog redelijk behapbaar. Maar in sommige klassen zitten wel acht jeugdigen, die onhandelbaar zijn. Hagenaars geeft voorbeelden. Het zijn situaties die op andere scholen plaatsvinden, niet op Ter Does: ,,Er zitten soms acht kinderen met gedragsproblemen en autisme in één klas. Ik kom nu leerkrachten tegen, die zeggen, dat ze in dertig jaar zulke gedragsproblematiek nog nooit hebben meegemaakt. Kinderen zijn niet corrigeerbaar en gooien bijvoorbeeld met stoelen. Je kunt ze aanspreken, maar ze gaan gewoon door. Kinderen zijn agressief en vallen andere kinderen aan, waarbij ze die kinderen echt willen beschadigen. Dit gebeurt al bij kleuters; kinderen van vijf of zes jaar.''

Hagenaars merkt, dat veel op het bordje van de leerkrachten wordt gegooid. Niet alleen door de politiek, maar ook door de ouders. Bijvoorbeeld als er sprake is van een scheiding, die een diepe impact heeft op het kind. ,,Deze ouders hebben steeds minder tijd en ze hebben het soms al opgegeven om het gedrag van hun kind te corrigeren, als dat vijf jaar oud is.'' Maar ook de landelijke politiek heeft boter op haar hoofd, zo oordeelt Hagenaars. ,,De huidige staat van het onderwijs, waarbij leerkrachten een veel te hoge werkdruk hebben, is een optelsom van fouten geweest door de politiek door de tientallen jaren heen. Zo'n leerkracht begint 's morgens vroeg, maar is de hele dag continue bezig. Er zijn weinig momenten, dat ze even kunnen ontspannen.''

De leerkrachten willen, dat het nieuwe kabinet in totaal 900 miljoen euro voor salarissen en 500 miljoen voor vermindering van de werkdruk uitgeeft. Op de korte termijn moet dat er toe leiden, dat veel (administratief) werk uit handen wordt genomen, zodat de leerkrachten zich kunnen richten op hun hoofdtaken; lessen voorbereiden, lessen geven en zich bezig houden met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.


Hagenaars: ,,Voor de langere termijn moeten we kijken hoe ze het onderwijs in het buitenland hebben geregeld. We moeten er voor zorgen, dat probleemkinderen sneller naar een school kunnen gaan, vergelijkbaar met speciaal onderwijs, waar goede professionele mogelijkheden zijn om met dat soort kinderen om te gaan. Ze kunnen daar een bepaalde tijd zitten, waarbij ze op hun gedrag gecorrigeerd worden, waarna ze weer terug kunnen komen in het regulier onderwijs.''  

Snel internet kruipt dichterbij

KAAG EN BRAASSEM – Er is nog altijd de mogelijkheid, dat inwoners van het buitengebied sneller internet krijgen. Meer dan 60% van de buitengebiedbewoners heeft namelijk via een inschrijving aangegeven, dat ze dit type internet willen gebruiken. Het bedrijf DICO Breedband Buitengebied had eerder dit jaar opgeroepen om deze wens aan te geven.

Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,De inschrijving is bedoeld om marktpotentie inzichtelijk te maken. Om interessant te zijn voor marktpartijen is een percentage van 60% de doelstelling. Dit is behaald. Momenteel zijn wij met enkele marktpartijen in gesprek over het aanleggen van de glasvezel in het buitengebied. Dit gaat om de uitvoeringsvoorwaarden.

Als wij hier overeenstemming in hebben dan zal er een convenant met de marktpartij worden gesloten. Dit zal in het derde en vierde kwartaal plaatsvinden. Hierna zal de marktpartij beginnen met een netwerkontwerp en beginnen met de klantwerving. Verwacht wordt dat er in het tweede kwartaal (van 2018, JD) gestart zal worden met de uitvoering. Dit zal in totaal anderhalf jaar duren.'' Dit hangt wel af van allerlei omstandigheden, zoals het kunnen krijgen van een overeenkomst en of er voldoende mensen daadwerkelijk willen meedoen met het snelle internet. 

Bedrijven moeten duurzamer worden

KAAG EN BRAASSEM – Fracievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) wil, dat het bedrijfsleven harder gaat lopen, waar het gaat om het nemen van extra duurzaamheidsmaatregelen. De overheid moet hierin een leidende rol nemen, zo oordeelde ze maandag 2 oktober tijdens de fractievergadering van haar partij. ,,De bedrijven zitten in de luwte. We hebben het alleen nog over particulieren, die moeten bijdragen aan een betere duurzaamheid. We kunnen stimuleren dat zonnepanelen op daken van bedrijventerreinen komen; daar is een wereld voor te winnen.''  

Bungeejumpen vanaf windmolens

KAAG EN BRAASSEM – Hoe kun je het nuttige met het aangename combineren? Het antwoord op deze vraag kwam maandag 2 oktober tijdens de fractievergadering van SVKB. Inwonerraadslid Ronald van Beurden was bij een bijeenkomst geweest, waar werd gesproken over kansen voor het energieneutraler maken van gemeenten.


Tijdens die bijeenkomst had Van Beurden, zo gaf hij aan, de oplossing gevonden voor het klimaatneutraal maken van Kaag en Braassem. ,,Dat lukt ons met het plaatsen van drie windmolens van 200 meter hoog, midden in de Braassem.'' Hij zag ook een ander voordeel: ,,Dit wordt dan een baken van onze gemeente.'' Fractievoorzitter Petra van der Wereld ging hierop verder met het vrijdenken: ,,We gaan voor recreatieve windmolens, waar je kunt bungeejumpen, abseilen of we maken er een klimmuur van.''  

LKB wil raadsrechten behouden

KAAG EN BRAASSEM – De LKB is en blijft tegen het inleveren van een stukje zeggenschap, waar het gaat om bouwplannen van projecten tot tien woningen. Fractievoorzitter Ton van Velzen liet dit maandag 2 oktober weten.

Door Joep Derksen

Tot nu toe is het nog mogelijk, dat als drie raadsleden aangeven te willen praten over zo'n klein bouwplan, dit ook in de gemeenteraad moet worden besproken. Het college van burgemeester en wethouders wil, dat de huidige manier van besluitvormen wordt aangepast. Dit zou te maken hebben, met een juridische uitspraak, waarin gesteld wordt dat initiatiefnemers van zulke bouwplannen het recht hebben op duidelijkheid over de lengte van het bestuurlijke besluitvormingsproces.


Van Velzen veegt de vloer aan met dit argument. ,,Als die uitspraak er is geweest, dan heeft de landelijke politiek iets afgesproken, waar de rechter het niet mee eens is. Het college kan gemakkelijk tegen elke aanvrager zeggen, wat de procedure is. En dat de raad het besluit neemt. Dan is de procedure duidelijk.''

Promotiefilmpje ,,te genant voor woorden''

KAAG EN BRAASSEM – Promotiefilmpjes van de VVD zorgen voor onrust binnen de VVD. Dan gaat het niet alleen om het filmpje van Erica Terpstra, die een eigenaresse van een kaasfabriek bezoekt, omdat zij het 2.500ste nieuwe VVD-lid is geworden. In dat filmpje toont Terpstra onder meer de 'kwaliteiten' van haar Engelse uitspraak.

Voor nog meer ophef zorgt het filmpje van Ivo Opstelten. In een 'Uitzending voor politieke partijen' loopt deze ex-minister, die moest opstappen, omringd door allerlei schaars geklede sambadanseressen door de straat. Om ene Carolien te bedanken en geluk te wensen met haar lidmaatschap. Dit promotiefilmpje haalde de uitzending van Arjan Lubach, die concludeerde: ,,Dit is dus de VVD in één beeld. Een afgetreden minister bij een huis, met twintig halfnaakte vrouwen, die staan te rillen in de septemberkou, terwijl voorbijgangers staan toe te kijken in regenponcho's. Als dit beeld op de gouden koets zou staan, dan kreeg je er echt gezeik mee.''


Tijdens de fractievergadering van de VVD op maandag 2 oktober kreeg fractievoorzitter Alwin Koek de vraag voorgelegd van één van de aanwezigen, dat er actie moet worden ondernomen. ,,Dat filmpje van Opstelten, die met een bos bloemen langs komt, is te genant voor woorden. Met die blote meiden, die er bij dansen. Hier moet het bestuur wat tegen doen.'' Het filmpje is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=WviJrddNRT8

Tot welke omvang is een recreatiewoning nog een trekkershut?

KAAG EN BRAASSEM – Het plan van een echtpaar om vier 'trekkershutten' te plaatsen in de Drechtzone, zorgt voor verdeeldheid in de CDA-fractie. De discussie ging er maandag 2 oktober tijdens de fractievergadering onder meer om, of een gebouw van 36 m2 nog wel een 'trekkershut' genoemd kan worden.

Door Joep Derksen

De gemeenteraad moet binnenkort een beslissing nemen over welke gebieden er 'intensief' en 'extensief' gebruikt mogen worden. Mogelijk worden ook enkele stukken grond aangewezen, waar de natuur nog haar gang mag gaan, al is dat laatste nog lang niet zeker. Veel gemeenteraadsleden gaan er van uit, dat 'intensief' betekent, dat er van alles in het gebied mag gebeuren, waar het gaat om het stimuleren van het toerisme. 'Extensief' houdt in, dat daar alleen zaken als wandelpaden en trekkerspaden mogen komen.


Maar CDA-fractievoorzitter Karin van der Kaaden liet over De Drechtzone weten, dat dit gebied van haar best als 'exclusief' mag worden aangewezen. ,,En daar past een trekkershut in, zolang die sober is.'' Dat leidde tot discussie met haar fractiegenoten en de overige inwoner(raadsleden), die bij deze vergadering aanwezig waren. ,,Je bent alleen een echte trekker, als je een eigen tent meeneemt. Dan hoef je toch geen hut neer te zetten'', zo klonk het. Anja de Rijk maakte zich er zorgen over, dat trekkershutten ook hangjongeren lokken. En raadslid Marcel Doze stelde: ,,Trekkershutten passen niet in (de aanwijzing, JD) exclusief; dan gaat het om wandelpaden en trekkerspaden.'' Van der Kaaden hield voet bij stuk: ,,In mijn visie past nog steeds een trekkershut in extensief. Maar niet zo'n grote. Als de initiatiefnemers komen met het plan (voor de bouw van recreatiewoningen van 36 m2, JD), zal ik roepen, dat ik het het veel te groot vind.''  

Vakantiepark belemmert komst toeristen

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partij D66 blijft zich inzetten voor het ongerept laten van enkele natuurgebieden. Dan gaat het volgens gemeenteraadslid Gino Wesselman onder meer om de kades van de Wijde Aa, de Drechtzone en de Hanepoel. ,,Laten we dat soort stukken niet verpesten door daar bed en breakfast en watervilla's en weet ik allemaal in te zetten.'' Zijn partij stelt een amendement (voorstel, JD) op, in de hoop dat een meerderheid van de andere partijen dit voorstel steunt.

D66 vindt, dat er niet overal maar allerlei vakantiehuizen moeten worden neergeplempt. Inwonerraadslid Nick van Egmond: ,,De toeristen komen voor ons buitengebied naar Kaag en Braassem en dan willen er mensen een vakantiepark neergooien op plekken waar mensen willen fietsen. Ik snap het niet, want als je dat doet, dan komen die toeristen niet meer.''


Het CDA is er echter nog niet over uit, zo bleek tijdens de fractievergadering van die partij. Twee van de gemeenteraadsleden gaan voor het collegevoorstel om alleen gebieden aan te wijzen, waar 'intensief' of 'extensief' de recreatieve activiteiten kunnen plaatsvinden. De twee andere CDA-ers willen de mogelijkheid open houden om ook natuurgebieden te kunnen beschermen.  

Verkiezingslijst niet populair

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partij Samen voor Kaag en Braassem is nog altijd op zoek naar mensen, die hun naam willen verbinden aan de verkiezingslijst van die partij. Dat werd maandag 2 oktober duidelijk tijdens de fractievergadering van deze partij. Een aantal inwoners is al gevraagd, maar na een denkperiode laat de een na de ander weten, er toch van af te zien. Er zijn genoeg mensen voor de top van de verkiezingslijst, zo laat bestuurslid Til Beukenholdt weten, maar om de lijst wat langer te maken, met extra namen, blijkt niet zo gemakkelijk. ,,Het is ontzettend moeilijk om vooral het onderste stuk van de verkiezingslijst vol te krijgen.''

,,Geen verplichte verdeling sociale huur en koop''

KAAG EN BRAASSEM – Als het aan fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) ligt, moeten bouwondernemers zelf weten, hoe het deel van 30% aan sociale woningen wordt uitgevoerd. Hij wil niet, dat de gemeente inwoners en bedrijven verplicht, om bijvoorbeeld minimaal 5% aan koopwoningen en 25% aan huurwoningen te bouwen. Als iemand 30% aan koopwoningen neerzet op datzelfde terrein, vindt Van Velzen dat ook prima. ,,Misschien is er minder vraag naar huurwoningen en een veel grotere vraag naar sociale koopwoningen. Voor de starters is het heel moeilijk om die sociale woningen te kopen.''


Volgens Van Velzen zijn sociale woningen niet per definitie alleen sociaal voor de mensen die ze kopen. Hoewel het regelmatig is voorgekomen, dat mensen een sociale woning bemachtigden, om die enkele maanden later met zo'n 50.000 euro winst weer van de hand te doen. Van Velzen vindt, dat de te bouwen woningen ook de kwaliteit moeten hebben voor bijvoorbeeld een prijs van 150.000 euro. Hij kon een voorbeeld geven, dat niet iedereen, die een sociale koopwoning heeft gekocht, hierdoor ook flink kon cashen: ,,De huizen van 70 m2 in De Bloemen, die tien jaar geleden voor 167.000 euro verkocht werden, leveren nu maar zo'n 170.000 euro op.'' In de rest van de gemeenteraad lijkt echter weinig steun voor Van Velzen's standpunt.  

,,Wethouder Peters verantwoordelijk voor financiële tegenvaller''

KAAG EN BRAASSEM – Vorig jaar stemde de gemeenteraad na lang debatteren en met de grootst mogelijke moeite in met een voorstel van het college om de ICT uit te besteden aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Nu doemen er grote schaduwen op over de uitvoering van dit besluit.

De raad had indertijd geëist, dat de kosten voor het overdragen van de ICT niet hoger mochten zijn, dan 1.750.000 euro. Indertijd werd er van uit gegaan, dat hierover geen btw hoeft te worden betaald. Maar vorige week wist gemeenteraadslid Cees de Lange (CDA) te melden, dat – in ieder geval voor een deel van die kosten – wel degelijk btw wordt geheven. Een financiële tegenvaller dreigt daardoor. We hebben nooit gezegd, dat het bedrag voor het uitbesteden van de ICT 1,8 miljoen exclusief btw was. Er zou geen btw op zitten.''


Het zuur gaat nog dieper, zo blijkt uit de woorden van SVKB-raadslid Ger van Emmerik. ,,Vorig jaa stelden wij al voor, dat een marktpartij de ICT-werkzaamheden van ons zou uitvoeren. Dat zou ons 500.000 euro schelen in de kosten. Maar de raad heeft toen toch gekozen om dit werk door de gemeente Alphen te laten doen. En nu gaat Alphen haar ICT aan een marktpartij uitbesteden, terwijl wij voor 1,8 miljoen bij Alphen zitten!''

Collegepartijen recht tegenover elkaar over afvaltarieven

KAAG EN BRAASSEM – Inwoners die hun afval niet willen scheiden, lopen het risico dat ze volgend jaar 123 euro meer moeten gaan betalen voor het ophalen van hun afval. Dat is meer dan tien euro per maand. Zelfs mensen die redelijk goed hun afval scheiden, maar toch nog hun restafvalcontainer zestien keer per jaar laten legen (in plaats van de 26 keer per jaar, dat het kan), zijn volgend jaar duurder uit. Daarom wil PRO een voorstel indienen bij de gemeenteraad, om het nieuwe 'Diftar' ophaalsysteem zo te maken, dat niemand er financieel op achteruit gaat.

Door Joep Derksen

Voor fractievoorzitter Ruud van der Star is het heel simpel: ,,Iemand die scheidt moet worden beloond en iemand die niet scheidt, moet niet worden bestraft. Het is onze wens, dat de inwoners niet meer moeten betalen dan het huidige tarief van 285 euro per jaar.'' De raadsleden kunnen binnenkort kiezen of het langs de kant van de weg zetten van een restafvalcontainer enkele euro's per keer kost, acht euro of zelfs twaalf euro. Hoe hoger dat afvalophaaltarief wordt, hoe lager het 'vaste recht' voor de inwoners wordt, zo is de gedachte.

Maar gemeenteraadslid Hans Klink (PRO) had nog eens goed naar de cijfers gekeken. ,,Als je de bak zestien keer per jaar langs de weg zet en je betaalt 4 euro per keer voor het afhalen, dan ben je, inclusief de vaste lasten, 299 euro kwijt. En als je 26 keer je bak laat legen, kost dat 339 euro.'' Klink ging nog verder met zijn berekeningen: ,,Als je een tarief hebt van acht euro per lediging en je zet je bak iedere twee weken langs de kant van de weg, dan moeten mensen 123 euro méér betalen. Dat is een tientje extra per maand. Het was ook voor wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) even schrikken: ,,Elke keer als die vrachtwagen komt, staat mijn grijze bak aan de weg, omdat ik al die luiers (van zijn kroost, JD) heb.''

De VVD maakt zich niet zo'n zorgen over de extra kosten voor de inwoners, zo bleek tijdens de fractievergadering van die partij. Fractievoorzitter Alwin Koek stelde: ,,Als je zo vaak die grijze bak vol aan de weg moet zetten, dan is er een boel te verdienen. Ik heb een vijf persoonshuishouden, maar het is al veel als ik eens in de twee weken een volle vuilniszak heb.''


Wethouder Yvonne Peters (VVD) was het hier mee eens: ,,De vervuiler betaalt en als je niet meedoet met het afval scheiden, wordt het voor je duurder.'' Als vanaf volgend jaar iedere week het plastic wordt opgehaald, moet dat ook schelen in de hoeveelheid afval, zo verwacht Koek: ,,Plastic zorgt voor de omvang van het afval en de geurfactor in de schuur.'' Peters verwacht ook niet, dat met het scheiden van het afval, de inwoners voor al hun moeite ook veel financiële beloning hoeven te verachten. ,,Het afval ophalen wordt om vier redenen duurder. Cyclus heeft een ander kostenverdeelsysteem, we moeten als Kaag en Braassem 20.000 euro meer betalen per jaar. We zetten een intensievere dienstverlening op en de trend is, dat alle afvalstromenverwerking duurder wordt. Daarnaast moeten er nieuwe bakken worden aangeschaft voor de invoering van het Diftar-systeem.''

Dorpsperspectieven zijn super

KAAG EN BRAASSEM – De inwonerparticipatie met betrekking tot de 'Dorpsperspectieven' is prima verlopen. Ook het feit, dat nu duidelijk is welke plannen vallen onder 'wensen', 'denken' en 'doen', zorgt voor tevredenheid bij de politieke partij PRO. Fractievoorzitter Ruud van der Star liet maandag 2 oktober tijdens de fractievergadering van zijn partij weten: ,,Ik vind dat meer dan participatie is gehouden. Het is aan de voorkant met de dorpen besproken en met de dorpen teruggekoppeld. Als raadslid hoef ik er dan nog weinig van te vinden. De dorpsperspectieven zien er super uit.''  

Liever windmolens dan een bedrijventerrein

KAAG EN BRAASSEM – Het poldergebied moet niet worden aangewezen als locatie voor een bedrijventerrein 'Veenderveld II'. De politieke partij D66 blijft proberen om de overige partijen hiervan te overtuigen. Gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) liet dit maandag 2 oktober tijdens de fractievergadering weten.


Hij stelde: ,,Het is onbegrijpelijk, dat we een ruimteclaim gaan leggen voor een bedrijventerrein, terwijl uit onderzoek van Holland Rijnland en van Bureau Stek blijkt, dat er geen interesse uit de regio is. Ook lokale ondernemers zeggen, dat ze niet perse een bedrijventerrein op die locatie hoeven te hebben.'' Wesselman vervolgde vol vuur: ,,Ik ga deze rapporten naar de fracties sturen om de polder zo te laten. Daarna kunnen we gaan discussiëren of we die polders, in samenwerking met de boeren, kunnen inzetten voor duurzaamheid.'' Hij denkt dan aan het plaatsen van zonnepanelen of windmolens.

WVC baalt van boete voor schenken alcohol aan minderjarigen

KAAG EN BRAASSEM – Ook voetbalclub WVC heeft een fikse boete gekregen voor het schenken van alcohol aan minderjarige kinderen. De gemeenteraadsleden hebben hierover een woedende brief ontvangen. Tijdens de fractievergadering van PRO kwam dit onderwerp maandag 2 oktober aan de orde.

Door Joep Derksen

Gemeenteraadslid Thijs Brambach, die tevens een winkel heeft, waar alcoholische versnaperingen worden verkocht, spreekt er schande van, dat minderjarigen worden ingezet als 'lokmiddel'. ,,Ik heb hier ethische bezwaren tegen.'' Bovendien vindt hij, dat de gemeente een ander beleid moet voeren tegen vrijwilligersorganisaties, dan dat nu ook gebeurt bij commerciële alcoholverstrekkers, zoals horeca, supermarkten en drankwinkels.

Hij kon zijn medefractiegenoten niet direct overtuigen. Fractievoorzitter Ruud van der Star stelde: ,,Het convenant (waarin alcoholverstrekkers de tijd krijgen om boetevrij maatregelen te nemen, om geen alcohol aan minderjarigen te schenken, JD) was er niets voor niets.'' WVC had dit convenant niet ondertekend, dus voor wethouder Floris Schoonderwoerd was het simpel: ,,Als je niet meedoet met het convenant, neem je bewust het risico.''


Toch kreeg Brambach steun van een ander PRO-raadslid. Hans Klink stelde: ,,Voor de vrijwilliger achter de bar is het ingewikkeld. Op de voetbal wordt iedereen geacht om bardienst te draaien. Het zijn allemaal vrijwilligers, met goede intenties. Maar als er veertig man voor de bar staat, hebben die vrijwilligers al voldoende aan het hoofd om met de kassa, koffie en broodjes alles op orde te hebben.'' Hierop waarschuwde Schoonderwoerd: ,,Heel veel alcoholverstrekkers hebben bewust geld ingelegd om geen boete te krijgen. Als je een alternatief systeem invoert, waarbij je niet gaat handhaven, is dat een bijl aan de wortel van het andere systeem. Als je blaft en niet bijt, heeft het alternatief ernaast niet veel zin.''

,,Ik vind het heel vervelend, dat je minderjarigen inzet als lokmiddel''

KAAG EN BRAASSEM – Niet alleen Tennisvereniging Alkemade heeft een boete gekregen voor het schenken van alcohol aan minderjarigen. Ook voetbalclub WVC en De Ripse Ruiters moeten een forse boete betalen. Het gaat om een bedrag van maar liefst 1.360 euro per overtreding. Paul Hoogenboom, Vice-voorzitter van WVC, is vol onbegrip over deze actie van de gemeente.

De gemeente heeft namelijk boa's ingezet, die samen met (minderjarige) kinderen probeerden om alcohol te kopen. Hierbij hebben de dienders met hun juniorcollega's hun uiterste best gedaan om 'te scoren'. Hoogenboom licht toe: ,,Die zaterdag waren er geen activiteiten meer en onze kantine was zelfs gesloten. Twee gepensioneerde vrijwilligers waren in de kantine aan het opruimen. Toch hebben die mensen het voor elkaar gekregen, dat twee flesjes bier werden verkocht. We moeten nu 1.360 euro betalen, zonder dat we een waarschuwing hebben gekregen.''

WVC wil juridisch laten onderzoeken, of hier wel rechtmatig gehandeld is. ,,Die mensen hadden niets op ons terrein te zoeken. Ook de manier van lokken is verkeerd. Ik vind het heel vervelend, dat je minderjarigen inzet als lokmiddel.'' Bovendien vindt hij, dat het niet de verenigingen zijn, die gestraft moeten worden, maar de jongeren zelf die de alcohol kopen. ,,Zij weten precies hoe oud ze zijn en dat ze met de aankoop van alcohol iets doen wat niet mag. 17-jarige jongeren mogen al autorijden, dus je kunt best meer verantwoordelijkheid bij hen leggen. Laat hen die 1.360 euro betalen, dan zijn hun ouders er ook snel klaar mee.''

De voetbalclub heeft haar leden en barmedewerkers al zo veel mogelijk geïnstrueerd over het niet schenken aan vrijwilligers en het vragen om een identiteitsbewijs. Maar Hoogenboom is er zeker van, dat er ooit nog wel een keer een foutje gemaakt kan worden. ,,Dit krijg je niet waterdicht''. Hij vreest, dat de boete gevolgen heeft voor het vrijwilligersenthousiasme: ,,Niemand wil meer achter de bar staan; ze willen niet op hun geweten hebben om de club met zo'n boete zo te benadelen.''


Hoogenboom is nijdig op het gemeentebestuur. Enkele jaren geleden is met WVC overeen gekomen, dat deze club 3.000 euro subsidie krijgt en dat de club daarvoor maatschappelijke tegenprestaties moet leveren. ,,We werken elk jaar hard aan onze maatschappelijke verplichtingen, maar nu gaat de helft van dat geld op aan de alcoholboete. Dit ontmoedigt ons flink om nog in de weer te gaan met die MAG (Maatschappelijke Agenda).''

CDA kiest voor ontwikkeling

KAAG EN BRAASSEM – Het CDA heeft keuzes gemaakt over verschillende heikele politieke onderwerpen. Gemeenteraadslid Marcel Doze licht de standpunten toe over het bedrijventerrein Veenderveld II, het percentage aan sociale woningen en de ruimtelijke kwaliteit.

Door Joep Derksen

Doze stelt over een mogelijk bedrijventerrein in het polderlandschap: ,,We willen geen Veenderveld-II. We juichen de koppeling tussen economische ontwikkeling en duurzaamheidsdoelstellingen toe. Er moet echt iets fundamenteels veranderen in onze benadering van de duurzaamheidsdoelstellingen en wie anders dan de overheid (politiek) moet dit in gang zetten. Voor de locatie Veenderveld-II kiezen wij voor de bijdrage aan de economie door onze agrariërs en hun bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen.''


Het amendement van PRO om de bouw van de sociaal-plus huizen te stimuleren, die net iets duurder zijn dan sociale woningen, laat Doze weten: ,,We constateren wel nog een grote middengroep die hier niet beter van wordt en gaan hierover in gesprek met PRO om hun amendement te bespreken.'' Waar het gaat om de openbare ruimte, wil het CDA ontwikkelingen mogelijk maken. ,,We willen niet ons gehele gebied op slot zetten. Wij kwamen tot de conclusie dat de huidige teksten bij deze variant én de expliciete keuze over Veenderveld en Drechtzone voor de update van de MRSV (=visie!) voldoende zijn.'' De Drechtzone moet alleen 'extensief' gebruikt worden: ,,Bovenlandjes moeten behouden blijven, omdat deze recreatieve waarde op zichzelf hebben/zijn. Onderaan de dijk is ruimte voor kleinschalige recreatieve ontwikkeling.'' 

Voorzitter Schoolhuis treedt af

RIJNSATERWOUDE – Na drie jaar legt René van Leeuwen het bijltje er bij neer als voorzitter van het Schoolhuis. Hij wordt opgevolgd door Frans Vink. Inwoners worden uitgenodigd om Van Leeuwen te danken voor zijn werk. Op zondag 8 oktober, tussen 16:00 uur en 18:00 uur is er daarom een afscheidsreceptie. Overigens blijft Van Leeuwen wel in Rijnsaterwoude wonen en zal hij zich als vrijwilliger blijven inzetten voor het Schoolhuis.  

Wethouder krijgt 450 bidons

TEYLINGEN – Zwemvereniging De Columbiaan wil heel graag, dat er een 50-meter bad in de regio Leiden komt. Om die wens te benadrukken, heeft de club een 'bidonactie' opgezet. Tijdens de braderie in Voorhout en de Nacht van Sassem is aan de bezoekers gevraagd, of ze de komst van zo'n bad wilden ondersteunen. Dat kon met het zetten van hun handtekening op een bidon.

Woensdag overhandigde Dirk Frijlink, penningmeester van ZV De Columbiaan, maar liefst 450 bidons aan sportwethouder Bas Brekelmans. De bidons zijn dan als een slinger aan elkaar gemaakt, zo licht Frijlink toe: ,,Het zal namelijk een feest zijn, als de regio over een 50-meter bad kan beschikken.''

Tot voor kort konden langebaanzwemmers gebruik maken van het 50-meter bad in Aquamar in Katwijk. Maar dat wordt vervangen voor een 35-meter bad. De zwemvereniging, die in 2019 alweer vijftig jaar bestaat, heeft haar hoop gericht op de komst van een 50-meter zwembad in Leiden: ,,Net als de te realiseren ijsbaan zal ook een 50-meter binnenzwembad aan De Vliet in Leiden een belangrijke regiofunctie hebben.'' De Columbiaan hoopt, dat de wethouder zich bij zijn Leidse collega's zal uitspreken voor een binnenzwembad aan de Vliet, in plaats van de 35-meterbaan, zoals die nu in de tekeningen is opgenomen.


De wethouder liet weten, dat hij in overleg is met bestuurders van de andere gemeenten in de regio om steun te krijgen voor de komst van een 50-meter bad. Zo'n zwembad zou er in de Duin- en Bollenstreek of Leiden kunnen komen. De kosten voor zo'n bad zullen zo'n tien miljoen euro zijn. ,,Daarom is De Vliet als locatie voor een 50 meter bad ook geschikt, want 25 meter wordt toch al aangelegd'', vond Brekelmans. Hij mag de bidons overigens niet houden; na de 'overhandiging' worden deze bidons uitgedeeld aan alle les- en wedstrijdzwemmers van De Columbiaan. Het filmpje met de volledige uitspraken van de wethouder is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=tgP9gu_fv2E&t=17s

Zonnewijzer gestolen

VOORHOUT – Sinds 2011 stond de zonnewijzer fier te pronken in de Boerhaavetuin. Het was een cadeau van de voetbalmeiden van Ter Leede. Tot vorige week; maandag 18 september ontdekten de vrijwilligers van de Boerhaavetuin, dat de zonnewijzer gestolen was. Het koperkleurige object heeft weinig waarde, maar het verdriet onder de vrijwilligers is groot. Bestuurslid Jos Warmenhoven roept de daders op om de zonnewijzer terug te brengen. Getuigen van de diefstal kunnen zich melden bij de politie; 0900 8844.

Wooncomplex Calla verwelkomt bewoners

RIJNSBURG – Het nieuwbouwcomplex voor 50-plussers, Calla, in de wijk De Bloem in Rijnsburg, is bijna klaar. De eerste bewoners staan te trappelen om hun intrek te nemen in dit prachtige gebouw met een unieke formule: een wooncomplex waarin zelfstandig kan worden gewoond met alle faciliteiten in de buurt om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. De huurders leven er in luxe en comfort, met zelfs een eigen Wellness Center, sauna en zwembad in het complex. Daarnaast kunnen de bewoners desgewenst en naar behoefte gebruik maken van bijvoorbeeld medische thuiszorg. Makelaars Pieter Kuijt en Marianne Hoek van De Raad Makelaars zijn trots, dat ze bij dit unieke project betrokken zijn en vertellen er meer over.

Door Joep Derksen

Calla mag volgens Kuijt met recht een voorbeeld worden genoemd voor de rest van Nederland: ‘Het is uniek in zijn soort’. Hoek vult aan: ,,De 98 levensloopbestendige appartementen hebben een zeer hoogwaardige afwerking en zijn van alle gemakken voorzien om het leven op ‘de oude dag’ zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naast de fijne appartementen waar de bewoners een eigen plek hebben, is er ook veel aandacht gegeven aan de gemeenschappelijke ruimten: een ontmoetingsruimte, kookstudio en huisbioscoop. Hier kunnen de bewoners elkaar ontmoeten en naar eigen wens samen activiteiten ondernemen. Deze ruimten worden sfeervol en huiselijk ingericht. Ik weet zeker dat bewoners zich er snel thuis zullen voelen’’

Maar de service voor de bewoners gaat nog veel verder. De bewoners kunnen gezamenlijk maaltijden koken of zich aanmelden om medische zorg of bijvoorbeeld een kapper of pedicure aan huis te krijgen. ,,Misschien hebben de bewoners dit nu nog niet direct nodig, maar het is wel heel handig om daarover te kunnen beschikken, wanneer dat moment gekomen is,, aldus Kuijt.

,,In Nederland heb je veel serviceappartementen, waarbij je als huurder vast zit aan allerlei pakketten. Maar onze huurders zijn tot niets verplicht. Als je niets mankeert hoef je geen zorg af te nemen en mocht er wel iets aan de hand zijn, dan krijg je de beste zorg bij je thuis. Het is eigenlijk service à la carte’’ vult hij lachend aan.

‘Wonen in Calla is een buitenkans’ legt Hoek tot slot uit. ‘We merken soms dat mensen zich zorgen maken over de huurprijs als ze uit een koopwoning komen. Dat is nergens voor nodig. Als mensen nu een koopwoning hebben, kunnen zij deze verkopen om eventuele overwaarde in te leggen bij De Raad. De Raad geeft gegarandeerd 5% rente over deze overwaarde, wat op jaarbasis van de huur wordt afgetrokken.


Voor meer informatie: www.wonenincalla.nl. Bellen kan ook: 071 405 1500. E-mail: info@deraadmakelaars.nl

Een complete keuken voor nog geen 6.000 euro!

KATWIJK – Zodra u dit artikel hebt gelezen, moet u direct in uw auto stappen en naar de Keukenhoek rijden. Deze winkel doet namelijk een complete keuken praktisch cadeau voor slechts 5.950 euro! U moet echt snel zijn, want alleen de eerste 10 klanten kunnen aanspraak maken op dit voordeel, ook bij aanpassingen van de keuken.

Door Joep Derksen

Stelt u zich eens voor; een complete keuken, inclusief apparatuur, waar je meer dan twintig jaar lang plezier van hebt; voor slechts 5,72 euro per week! Vergeet wat u net las en stap nu in de auto, want anders is iemand u voor. Mocht er toch net iemand sneller zijn dan u, wees dan niet getreurd, want De Keukenhoek, die bij Plug Meubelen in het gebouw zit, heeft nog andere prachtige keukenaanbiedingen voor u in petto.

De Keukenhoek wil namelijk allerlei nieuwe modellen installeren in haar winkel en daarom moeten de huidige prachtige keukens eerst de deur uit. Zo wordt voor een hoogwaardige 'Eiland' keuken slechts 9.800 euro gevraagd, terwijl de originele verkoopprijs 12.300 euro was. Deze keuken van beton antraciet en eiken, komt compleet met Pelgrim apparatuur en een composiet werkblad van vier centimeter dik.

Of heeft u liever een 'Hoogglans wit' keuken, met kunststof werkblad én Etna apparatuur voor slechts 6.100 euro? U bespaart zo maar liefst 3.000 euro op de originele prijs. Bent u een fijnproever? Ga dan voor de 'Design' keuken; kashmir en onyxgrijs, compleet met keramisch werkblad en luxe Atag apparatuur. Slechts 8.300 euro, terwijl de oorspronkelijke prijs 12.700 euro was!

Bent u nog niet overtuigd? Wacht maar; het piece de résistance is de 'Fornuis' keuken Magnolia; compleet met granieten werkblad, Belling fornuis én Pelgrim apparatuur. De originele prijs was 12.650 euro, maar u kunt deze complete keuken hebben voor slechts 7.300 euro! De Keukenhoek is aangesloten bij de KGG; een groep keukenhandelaren die gezamenlijk inkoopt. Hierdoor kunnen uitstekende producten tegen scherpe prijzen aangeboden worden. Maar zo goed als nu, zijn deze prijzen nog nooit geweest en zullen ze mogelijk ook nooit meer worden.

Karel de Weger, eigenaar van De Keukenhoek Katwijk, laat ook nog weten, dat aanpassingen aan de keukens mogelijk zijn met behoud van uw voordeel. Wilt u uw fonkelnieuwe keuken laten bezorgen en monteren door een gespecialiseerd team van professionals, zodat u er zelf geen omkijken meer naar heeft? Dat kan uiteraard, tegen een kleine meerprijs. Voor een compleet overzicht van alle waanzinnige voordeelaanbiedingen van De Keukenhoek; zie de advertentie elders in deze krant. Voorkom dat u vannacht niet meer van spijt in slaap kunt vallen en ga dus nú naar De Keukenhoek voor uw eigen voordeeldroomkeuken. Grijp deze kans, voordat het te laat is!


Voor meer informatie; De Keukenhoek, Ambachtsweg 3, 2222AH Katwijk, T: 088 044 5600, W: www.keukenhoek.nl.

Volop glutenvrije producten bij Vita Cura

SASSENHEIM – Wie een glutenallergie heeft, is vaak veel tijd kwijt om de juiste etenswaren te vinden. Je moet dan van winkel naar winkel lopen om de juiste producten te vinden. Maar nu niet meer, want Vita Cura heeft een compleet aanbod van allerlei voedingsmiddelen voor het ontbijt, lunch en avondeten. Én nog veel heerlijks voor de echte smulpapen!

Door Joep Derksen

Nicolien van Duinen, eigenares van Vita Cura, licht toe: ,,We hebben een heel breed assortiment aan glutenvrije producten. Dan gaat het om pannekoekenmeel, broodmeel, broodmixen en glutenvrije supplementen (vitaminen/mineralen) . Maar ook lekkere afbakbroodjes, stokbrood, krentenbolletjes en gesneden bruin- en witbrood. Daarnaast kunnen mensen kiezen uit heerlijke glutenvrije pasta's en pizza's. We hebben ook pizza's die zowel lactosevrij als glutenvrij zijn.''

In de prachtige winkel staan ook diepvrieskisten, waar de klanten kunnen kiezen uit slagroompunten, appelpunten, loempia's, bitterballen, vissticks, glutenvrije ijshoorntjes en nog veel meer heerlijkheden. De feestdagen komen er aan, dus is Vita Cura dé plek voor glutenvrije pepernoten, kruidnootjes, kerststollen en oliebollen. Gouden tip: Vita Cura heeft niet alleen glutenvrij bier, maar ook glutenvrije cosmetica als showergel, make-up en bodylotion!


Gezondheidswinkel Vita Cura, Hoofdstraat 206, 2171 BN Sassenheim, T: 0252 211 518, W: vitacura-sassenheim.nl. 

28 september 2017

Bankjes en laadpunten voor toeristen

Nieuwkoop – Door investeringen in wandel-, fiets- en vaarroutes moet de gemeente aantrekkelijker worden voor toeristen en dagjesmensen. In het 'Beleid- & beheerplan Recreatieve Voorzieningen 2017-2021' staan allerlei 'unique selling points' om Nieuwkoop op de toeristische kaart te zetten.

90% van de bezoekers aan deze gemeente woont binnen een straal van 50 kilometer; velen van deze mensen komen naar Nieuwkoop om er te fietsen, varen of wandelen. De meeste wandelaars kennen routes als het Ursulapad, Oudshoornpad en het Jos Gemmekepad nog niet. Daar moet verandering in komen; via een app komt een uitgebreide beschrijving beschikbaar. De gemeenteraadsleden bespreken donderdag, of er ook meer laadpunten voor e-bikes kunnen komen. Ook moeten er de komende jaren meer bankjes, informatiepanelen en parkeerplaatsen verschijnen voor de wandelaars en fietsers. Met name bij de meest gebruikte routes als de Plassenroute, Rampjaar-wandel/fietsroute, de Jaagpadroute en het Groene Hartpad. Dat maakt het recreatiegenot nog fijner, zo is de gedachte.


De otter, die sinds kort weer in de Nieuwkoopse Plassen leeft, moet ook worden ingezet voor het promoten van de recreatie. Watersporters kunnen daarnaast naar de Langeraarse Plassen gaan en onderweg genieten van een honderd jaar oud sluisje, het landschap is 'Nieuwkoop als kunstenaarsdorp'. Om meer bootjesbezitters te trekken, zouden er ook extra aanlegvoorzieningen bij bruggen moeten komen, maar ook steigers en toiletten. Een nieuwe openbare trailerhelling komt er niet, volgens het onderzoeksrapport: ,,Hiervoor zijn voldoende mogelijkheden bij ondernemers en zo'n trailerhelling “concurreert” met de verhuur.'' Wel worden onder meer 'Elektroroutes' gepromoot door de Nieuwkoopse Plassen, waar ook kano's en SUPpers (Stand Up Paddling) gebruik van kunnen maken. Hoe al deze plannen worden uitgevoerd, bespreken de raadsleden de komende weken.

Jongerenorganisaties zoeken duidelijkheid en vrijwilligers

Nieuwkoop – Organisaties die met jongeren werken, hebben grote behoefte aan meer vrijwilligers. Ook willen ze duidelijkheid van de gemeente over het subsidiebeleid; subsidies moeten voor meerdere jaren vast staan en niet ieder jaar veranderen. En het wordt hoog tijd, dat het vrijwilligersloket écht aan de slag gaat.

Afgelopen donderdag kwamen vrijwilligers en professionals bijeen in het gemeentehuis om ervaringen met elkaar uit te wisselen. En inderdaad kwamen er verfrissende ideeën boven tafel. Zo stelde André Slof van scouting Wapata voor, dat verenigingen hun gas, water en licht collectief moeten kunnen inkopen. Hij pleitte verder voor ,,rust in de subsidie, zodat we meerjarig weten waar we aan toe zijn''.

Het chronische gebrek aan vrijwilligers is iets, waar iedere organisatie mee te maken heeft. Vaak zijn er tijdens de activiteiten zelf wel voldoende ouders, die een handje mee willen helpen. Maar slechts weinig mensen voelen zich geroepen om het voorbereidende werk op zich te nemen, of een bestuursfunctie uit te voeren. Petra Breedijk van Stichting Dorpsactiviteiten Nieuwveen vertelde, dat haar organisatie juist kinderen inzet bij het opzetten van de jaarlijkse Speelweek. ,,We proberen de kinderen, die jaren hebben meegedaan, te betrekken te blijven. Zo kunnen we de toekomst van de speelweek veilig stellen.''


Verder vonden de tientallen aanwezigen, dat het gemeentelijke verenigingsloket veel actiever kan worden ingezet. Bijvoorbeeld bij het ondersteunen van subsidieaanvragen of het koppelen van vrijwilligers aan verenigingen, die extra handjes nodig hebben. Dat zou kunnen door het opstellen van een vraag- en aanbodwebsite voor vrijwilligers. Ook werd de gemeente gevraagd te helpen bij het koppelen van de 'nieuwe Nieuwkopers' aan vrijwilligerswerk. Bij statushouders kan dit helpen bij hun integratie en tegelijkertijd zijn de verenigingen er mee geholpen.  

Kinderen kiezen speeltoestellen

Nieuwkoop – Bijna 300 kinderen hebben de afgelopen weken gestemd op de speeltoestellen, die ze in hun eigen straat willen hebben. De uitslag is bekend en alle gekozen speeltoestellen worden nog dit jaar geplaatst. Aan het Meidoornpad komt een dubbele schommel en de Merelstraat wordt opgefleurd met een glijbaan met klimnet. Bij de Speelveen verschijnt een klimklautertoestel en in de Bontjesstraat kunnen de kinderen zich vermaken met een 'klimnetpiramide vogelnest'. De bewoners aan de Geitenkamp kunnen een 'speelstructuur' tegemoet zien, met een klim-, balanceer en glij-onderdeel en langs de Schippershaak zullen de kleinsten zich vermaken met een combinatiespeelplek, waar ze kunnen duikelen, glijden en hangen.

Ruim veertig huizen op plekken van basisscholen

Ter Aar – In september 2020 moet het integraal kindcentrum (ikc) klaar zijn. Dit schoolgebouw, waar ook een bibliotheek en een centrum voor jeugd en gezin (CJG) in komt, wordt gebouwd aan de Beverlanderhof. Deze weg wordt verlengd tot de Westkanaalweg, zodat de ouders en kinderen de school gemakkelijker kunnen bereiken. Naast het ikc verschijnt ook een sporthal.

De leerlingen van de huidige drie basisscholen De Vosseschans, het Kompas en De Fontein krijgen onderdak in het ikc. Op de plaatsen, waar nu de scholen staan, komen in totaal 25 eengezinswoningen en 16 comfortwoningen. Ook moet er een nieuw 'Futurahuis' verschijnen, op de huidige locatie van Het Kompas.

Een Futurahuis is een gebouw, waar senioren met zorgindicaties in hun eigen 'wooneenheid' (woonkamer met slaapkamer) kunnen wonen. In totaal zitten in dat pand dan 19 eenheden, met een gezamenlijke huiskamer en keuken. Ook woont er in dat pand een echtpaar, dat allerlei zaken regelt voor de overige inwoners. Een Futurahuis is dus geschikt voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar nog te gezond om opgenomen te worden in een zorginstelling.

Jan Willem van der Linde, projectmanager van deze ingrijpende bouwplannen, wijst tijdens een informatieavond in het gemeentehuis in Nieuwveen aan, hoe de woningen precies verdeeld worden. Op de locatie van basisschool De Vosseschans komen 16 comfortwoningen en vier eengezinswoningen. Naast het Futurahuis verschijnen nog eens vijf eengezinswoningen en op de locatie van basisschool De Fontein worden vier 'twee-onder-één-kap' huizen gebouwd en nog eens acht eengezinswoningen. Alle huizen, inclusief de sociale woningen, moeten gasloos worden.

De komende weken mogen mensen hun bezwaren en adviezen indienen over deze bouwplannen. Dat geldt ook voor de tekeningen van de rotonde, een belangrijke fietsroute voor de basisschoolleerlingen van hun huizen naar het ikc. Deze rotonde komt op de kruising van de Westkanaalweg en Aardamseweg te liggen. Van der Linde laat weten, dat het ikc volgens de huidige planning in september 2020 geopend kan worden. Tegen die tijd begint ook de bouw van de woningen en het Futurahuis.


Tijdens de informatieavond waren weinig negatieve geluiden te horen. Zeker niet van de omwonenden van het toekomstige IKC. Zij kregen te horen, dat er een groenstrook van zo'n acht meter blijft tussen hun woningen en het schoolgebouw.