Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

06 december 2017

Kansen voor nieuw zwembad, IKC en sportvelden in Sportpadgebied

OUDE WETERING / ROELOFARENDSVEEN – Het gemeentebestuur krijgt binnenkort een voorstel om De Tweesprong met zwembad plat te gooien. Hiervoor in de plaats moet een nieuw zwembad komen én de omliggende (sport)verenigingen zouden dan meer ruimte kunnen krijgen voor hun faciliteiten. Een voorwaarde, die Mark Vijfschaft, interim-directeur van De Tweesprong, stelt is, dat het nieuwe zwembad aangelegd moet zijn, voordat het oude zwembad opgedoekt wordt.

Door Joep Derksen

Donderdag 30 november hielden wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO), Vijfschaft en Sabine Dissevelt, die sprak namens de onderwijsorganisaties Kindkracht en SSBA, een persconferentie. Er is nog niets zeker, maar de 'stip op de horizon', waar het gaat om de toekomst van de sportvelden, het zwembad en culturele activiteiten in de omgeving van het Sportpad, wordt langzaam duidelijk. Het huidige gebouw van De Tweesprong, waar onder meer in kan worden gezwommen en getafeltennist en gesport, is al heel oud. Sommige delen van het pand stammen nog uit de jaren '60. Ook is er sprake van fors achterstallig onderhoud en er moeten keuzes worden gemaakt. Vijfschaft laat weten, dat er veel geld moet worden gestoken in bijvoorbeeld het aanschaffen van nieuwe apparatuur en het duurzaam maken van het gebouw. Maar een andere oplossing is ook, om een volledig nieuw gebouw neer te zetten. De kosten hiervan bedragen miljoenen euro's, zo geeft Vijfschaft aan. Het buitenbad, de ligweide en de indoortennisbanen komen hoogstwaarschijnlijk niet meer terug. Deze worden nu namelijk al heel weinig gebruikt.

Er zijn veel voordelen aan het opzetten van een nieuw zwembad, zo beaamt wethouder Floris Schoonderwoerd. Een nieuw gebouw kan veel duurzamer zijn. ,,Op dit moment verdwijnt er veel geld door de schoorsteen''. Bovendien kan met de komst van een compleet nieuw gebouw ook gekeken worden naar het opnieuw indelen van het gebied voor allerlei andere zaken. Zo moet bij het Sportpad een nieuwe IKC (integraal kindcentrum) voor 750 leerlingen komen en hebben de verschillende sportverenigingen in die buurt ook nog wel een paar wensen, waar het gaat om velden en kantines. Bovendien heeft de Hockeyvereniging Alkemade ook haar oog laten vallen op het Sportpadgebied, waar het gaat om zich daar te vestigen. Met de optie van een nieuw gebouw met een nieuw zwembad, komen hier mogelijkheden voor. Zelfs bestaat de kans, dat culturele verenigingen voorstellingen gaan doen in deze omgeving. Dissevelt laat weten, dat het realiseren van een podium voor optredens een van de zaken is, waar nu naar wordt gekeken.

Juist door het hele gebied tussen de Rembrandt van Rijnsingel, Alkemadelaan en de wijk De Bloemen in één keer te bekijken, kan er veel meer mogelijk zijn. ,,Multifunctioneel gebruik'' heet dat in in bestuurlijke woorden. In het IKC komen de leerlingen van basisscholen Elkerlyc, De Roelevaer en De Klimboom te zitten. Deze oude panden verdwijnen dus, waardoor op die locaties kansen zijn om bijvoorbeeld huizen te bouwen. Schoonderwoerd ziet kansen: ,,Stand alone voorzieningen hebben hun langste tijd gehad. Het is nodig om krachten te bundelen en mee te bewegen met de tijd. We kunnen kiezen voor verschillende scenario’s. Opknappen van De Tweesprong of nieuwbouw. We weten dat op het sportcomplex een aantal verenigingen zijn, die intensief samenwerken en die allemaal ruimte vragen in het gebiedje. Er zijn zoveel trends en ontwikkelingen, dat samenwerken meer nodig is dan ooit. Als gemeente gaan we miljoenen investeren in nieuwbouw voor de IKC. Laten we kijken, hoe we dat op een toekomstbestendige, betere en duurzame manier kunnen doen. Het mag geld kosten, maar nu gaat vanwege de mindere duurzaamheid ook al veel geld door de schoorsteen naar buiten.'' Maar het gemeentebestuur zou toch niet meer investeren in stenen? De wethouder: ,,We investeren nu al in allerlei lekke en lege gebouwen. We gaan investeren in samenwerking, want we zien kansen in verbinding van onderwijs, sport en cultuur.''


Het nieuwe, danwel vernieuwde zwembad, moet er binnen tien jaar zijn. Langer wachten is voor Vijfschaft onaanvaardbaar, zo laat hij weten. De wens van Dissevelt is, dat de IKC ,,binnen vijf jaar geregeld is. Het moet niet te lang duren. We zijn bereid om geduld op te brengen voor het grote geheel, maar aan dat geduld is een einde.'' De gemeenteraad moet in de zomer van 2018 een besluit nemen over de toekomst van het Sportpadgebied.  

Nieuwe leren moet succesvolle generatie creëren

KAAG EN BRAASSEM – De manier waarop kinderen zich tot nu toe allerlei vaardigheden toe eigenden, gaat de komende jaren helemaal op de schop. Dat laat Sabine Dissevelt, directeur-eigenaar van Kindkracht weten. Babycreches, basischolen en voor- en naschoolse opvangorganisaties gaan de kinderen begeleiden en hun voortgang in de gaten houden. Daarbij willen ze de jeugd ondersteunen, om hun kwaliteiten verder uit te breiden.

Door Joep Derksen

Is het wel verstandig om kinderen van de baby-opvang tot de voorschoolse opvang, tijdens de schooluren en bij de naschoolse opvang constant te monitoren en te beoordelen hoe ze zich ontwikkelen? Kunnen kinderen niet gewoon meer kind zijn? Dissevelt: ,,Met het nieuwe leren kunnen ze juist kind zijn. We zijn toe aan een andersoortig vernieuwend ontwikkelingsonderwijs voor kinderen van nul tot dertien jaar. De kinderen moeten leren om te leren en we laten ze op een positieve manier in aanraking komen met ontwikkelingen. Waarbij we ons veel meer gaan richten op talenten. We gaan dus niet inhakken op wat een kind niet kan.''

Maar kinderen moeten toch juist leren rekenen, lezen en schrijven? Ook al is dat niet leuk. Ze moeten zich op deze gebieden zoveel mogelijk ontwikkelen, zodat ze naar een voor hen zo goed mogelijke school toe gaan. Ontneem je juist niet kansen aan kinderen, door het ze te gemakkelijk te maken en te zeggen: ,,Jij vindt lezen moeilijk, dus ga jij in plaats daarvan maar lekker voetballen''? Dissevelt laat weten, dat kinderen wel degelijk een basis moeten hebben voor het reken- en taalwerk. Ze stelt: ,,We geven de kinderen een breed aanbod, zodat ze de ruimte krijgen in hun ontwikkeling. Daarbij maken we ook gebruik van de talenten van de medewerkers. Een gepassioneerde gymdocent kan beter zeggen, hoe er buiten gespeeld wordt. Er is zoveel breinkennis, dat we missen, als kinderen achter een tafeltje in de klas blijven zitten. We willen dat kinderen op een natuurlijke manier in beweging zijn.''


Maar is het van de wieg tot de middelbare school zo'n twaalf uur per dag begeleiden van en toezien op de kinderen, wel het beste voor alle jeugd? Onderzoek heeft aangetoond, dat de feminisering in het onderwijs (er zijn steeds meer vrouwen, dan mannen die de kinderen helpen met het zich ontwikkelen) nadelige gevolgen heeft voor veel jongetjes. Zij missen een docent van het mannelijke geslacht, die hen af en toe laat ravotten, zonder dat een juf meteen ingrijpt en zegt dat het jongetje zich moet gedragen. Dissevelt reageert: ,,Het is niet de bedoeling dat we alleen gaat tutten met kinderen. Kinderen moeten een bepaald aanbod krijgen. We gaan weg uit de kramp dat leren alleen het enige is wat belangrijk is. Kinderen moeten een probleemoplossend vermogen hebben, in een vertrouwde en veilige omgeving.''  

Aanbestedingssoap afgelopen

KAAG EN BRAASSEM – Het bedrijf Ziut BV mag voor ruim 387.000 euro (exclusief btw) definitief de openbare verlichting in deze gemeente onderhouden. Tot en met 2020 worden dus alle kapotte straatlampen door deze onderneming vervangen met energiezuinige LED armaturen. Het lijkt voor de gemeente een koopje te zijn, want voor dit werk was 544.000 euro gereserveerd. Deze aanbesteding was begin dit jaar al gegund, maar een concurrerend bedrijf had hiertegen bezwaar aangetekend. En City Tec uit Ridderkerk kreeg gelijk. Dat leidde weer tot een nieuwe rechtszaak door Ziut. De rechter beoordeelde vervolgens, dat de gemeente nog beter moest omschrijven, waarom de opdracht gegund wordt aan een bepaalde partij. Uiteindelijk kreeg Ziut dan toch definitief de opdracht; de concurrent heeft hier geen bezwaar meer tegen ingediend.  

Geen belangstelling voor nieuwe huizen

NIEUWE WETERING – De verkoop van de woningen op bouwkavel 4 in Nieuwe Wetering Noord valt zwaar tegen. Daarom heeft projectontwikkelaar Bolton Ontwikkeling gevraagd om uitstel voor de koop van dat terrein. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier mee ingestemd. De ontwikkelaar krijgt nu tot 30 juni 2018 de tijd om het bouwkavel te kopen.


Het bouwkavel is 740 m2 groot en Bolton Ontwikkeling had hiervoor een bedrag van 234.100 euro voor toegezegd. Het plan was (en is) om daar een twee-onder-één-kapwoning te realiseren. Maar de verkoop van die twee woningen valt tegen; nog niemand heeft aangegeven zo'n huis te willen kopen. ,,De markt voor dit segment in Nieuwe Wetering is kennelijk beperkt'', zo stelt een ambtelijk advies droogjes vast. Bolton ziet echter toch mogelijkheden om de woningen alsnog te verkopen en krijgt hiervoor dus nog een half jaar uitstel. 

Geld voor groen

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente kan zich verheugen op een flinke smak geld om te investeren in het groen. Dat geld komt van het Regionaal Groenprogramma en wordt jaarlijks verdeeld onder de gemeenten in deze regio. De inkomsten dekken tot 25% van de totale kosten van een groenproject. Hierdoor heeft Kaag en Braassem minder kosten om een groenstrook in Nieuwe Wetering (tussen de Voorweg en de HSL-lijn) in te richten. Ook komt er geld vrij voor 'Tulpen vertellen'; een verzameling van deelprojecten in Roelofarendsveen, die moeten bijdragen aan het beleefbaar maken van deze gemeente. Waarbij recreanten en toeristen het verhaal krijgen te horen en lezen rondom de tulp. 

Meldpunt over hondenbezitters

KAAG EN BRAASSEM – Er hebben maar heel weinig bijtincidenten plaatsgevonden met honden, zo blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders. Waren er in 2016 nog vijf bijincidenten; dat aantal is gedaald tot slechts twee gevallen. Toch blijft ook hier de veiligheid een aandachtspunt. Van de rijksoverheid moeten eigenaren met een 'hoog-risico hond' verplicht een gedragscursus voor honden volgen. Ook komt er in deze gemeente (net als in alle andere gemeenten in Nederland) een meldpunt, waarbij iedereen gevaarlijk gedrag van honden of hinderlijk gedrag van hondenbezitters kan melden. Een dergelijke kliklijn voor hinderlijke katten komt er overigens niet.


Alle bijtincidenten worden door de politie doorgezet naar de hondenbrigade (van de politie), maar dan moet het wel een tweede keer zijn, dat een hond iets uithaalt. Als het slachtoffer er op staat om aangifte te doen, dan mag dit altijd. Overigens kan het ene bijtincident nogal verschillen van het andere bijtgeval. Zo rende volgens een ambtelijk rapport eerder dit jaar een jonge herder achter een stuiterende bal aan. Een kind wilde die bal opvangen, waarbij de arm door de hond werd geraakt. De moeder van het 6-jarig jongetje, Chantal Toren uit Katwijk, ontkent overigens deze versie. Zij laat weten, dat de hond 'uit het niets' had gebeten. De hondeneigenaar en de ouders hebben de afwikkeling van dit incident met elkaar geregeld. De hondenbrigade beoordeelde na controle van deze hond, dat hij niet agressief is. 

Snippergroen mag niet verkocht

HOOGMADE – Het college van burgemeester en wethouders gaat niet akkoord met een verzoek om snippergroen te verkopen, dat vlakbij Kerkstraat 12 ligt. Dit stuk grond van de gemeente heeft namelijk de bestemming 'verkeersdoeleinden', er ligt een kabel van de KPN en het gemeentebestuur wil voldoende ruimte behouden tussen het openbare voetbad en de erfafscheiding, die er na zo'n verkoop ongetwijfeld zou komen. De aanvrager had het stuk grond graag willen gebruiken om zijn tuin te vergroten en zijn auto op eigen grond te kunnen parkeren. 

Sponsorloop voor Miniplay

ROELOFARENDSVEEN – Een oud speeltoestel naast de Gerardusschool wordt verplaatst naar de speelplek in het Waterryck. Het huidige speeltuig in het Waterryck voldoet niet meer aan de wensen van de opgroeiende kinderen. Daarom hebben bewoners het initiatief genomen, om de gemeente te vragen om een ander speeltoestel. De gemeente wil hier wel aan meewerken en biedt dus het tweedehands speeltoestel van de Gerardusschool aan. Het verplaatsen van die 'Miniplay' (een speelhuisje met klimfaciliteiten en glijbaan) kost echter geld. Daarom gaan de kinderen een sponsorloop houden, zodat in totaal 3.420 euro kunnen ophoesten.  

Nieuwe locaties bibliotheek

ROELOFARENDSVEEN / LEIMUIDEN – Op zaterdag 30 december sluit de bibliotheekvestiging in De Alkeburcht definitief haar deuren. De bibliotheek verhuist namelijk naar het gebouw 'De Kaskade', waar de biebleden vanaf 15 januari 2018 weer welkom zijn. Met deze verhuizing kunnen basisschoolleerlingen meer gebruik maken van de boeken, CD's en luistermateriaal, zo is de gedachtegang. Daarnaast zet de bieb in op het aanleren van 'basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en computeren' en het Taalhuis. Voor zowel volwassenen als kinderen.


Biebpunt 

Leimuiden mag zich op vrijdag 15 december verheugen op een nieuw 'Biebpunt'. Deze bibliotheekvestiging is dan twee keer per week geopend in gebouw Het Spant. Dit Biebpunt vervangt de Bibliobus, die vanaf 1 januari 2018 niet meer rijdt in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Rijpwetering.  

Alleen zwartkleurige fietssuggestiestroken

HOOGMADE – Het is nu definitief; het Noordeinde krijgt geen rood geasfalteerde fietssuggestiestroken. Maandag 4 december probeerden CDA en SVKB het nog één keer voor elkaar te krijgen, dat het nieuwe asfalt daar roodkleurig wordt. Maar zij kregen geen enkele steun van de overige partijen.


Raadslid Thijs Mooren (CDA) gaf onder meer aan, dat roodkleurig asfalt veiliger is dan zwartkleurig asfalt, waar het gaat om het fietsverkeer. ,,De herkenbaarheid van rode fietssuggestiestroken wordt vergroot ten gunste van fietsers en wandelaars.'' Maar hij kon de overige partijen niet overtuigen. Toen wethouder Herman Haarman (D66) vervolgens aangaf, dat de werkzaamheden al zijn begonnen en dat een keuze voor roodkleurig asfalt zou zorgen voor uitstel van die werkzaamheden, was het pleit beslecht. Het voorstel voor roodkleurig asfalt van CDA en SVKB werd verworpen door de rest van de raad.  

Inwonersparticipatie kan beginnen

KAAG EN BRAASSEM – De inwoners moeten meer en vaker mee kunnen praten over besluiten, die de gemeenteraad nog gaat nemen. En dan hebben we het niet over de 'usual suspects', zoals de voorzitters van dorpsraden. Het zijn juist de meningen van de inwoners, die normaliter niet hun gezicht laten zien op het gemeentehuis, waar de politici in geïnteresseerd zijn. Met dit doel stemt de raad unaniem in met het door D66 opgezette voorstel: ,,Participatief werken in overheids- en inwonersparticipatie''. Initiatiefnemer en inwonerraadslid Nick van Egmond (D66) was blij met deze steun. ,,Het doel is om inwoners structureel meer zeggenschap te geven in besluitvorming. Maar dit is niet het eind, maar het begin. We willen eens per jaar een werkavond opzetten, zodat we kunnen bespreken wat er is gebeurd en wat beter kan.''

Laatste kans voor trekkershutten

Leimuiden – Het wordt maandag 18 december spannend voor twee initiatiefnemers voor het bouwen van enkele trekkershutten aan de Vriezekoop 11j. SVKB en D66 vinden, dat de Drechtzone groen moet blijven, maar PRO, VVD en LKB willen instemmen met de komst van de trekkershutten. Of deze gebouwen er ook komen, hangt nu van de raadsleden van het CDA af. Zij zullen tijdens de besluitvormende raadsvergadering bepalen wat de voorkeur krijgt; het niet verder aantasten van de Drechtzone of de bouw van trekkershutten voor het stimuleren van toerisme.

'Niet alleen bronscheiding, maar ook nascheiding'

KAAG EN BRAASSEM – ,,De wens tot nascheiding in combinatie met bronscheiding wordt opgenomen in een nieuwe aanbesteding van restafval bij Cyclus.'' Dit laat wethouder Yvonne Peters (VVD) weten, naar aanleiding van een raadsdiscussie over de tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Door Joep Derksen

Maandag 4 december bogen de gemeenteraadsleden zich over de vraag, of het 'diftar' (gedifferentieerde tarieven) betalingssysteem voor het ophalen van afval al op 1 januari 2018 moet worden ingevoerd. Drie jaren lang gingen alle politieke partijen er van uit, dat dit ook daadwerkelijk zou gebeuren. Maar twee maanden geleden kwam het college van burgemeester en wethouders als een duveltje uit een doosje met een voorstel om van volgend jaar een overgangsjaar te maken. De inwoners kunnen dan hun afval op de oude manier weggooien, maar het tarief dat ze in 2019 betalen wordt bepaald door hoe vaak ze hun restafvalbak langs de kant van de weg zetten.

Opvallend was het pleidooi van meerdere partijen om niet alleen het diftar in te voeren, maar ook om de afvalcentrale Cyclus te bewegen om aan nascheiding te doen. Het was raadslid Hans Klink (PRO), die het eerste voorstel deed om ook in te zetten op het 'nascheiden' van afval. Dat betekent, dat al het restafval nog eens extra gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van plastic, papier en andere herbruikbare materialen. ,,We moeten ook inzetten op nascheiding. Afvalverwerkers gaan steeds meer die kant op, eventueel in combinatie met diftar. Een combinatie van nascheiden en diftar is het meest succesvol, zo blijkt uit resultaten bij andere gemeenten.'' Zijn partij wil hiervoor een voorstel indienen. D66 en SVKB reageerden hier positief op. Peters liet naar aanleiding van berichtgeving op Twitter door uw journalist hierover weten, dat de gemeente gaat inzetten op nascheiding, samen met bronscheiding (het scheiden van afval door de inwoners zelf), zodra een nieuwe aanbesteding van het restafval wordt uitgeschreven.


Meerdere partijen uitten hun teleurstelling, dat het college nog altijd geen regeling heeft opgesteld, zodat mensen met medisch afval financieel ontzien worden bij het vaststellen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Dit onderwerp wordt verder besproken in de gemeenteraadsvergadering van maandag 18 december.

Oud Ade en Rijpwetering groeien niet samen

KAAG EN BRAASSEM – Een ruime raadsmeerderheid moet niets weten van een inwonervoorstel om Oud Ade en Rijpwetering door huizenbouw aan elkaar te laten groeien. Dat werd maandag 4 december duidelijk, toen de gemeenteraadsleden de MRSV (Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie) bespraken.

Raadslid Marcel Doze (CDA) pleitte voor het open houden van de groene zone tussen Rijpwetering en Oud Ade. Raadslid Esther Loos (D66) twijfelde ook aan de noodzaak om de dorpen aan elkaar te laten groeien. Haar collega Ger van Emmerik (SVKB) stelde, dat tot nu toe maar een ,,heel kleine, beperkte groep'' gepleit heeft voor het volbouwen van de groene zone tussen Rijpwetering en Oud Ade. Meerdere partijen pleitten er tijdens de behandeling van dit onderwerp ook voor, om een besluit over de locaties van het plaatsen van windmolens en zonnevelden over te laten aan de nieuwe gemeenteraad, die na de verkiezingen van woensdag 21 maart 2018 wordt geïnstalleerd.  

Raad twijfelt over hoogte Woelige Baren

OUDE WETERING – Als er twee exemplaren van De Woelige Baren zouden komen, dan zouden deze flatgebouwen zo maar de Twin Towers kunnen heten. De gemeenteraad twijfelt, of in het bestemmingsplan De Woelige Baren de projectontwikkelaar de mogelijkheid moet krijgen om een gebouw van 19 meter hoog te bouwen. Bovendien is er ontevredenheid, dat geen enkele sociale huurder de kans krijgt om op deze unieke plek te wonen. De ontwikkelaar wil namelijk wel aan de plicht van 30% sociale woningen voldoen, maar is van plan om daar alleen maar sociale koopwoningen te realiseren.

Door Joep Derksen

En dat vindt fractievoorzitter Ruud van der Star (PRO) dus geen goed idee. ,,Sociale koop is de dag na de verkoop geen sociale koop meer. Dan wordt het doorverkocht voor heel veel meer geld.'' Inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) was het hier mee eens. ,,Als iemand een te goedkope woning toebedeeld krijgt, dan is het of je de staatsloterij wint.''

De hoogte van de appartementtoren baart raadslid Esther Loos (D66) zorgen. ,,Is 19 meter nog passend in een dorp als Oude Wetering? Het kan niet anders, dan dat je op sommige plekken de hoogte in gaat. Bouwtechnisch is de sky the limit, maar hoe hoog wil je gaan?'' Ze pleitte er voor, om niet toe te staan, dat daar tot zes lagen hoog, maar tot maximaal vier of vijf lagen hoog gebouwd kan worden. Deze mening werd gedeeld door Ronald Wesseling (CDA): ,,Zes bouwlagen vinden we vrij hoog.'' Hij opperde, dat het gebouw wellicht wat breder en dus minder hoog gemaakt kan worden.


Maar VVD en LKB vonden zes bouwlagen prima. ,,Zeer verantwoord'', zo oordeelde inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD). Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) deed er nog een schepje bovenop. Hij vond zes verdiepingen en 19 meter ,,wat te laag.'' De bewoners van de bovenste verdiepingen zouden nog altijd tegen de toppen van de bomen aankijken ,,en niet naar de Braassem. Het mag van ons echt wel iets hoger.''

Raad wil 'cadeautje' Schiphol niet

KAAG EN BRAASSEM – ,,Het lijkt een cadeautje, maar misschien is het wel een kat in de zak.'' Inwonerraadslid Hilde Bax (SVKB) verwoordde maandag 4 december de gevoelens van vrijwel alle politieke partijen over het 'niet klagen contract' voor de geluidsoverlast van Schiphol.

Door Joep Derksen

De Rijksoverheid, Schiphol en de Provincie Zuid-Holland hebben een deal met elkaar gesloten. Met die deal mogen gemeenten bouwen in de zogeheten '20 KE contour'; een gebied dat onder de rook (plus fijnstof- en geluidsstroom) van Schiphol ligt. Dat bouwen van die huizen was tot nu toe niet toegestaan. Maar als tegenprestatie hoeft Schiphol zich volgens die deal geen zorgen meer te maken over klagende inwoners. Wie een huis koopt in de 20 KE contour, moet een contract tekenen, waarbij de bewoner afziet van alle juridische rechten om te klagen over geluid- en fijnstofoverlast door passerende vliegtuigen.

De gemeenteraad moet een oordeel geven over deze afspraken. En de politici zijn uiterst sceptisch. Raadslid Marcel Doze (CDA) verwijst naar onderzoek, dat de rijksoverheid zelf heeft uitgevoerd. ,,Geluidsoverlast van vliegtuigen kan zorgen voor slapeloosheid en leerproblemen bij kinderen. Er moet niet teveel geluidshinder komen.'' Hij vervolgt: ,,Toch hebben de overheden een afspraak gemaakt met Schiphol om die verstoringen weg te moffelen om uiteindelijk in de gelegenheid te zijn om huizen te bouwen in een zone die daar niet voor bedoeld is. Deze geluidszone is er juist om mensen te beschermen. Als je een contract opstelt, dat je weet dat er overlast is, dan voer je je taak als overheid niet uit.'' Met die afspraak wordt volgens Doze ook de Omgevingsraad Schiphol helemaal buiten spel gezet. Bovendien kan de luchthaven via deze afspraken de afspraken over het maximaal aantal gehinderde omwonenden omzeilen. Doze: ,,Dit moeten we niet zonder meer accorderen. Als we hiermee legitimeren dat er overlast is, dan kan Schiphol zeggen, dat ze de wettelijke legitimiteit hebben. Als er gedoe is over overlast of fijnstof, kan Schiphol zeggen dat we het zelf geaccordeerd hebben.''


Raadslid Hans Klink (PRO) is het hier mee eens. ,,We vragen ons af, of de gemeente goed is toegerust om de bewoners te informeren.'' D66 is ook kritisch. Gino Wesselman: ,,Het is geen goed idee om huizen te bouwen binnen de 20Ke contour.'' Inwonerraadslid Jan Zandvliet (LKB) beaamt: ,,Je zou in die contour niet moeten bouwen en niet willen wonen.'' Hilde Bax besluit: ,,Vliegroutes kunnen gewijzigd worden. Bezint eer ge begint. Het lijkt een cadeautje, maar misschien is het wel een kat in de zak.''

Column

Dorpsdichter

Het wordt tijd voor een gepassioneerde dorpsdichter
Die maakt het politieke gedoe allicht wat lichter

Stelt met vileine woorden misstanden aan de kaak
Doet dat met humor; wil geen enkele wraak

Hemelt de vergezichten van onze gemeente op
Geeft ode aan de natuur; die is hier helemaal top

Een dorpsdichter kent de verschillende kernen
Weet wat er speelt, hoeft niet te wennen

Aan Alkemadese gevoelens of Veense wensen
Beschrijft de prachtige passie in vurige verzen

Minimaal twaalf keer per jaar een mooi gedicht
Voorgedragen aan de raad, nog niet gezwicht

Voor dit prachtige idee; kom maar op
Dichtkunst is niet meer voor de snob

Dichten bevrijdt je eenzame ziel
Ontlaadt je gedachten, eerst pril

Dan in volle krachten, donderend
Uit zich totaal intens, verwonderend

Een explosie van woorden, samengevat
In een prozaverhaal; dat wordt wat

Ongecensureerd, volledig en ongecompliceerd vrij
Woorden uit passie gesproken; die maken ons blij

Daarom is mijn enige en echte Sinterklaaswens
Zorg voor een Dorpsdichter; een (h)eerlijk mens

Die de kernen door woorden met elkaar verbindt
Zo worden de inwoners elkaar goed gezind.

Eerste 'Bieb op school' geopend

RIJPWETERING – Biebpunten bestonden er al: dat zijn bibliotheeklocaties in scholen, waar inwoners van het dorp ook hun boeken kunnen lenen. Maar woensdag 29 november werd de allereerste 'Bieb op school' in Kaag en Braassem geopend. Wethouder Henk Hoek trok naar basisschool De Kinderbrug in Rijpwetering om daar de openingshandeling te verrichten.

Door Joep Derksen

Om de Bieb op school mogelijk te maken, moesten veel oude kinderboeken verdwijnen, maar er kwamen ook nieuwe boeken voor terug. De gemeente had hier ook geld voor beschikbaar gemaakt. Nu beschikt de school over 400 boeken voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 8. Marion Bruinen, leesconsulent van Bibliotheek Rijn en Venen, benadrukt hoe belangrijk zo'n Bieb op school is. ,,Alle basisscholen krijgen actuele collectie met kinderboeken. Ook bieden we leesbevorderingsprogrammas aan voor alle groepen.''

Maar de inwoners uit Rijpwetering kunnen geen gebruik maken van de bibliotheekfaciliteiten, beaamt de leesconsulent. ,,Mensen kunnen elders terecht: in Roelofarendsveen komt een bibliotheek in Kaskade. Ook verschijnt er een nieuw biebpunt in Leimuiden.'' Wethouder Hoek werd naar voren geroepen en hij werd door de basisschoolleerlingen verrast met allerlei presentaties. Zo kreeg hij een prachtig gedicht voorgedragen en moest de wethouder een boekbattle houden, waarbij hij en een andere leerling het snelste een aantal boeken op alfabetische volgorde moest leggen. Een jeugdsinterklaas hielp twee jeugdpieten met hun hoogtevreesproblemen. Kinderen uit andere groepen vertelden over de kennis, die ze door het lezen van boeken hadden opgedaan.


Met het op volgorde zetten van de woorden 'De bieb op school is open' ging deze unieke bibliotheekfaciliteit officieel van start. Voortaan kunnen alle leerlingen van de basisschool De Kinderbrug urenlang lezen voor, tijdens en na schooltijd. Het filmpje over deze activiteit is te zien op het YouTube kanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=fjVkCfz2aYE.

Geen zorgen meer dankzij BouwTotaal Noordwijk

NOORDWIJK – Verbouwen hoeft niet duur te zijn. En BouwTotaal Noordwijk is hier het beste voorbeeld van. Waar andere bouwbedrijven de kosten van dure kantoren doorberekenen in hun prijzen, werkt Nico Smit van BouwTotaal Noordwijk met een compleet netwerk van zelfstandige onderaannemers. Zij zijn specialist op hun eigen gebied in de bouwsector en worden ingezet op het moment, dat ze écht nodig zijn.

Door Joep Derksen

Eigenaar Nico Smit heeft al meer dan twintig jaar ervaring in de bouwwereld. En hij weet, dat consumenten een aantal zaken graag willen. Kwaliteitswerk, een goede prijs en volledige openheid over de prijzen. BouwTotaal Noordwijk biedt dat allemaal. Smit: ,,We bekijken de situatie altijd persoonlijk, zodat we kunnen beoordelen wat er moet gebeuren. Hierna stellen we een volledig uitgewerkte begroting op over het aantal werkuren en de te gebruiken materialen.''

Het bijzondere is, dat zo'n begroting altijd wordt opgesteld samen met de klant. ,, Als mensen bijvoorbeeld zeggen; 'We willen het sloopwerk zelf doen', dan haal ik dat uit de begroting. Ook kunnen we bouwactiviteiten toevoegen, als de klant het wil. Als ik ergens kom, zie ik de mogelijkheden van een huis. En kan met voorstellen komen waar mensen nog niet aan gedacht hadden. Het gaat er om, dat we de klant totaal willen ontzorgen. Verbouwen hoeft niet duur te zijn.''

BouwTtotaal Noordwijk regelt nieuwbouw en verbouw, totaal onderhoud en renovaties, maar ook bouwkundige keuringen. Het bedrijf is opgericht in 2013 door Nico Smit en sinds die tijd heeft BouwTotaal Noordwijk zich ontwikkeld tot een allround bouwbedrijf in de ruimste zin. Smit: ,,Vandaar ons motto: "van scharnier tot villa". Dit werk doen we samen met een team van ervaren onderaannemers die allen specialisten zijn op hun vakgebied. Ik begeleid de klanten van A tot Z, denk met ze mee over hoe groot de aanbouw moet zijn, zorg voor tekeningen, vergunningen en al het georganiseer om een (ver)bouw heen. BouwTotaal Noordwijk krijgt het voor u voor elkaar; of het nu gaat om een casco oplevering tot een volledig turnkey project, inclusief beschilderingen en stofferingen.''

De bedrijfsslogan 'wij maken het mooier' is Smit op het lijf geschreven. BouwTotaal Noordwijk heeft ervaringen met de (ver)bouw van ieder deel van het huis. Of het nu gaat om badkamers, keukens, kozijnen, deuren of elektra. Door de unieke manier van werken én het feit dat BouwTotaal Noordwijk een breed netwerk heeft van zelfstandige onderaannemers, hoeven klanten rekening te houden met slechts heel korte wachttijden voordat de bouwwerkzaamheden van start gaan. Smit: ,,Ik zorg er persoonlijk voor, dat alle onderdelen in volgorde achter elkaar uitgevoerd worden. Je hebt er als klant dus zelf helemaal geen omkijken naar.''


BouwTotaal Noordwijk, Douzastraat 34, 2201 JD, Noordwijk, T: 06 5498 6229, W: www.bouwtotaalnoordwijk.nl.

Veel kritiek op weggeven 600.000 euro aan hockeyclub

Nieuwkoop – Het plan om de Hockeyclub Nieuwkoop 600.000 euro te geven voor een nieuw kunstgrasveld, werd maar lauw ontvangen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) kreeg van VVD-lijsttrekker Tom de Kleer het verwijt, dat hij bezig was met 'hapsnapbeleid'. Ook hekelden de raadsleden, dat er alleen gekozen kan worden om wel of niet zes ton weg te geven. Ze hadden liever gezien, dat er ook een keuze was voor het verstrekken van een lening.

Alle voetbalclubs in deze gemeente worden al decennia verwend met nieuwe velden, die door de gemeente betaald worden. De Hockeyclub Nieuwkoop heeft haar speelterrein altijd met eigen geld betaald, waarbij een lening van de gemeente door deze club werd afgelost. De club wil van dit leningsinfuus af en heeft daarom een plan bedacht, dat de gemeente eenmalig zes ton subsidieert, zodat een nieuw kunstgrasveld aangelegd kan worden. De komende veertien jaar sparen de hockeyers dan voldoende geld, zodat zij het volgende kunstgrasveld zelf kunnen betalen.

Veel raadsleden gunnen de hockeyers wel hun nieuwe veld, maar ze hikken er toch tegenaan om zomaar 600.000 euro weg te geven. Hun zorgen werden niet kleiner, toen Elkhuizen aangaf, dat ook een tennisvereniging kan rekenen op zo'n gemeentelijke ondersteuning, als zou blijken dat die club haar vergunning verliest doordat alle banen te slecht zijn om te spelen. De Kleer was er niet blij mee, dat het geld voor de hockeyclub uit de algemene reserve van de gemeente haalt. ,,Het klopt dat de hockey achtergesteld is geweest ten opzichte van de voetbalverenigingen, maar dat geldt ook voor muziekverenigingen en andere organisaties. Wethouder Elkhuizen mist visie. Dit is hapsnapbeleid.'' De wethouder kaatste de bal direct terug: ,,Als ik visie mis, dan geldt dat ook het college en daar bent u als partij onderdeel van.''


Nick Draper (CDA) wilde, dat de gemeente ook kijkt naar de mogelijkheid om een lening te geven aan de hockeyclub. Ook fractievoorzitter Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) ,,miste alternatieven. Als een investering van zes ton de beste is, dan zullen we daar ook voor zijn. Maar de verschillende opties als een lening zijn in het voorstel niet uitgewerkt. SGP/ChristenUnie steunde deze visie. Maar raadslid Remco Hendriks (SBN) snapte niets van de kritiek: ,,We moeten trots zijn, dat wij kunnen investeren in sport.'' Elkhuizen probeerde de gemoederen te bedaren: ,,De hockeyclub is al sinds 2005 bezig om dat kunstgrasveld te krijgen. Het is nu één minuut voor twaalf. Gooi nou geen zand in die raderen.'' De raadsleden bepalen op donderdag 14 december of de hockeyclub 600.000 euro's krijgt om een nieuw veld aan te schaffen.  

Twee ton voor uitwerken bouwplannen

Nieuwkoop – De gemeenteraad moet donderdag 30 november bespreken, of de gemeente 200.000 euro kan uitgeven voor de voorbereiding van Teylerspark 2. Met dat geld wordt bekeken, hoeveel woningen op dat terrein gebouwd kunnen worden en hoeveel die huizen gaan kosten. Ook moet deze wijk meer bomen en struiken krijgen, dan dat er in Teylerspark 1 komen te staan. Wel is nu duidelijk, hoe het bouwverkeer gaat rijden om al die huizen te laten verschijnen. De definitieve ontsluitingsweg wordt doorgetrokken tot de Laan de Verwondering. Als alle bouwwerkzaamheden klaar zijn, blijft dit de route voor alle auto's van de bewoners om Teylerspark 1 en 2 in en uit te rijden.  

Raadskandidaten VVD bekend

Nieuwkoop – Dertig inwoners hebben zich kandidaat gesteld voor de verkiezingenlijst van de VVD. Zij proberen woensdag 21 maart 2018 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een plaatsje te veroveren in de raad van Nieuwkoop.


Al eerder was bekend, dat de 19-jarige Tom de Kleer lijsttrekker is. Wethouder Paul Platen bezet de tweede plek en op nummer drie staat Larissa Spierenburg-Wernars, van beroep is zij een 'independent human resources professional'. Bij een vorige gemeenteraadsverkiezing bleek nummer vijf op de lijst, Donja Kooman-Hoogervorst, een echte stemmentrekker te zijn. Zij mocht in 2010 in de gemeenteraad komen, dankzij 261 voorkeurstemmen. De huidige raadsleden Quinten van Dobben en Jan Hardenberg bezetten de vierde en zesde plaats op de kandidatenlijst van de VVD.

Plannen voor IKC op Zuidereiland

Nieuwveen – Een integraal kindcentrum (IKC) op het Zuidereiland (het zuidelijke deel van de nieuwbouw in de Verwondering naast de golfbaan); dit is een serieuze optie voor het college van burgemeester en wethouders. De politieke partij Natuurlijk Nieuwkoop heeft vragen gesteld over dit gebied van zo'n 6.000 m2.

Volgens het college biedt dat terrein voldoende ruimte voor een IKC; een school, waar de leerlingen ook kunnen sporten en gebruik maken van opvang. Een sporthal (in omvang vergelijkbaar met De Ringkant) moet ook mogelijk zijn op deze grond. Waar het gaat om parkeerruimte, zouden er ook genoeg plekken gerealiseerd kunnen worden.

Wat is de reden dat juist op deze plek op het Zuidereiland gekozen is voor de mogelijke vestiging van een IKC? Het college laat hierover weten, dat de gemeenteraad eerder dit jaar heeft gevraagd om ruimte te reserveren voor een maatschappelijke voorziening, zoals een IKC. ,,De locatie heeft aan de noordoostzijde een prima centrale ligging en directe koppeling met de bestaande kern.'' Andere locaties aan de westkant liggen op grotere afstand van de dorpskern. Bovendien wordt het daar lastiger om fietsers en voetgangers veiliger van en naar zo'n IKC te laten gaan.


De locatie grenst aan het een parkje/ bergbezinkbassin bij de Roggeveldweg. Door de centrale ligging kan met een fiets/voetbrug vanaf de Roggeveldweg een verkeersveilige verbinding voor fietsers en voetgangers gemaakt worden. Met de komst van een IKC kunnen er aan het westelijke deel van de Laan der Verwondering 'kleinere woonbuurten' gebouwd worden aan het water; elk op hun eigen 'eiland'. 

Meer inspraak door burgerjury

Nieuwkoop – De gemeente wil experimenteren met manieren om de inwoners meer inspraak te geven. Burgemeester Frans Buijserd en wethouder Guus Elkhuizen hebben met elkaar afgesproken, dat een 'burgerjury' wordt ingesteld. Deze burgerjury praat dan mee over het afvalstoffenbeleid. Ook zijn er plannen om een 'neutrale coach' in te schakelen, die samenlevingsinitiatieven oppakt. Of er wordt af en toe een gastspreker uitgenodigd tijdens een gemeenteraadsvergadering. De gemeenteraadsleden gaan hierover praten op donderdag 30 november.

De huidige manier van politieke besluitvorming krijgt steeds meer kritiek van de inwoners en bedrijven. ,,Zij daar in het gemeentehuis bepalen toch alles'', is bij velen de stellige overtuiging. Deze kritiek is ook doorgedrongen tot de gemeenteraadsleden zij willen dus, dat inwoners vaker al vanaf het begin betrokken worden bij nieuwe plannen. Die denkwijze wordt gesteund door een rapport met aanbevelingen van de Rekenkamer. Daarin wordt ook gepleit voor meer inwonerparticipatie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart moet Nieuwkoop een burgerjury, sociale raad en een gemeenteconventie opzetten.


Bij zo'n gemeenteconventie praten de raadsleden niet allee n met elkaar, maar ook met inwoners, bedrijven en professionals. Per onderwerp, dat aan de orde komt, worden hiervoor mensen uitgenodigd. Een sociale raad is een bijeenkomst van willekeurig inwoners, die door loting zijn geselecteerd. Zij komen regelmatig bij elkaar en gaan dan in gesprek over een onderwerp of project, dat leeft in de gemeente Nieuwkoop. Een burgerjury is er al in onder meer Rotterdam. Zo'n burgerjury beoordeelt het beleid van de gemeente en geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders hoe het beter kan. De burgerjury bestaat uit inwoners, die een paar keer per jaar in gesprek gaan met het college over een aantal thema's en onderwerpen. Hun oordeel en adviezen worden meegenomen in nieuw beleid of voor de bijstelling van het bestaande beleid. 

Kieslijst CDA Nieuwkoop bekend

Nieuwkoop – De leden van CDA Nieuwkoop hebben Kees Egberts gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart. Op plaats 2 staat een politieke nieuwkomer: Antoinette Ingwersen. Zij was onder meer werkzaam als politiecommissaris. Leon Zoet, die nu ook al in de gemeenteraad zit, completeert de top 3. De huidige fractievoorzitter Nicolette Oosterhof en oud-wethouder Trudy Veninga staan als lijstduwers op de lijst.  

Drempels in plaats van fietspad

Ter Aar – De droom van een vrijliggend fietspad langs de Zevenhovenseweg is uiteen gespat. De omwonenden willen hier niet aan meewerken door het verkopen van een deel van hun grond. Het gemeentebestuur wil ook niet zo ver gaan om de grond te onteigenen. De ongevallencijfers zijn namelijk niet zó dramatisch, dat een vrijliggend fietspad absoluut noodzakelijk is.

Om de verkeersveiligheid toch iets te verbeteren, wordt nu voorgesteld om de chicanes in de Zevenhovenseweg te verwijderen, zodat op die plekken 'drempelplateaus' aangelegd worden. Met op iedere 250 meter een drempel zou de snelheid van het gemotoriseerde verkeer flink omlaag kunnen gaan, zo is de gedachtegang. De zorgen over de fietsveiligheid leeft bij de bewoners. De initiatiefgroep Dorpsraad Noordeinde heeft al 1.700 handtekeningen opgehaald van inwoners, die het gemeentebestuur oproepen om te zorgen voor meer veiligheid.


Raadslid Remco Hendriks (SBN) opperde donderdag 30 november, dat er straatverlichting langs de Zevenhovenseweg komt. Misschien zou het plaatsen van 'smiley's', die de snelheid van het wegverkeer aangeven, ook kunnen helpen, zo vermoedde wethouder Guus Elkhuizen. Dat er geen vrijliggend fietspad komt door de tegenwerking van enkele grondbezitters, bevalt de politici allerminst. Maar ze kunnen het ook niet afdwingen. CDA-fractieassistent Nick Draper vond het in ieder geval een goed idee om zo snel mogelijk die drempels aan te leggen. Elkhuizen steunde dit. ,,Niets doen is hapsnapbeleid. Die chicanes moeten zo snel mogelijk weg.'' De gemeenteraad praat hier op donderdag 14 december verder over.

225 extra sociale huurwoningen

Nieuwkoop – Minimaal 225 nieuwe sociale huurwoningen vóór 2025, verduurzaming van de sociale woningvoorraad en organisaties moeten inspelen op woonbehoeften van zowel jongeren als ouderen. Om dit te bereiken heeft de gemeente Nieuwkoop 'samenwerkingsafspraken' gemaakt met Woondiensten Aarwoude, Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA), Woningstichting Nieuwkoop en Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop (HBV Nieuwkoop). De afspraken worden formeel ondertekend op maandag 4 december. 

,,Grenzen aan burgerparticipatie''

Nieuwkoop – De inwoners moeten niet te veel kunnen meepraten over allerlei zaken die hun aangaan. De gemeenteraadsleden toonden deze week een unieke vorm van eensgezindheid hierover. Zij voerden allerlei argumenten aan, waarom het toch beter is dat vooral de politici zich bezig moeten houden met de ontwikkelingen in Nieuwkoop.

Onder leiding van burgemeester Frans Buijserd konden inwoners eerder dit jaar nog meepraten in de 'Werkgroep nieuwe democratie'. Maar dat beviel helemaal niet, zodat Buijserd persoonlijk een einde maakte aan deze vorm van inspraak. ,,De groep werd steeds groter en we hadden een beetje het idee of we met een pseudo gemeenteraad te maken hadden. Dat was ook de bedoeling niet. De bedoeling was juist, dat we een inspirerende en creatieve club vormen. Maar ik had het gevoel dat ik op een verkeerde trein zat. De groep werd steeds groter en het begon een soort raadscommissie te vormen. Dat was nooit de bedoeling. Als inwoners gaan zeggen; laten we het maar bij het oude houden, dan zijn we het creatieve wel kwijt en is er iets mis met zo'n groep. Toen heb ik aan de noodrem getrokken.''

Toch gaat de gemeente experimenteren met een nieuwe vorm van inspraak. Volgend jaar worden dertig inwoners door loting uitgenodigd om met het gemeentebestuur van gedachten te wisselen over het afvalstoffenbeleid. De raadsleden waarschuwden, dat het allemaal niet te snel moet gaan met al die inspraak door de inwoners. Fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie): ,,We moeten niet teveel doorschieten met burgerparticipatie. Ik zou niet willen dat er een soort schaduw gemeenteraden ontstaan, waardoor we aan onze stoelpoten gaan zagen. Je moet uitkijken, waar je mensen voor uitnodigt.'' Een 'burgerpanel', waarbij inwoners hun mening vanachter een computer kunnen geven, vindt Van Belzen prima. ,,Dat is laagdrempelig. Burgerparticipatie is goed, maar er zijn grenzen.''


Quinten van Dobben (VVD) waarschuwde voor de tere zieltjes van de Nieuwkopers: ,,We moeten de inwoners niet te zwaar belasten. Ze gaan eens in de vier jaar naar de stembus. Het is de taak van de raadsleden om de inwoners te spreken en met die informatie wat te doen in de gemeenteraad.'' Alleen Jan Dirven (Natuurlijk Nieuwkoop) wees met de vinger naar zichzelf en zijn collega's: ,,De mensen zijn afgehaakt. Het vertrouwen in de politiek is gigantisch achteruit gegaan. We moeten proberen om dat naar de inwoners te herstellen.'' Hierop liet SBN-raadslid Leo Visser weten, dat hij niet veel klachten hoort. Peter Struik, directeur van de Rekenkamercommissie, lichtte de raadsleden in, waar het werkelijk om gaat. ,,Er speelt van alles in de samenleving. Het gaat niet alleen om burgerparticipatie, maar ook om overheidsparticipatie. Het openbaar bestuur moet uitermate haar best doen om mee te doen in de samenleving.''

28 november 2017

Noordenaren strijden voor behoud van laatste vrije uitzicht

Noorden – Een voorbijschietende zwaluw toont haar acrobatische toeren, het water fonkelt in de stralen van de zon. De eeuwenoude kerktoren is vast onderdeel van de achtergrond terwijl de akkergrond wacht om bezaaid te worden. Het is het enige en allerlaatste vrije uitzicht langs de Voorweg in Noorden en het dreigt volledig te verdwijnen. Omwonenden komen in opstand en ze vechten door tot aan de Hoge Raad om dit unieke natuuruitkijkpunt te behouden. ,,Als je hier huizen neerzet, gaat het voor eeuwig verloren.''

Sinds mensenheugenis is deze akkergrond in bezit van het Bisdom Rotterdam en al tientallen jaren wordt de grond gepacht door agrariërs voor hun koude teelt. Dagelijks staan passanten stil langs de weg om een foto te maken van het mooie uitzicht. Menig schilder heeft er een stilleven van gemaakt. Het natuuruitzicht aan de Voorweg (tegenover nr 12) lijkt te belichamen, wat het gemeentebestuur al jaren propageert: Nieuwkoop als kunst- en natuurgemeente. Maar toch wil de gemeente meewerken aan de komst van vier huizen en de buurt is in rep en roer.

Vorige week zat een zaal in het gemeentehuis stampend vol tijdens een hoorzitting. Daar pleitte Dizzy Soederhuizen namens Dorpsraad De Koet al voor het behoud van het allerlaatste stukje groen van Noorden. ,,Noordenaren willen de natuur in kunnen kijken en niet alleen maar door een bouwcorridor rijden.'' Aad van Lierop, Leo Groenendijk, Wim van Miltenburg en waterleliekweker Herman de Beer tonen het schitterende uitzicht. De Beer (70) is hier geboren en getogen en heeft in de laatste tientallen jaren het hele dorpslint volgebouwd zien worden. Nu moet ook het laatste vergezicht opgeofferd worden; hij heeft er geen begrip voor. ,,Historische doorkijkjes waar de gemeente zo prat op is, worden met voeten getreden. Hier is namelijk geld mee te verdienen.''

Groenendijk vult aan: ,,We zijn dorpelingen en willen dit stukje voor iedereen behouden; voor ons en alle volgende generaties. Ook voor de wandelaars die hier komen. In ieder seizoen is het een prachtig gezicht; het is het laatste stukje unieke uitzicht en doorkijk naar de plassen.'' Van Lierop roept namens de Noordenaren het college op om niet akkoord te gaan met de bouwplannen voor dit stuk grond. ,,Ik doe een beroep op burgemeester Buijserd en wethouder Elkhuizen, die deze kunst- en natuurgemeente voor staan. Dit uitzicht is het mooiste stukje van Noorden.''

De gemeente had al in een reactie laten weten, waarom woningbouw goed zou zijn, de huidige situatie zou een doorn in het oog zijn voor de leefbaarheid, het gaat om een braakliggend terrein en er zou worden gezorgd voor nieuwe doorzichten naar de plassen. Maar van Lierop veegt hier de vloer mee aan. ,,Dit mooie natuuruitzicht is voor niemand een doorn in het oog, het terrein wordt gebruik door agrariërs en met de bouw van de huizen neem je juist het doorzicht naar de plassen weg.'' De mannen benadrukken, dat ze niet tegen de overige plannen voor huizenbouw en herontwikkeling van kassen en bedrijven zijn. Maar van dit stukje (natuur)gebied moet worden afgebleven.

Van Miltenburg pleit ervoor dat de agrarische wortels van Noorden niet verloren moeten gaan: ,,Nu zijn alle kassen weg, alles is volgebouwd; de Voorweg is één grote trechter met huizen links en recht. Je ziet geen water meer. Wij als ouderen moeten een boodschap doorgeven aan de generaties na ons. Als je hier huizen neerzet, gaat het voor eeuwig verloren.'' De parochie is eigenaar van het land Daphne van Roosendaal, medewerker ambtelijke communicatie van het Bisdom Rotterdam, reageert: ,,Er wordt een gesprek gevoerd binnen de gemeentelijke overheid inzake het bestemmingsplan. Dit gesprek is nog niet tot een afronding gekomen. De parochie is eigenaar van de gronden, maar noch parochie noch bisdom hebben in deze fase tot iets besloten.''


Een gemeentelijk woordvoerder gaat niet in op specifiek dit stukje grond, maar laat weten: ,,De gemeente Nieuwkoop is al geruime tijd samen met grondeigenaren bezig om de Voorwegzone in Noorden te herinrichten. Door de Voorwegzone opnieuw in te richten, verbetert de kwaliteit van het woongebied en versterken we de leefbaarheid in Noorden. Dit bereiken we door de gevestigde bedrijven te verplaatsen, de glastuinbouw te saneren en maximaal 30 woningen te bouwen. Het gaat daarbij onder meer om vrijstaande woningen en twee-onder-een kapwoningen.'' De gemeenteraad neemt op 1 februari een besluit over het bestemmingsplan.

Noodfonds voor Nieuwkopers

Nieuwkoop – De gezamenlijke kerken hebben een noodfonds opgericht voor mensen met financiële problemen. Dit 'Noodfonds Nieuwkoop Omzien Naar Elkaar' is bedoeld om inwoners van Nieuwkoop te helpen, die in een acute noodsituatie zijn of dreigen te raken. Bijvoorbeeld als deze inwoners vermalen dreigen te worden tussen de ambtelijke molens en instanties geen of niet snel genoeg hulp kunnen bieden. Iedereen kan een aanvraag doen bij dit noodfonds; het maakt niet uit of je wel of niet gelovig bent. Aanmelden, voor uzelf of iemand anders, kan via www.noodfondsnieuwkoopone.nl of telefonisch: 06 4105 0075. Het bedrag, dat iemand kan ontvangen, is in principe een lening. Maar als de lener het geld niet kan terugbetalen, kan het noodfonds besluiten, dat die lening een gift wordt.

Oude gezichten in top Natuurlijk Nieuwkoop

Nieuwkoop – De leden van Natuurlijk Nieuwkoop hebben Pien Schrama gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De oud-wethouder heeft hoge ambities. Nu heeft de partij (het voormalige MPN/PN) nog vier zetels in de raad, maar Schrama gaat voor zes zetels. Ook de tweede en derde plaats zijn ingeruimd voor mensen, die nu al in de gemeenteraad zitten: Berry Dors en Kees Hagenaars. De hoogste nieuwkomer op de lijst staat op de vierde plek: René Carlier uit Zevenhoven. Lijstduwer is huidig gemeenteraadslid Jan Tersteeg.  

Gezondheidsklachten dwingen Van Velzen te stoppen

Einde van LKB nabij

KAAG EN BRAASSEM > Na drie hartaanvallen en andere fysieke problemen vindt fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) het welletjes. Hij kondigde donderdag 23 november officieel aan, dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart niet verder gaat in de politiek. Dat betekent het einde van zijn partij LKB. Van Velzen sluit ook uit, dat hij in de toekomst nog bestuurder wordt. Hij wil zijn dagen doorbrengen met genieten en cardiofitness.

,,De conditie van het hart gaat achteruit, dus ik wil het rustiger aan doen'', aldus Van Velzen. Hij had zijn fractiegenoten (en inwonerraadsleden) Jan Zandvliet en Sandra van Emmerik drie maanden geleden al verteld over zijn besluit te stoppen. Zij zagen het niet zitten om zelf door te gaan met LKB en dat betekent dus het einde van deze partij. Zandvliet trekt zich ook terug uit de politiek, maar Van Emmerik heeft zich al op de kandidatenlijst van SVKB laten zetten. Ze blijft de komende maanden echter nog voluit de standpunten van LKB in de raadsvergaderingen verdedigen.

Van Velzen was 16 jaar raadslid en acht jaar wethouder. Vorig jaar scheidde hij zich af van de VVD en ging met zijn eigen partij verder. In zijn kielzog volgde Zandvliet en Van Emmerik (een nichtje van voormalig VVD-fractievoorzitter Paul van Emmerik) meldde zich later bij de LKB aan. De inwonerraadsleden voelen zich niet in de steek gelaten, zo laten ze weten.


Voor Van Velzen (61) is het na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart echt einde verhaal. ,,Het wordt allemaal een beetje te zwaar. Het lukt mij lichamelijk niet meer om al die energie er in te steken.'' Is het dan niet beter, dat Van Velzen nu al stopt en 'zijn' raadszetel teruggeeft aan de VVD? Hij piekert er niet over: ,,Ik had voldoende stemmen gehaald en dit was een zetel van Ton van Velzen. Ik maak de belofte aan mijn kiezers waar om hen vier jaar te vertegenwoordigen.'' Het raadswerk zal hij niet missen: ,,Nu gaat het heel vaak over procedures en niet over de mens. Ik vind niet, dat ik te lang ben doorgegaan. Ik heb me ingezet voor de mensen, maar als ik nu nog verder zou gaan met nog eens vier jaar raadslidmaatschap, dan ga ik over de streep.''

Kerst vieren in Chinese sferen

Nieuwkoop – Wat gaan we doen met Kerst? Het is de jaarlijks terugkerende vraag, waar u nu het antwoord op heeft. Op eerste en tweede Kerstdag kunt u namelijk heerlijk dineren bij Chinees Specialiteitenrestaurant Mandarin. Speciaal voor u wordt een zes gangenmenu(!) klaargemaakt. Het enige dat u hoeft te doen, is ontspannen en genieten samen met uw familie en vrienden. Dankzij Mandarin is met Kerst niet uw hele huis overhoop, u hoeft niet te koken of af te wassen; u ervaart wat het is om Kerst te vieren in Chinese sferen!

Het speciale zes gangenmenu kunt u alleen krijgen op Eerste en Tweede Kerstdag; vroeg reserveren is daarom belangrijk! Voor slechts 45,50 euro p.p. begint u de culinaire maaltijd met een amuse, gemaakt van zalm, wasabi mayonaise en atjar. Daarna komt het bijzondere voorgerecht: Lo Yu Ha Khaw (met zoetzure zeebaars en gamba). Het eerste tussengerecht bestaat uit hertenbiefstuk, met groene aspergetips en Chinese kruiden.

Daarna volgt het tweede tussengerecht: een fantastische Champagne Spoom. Terwijl uw smaakpapillen nog natrillen van genot, krijgt u dan het hoofdgerecht voor geschotelt: wilde eendenbout, compleet met 'vijf sterren stoof'. Als dessert wordt u verrast met de Mandarin X-mas specialiteiten!

Verrassing

Maar daar houdt het niet mee op! Naast al deze waanzinnig heerlijke lekkernijen, kunt u ook kiezen voor een Speciale 'Verrassing Dim Sum menu'. U wordt dan overladen met Chinese tapas, die extra feestelijk zijn opgemaakt. Voor slechts 36,50 euro per persoon (en kinderen de halve prijs!) krijgt u een smaakervaring, die u nooit zult vergeten! Eigenares Janny Man licht toe: ,,Er is een ruime keuze uit diverse soorten vlees, kip, vis, garnalen en groentegerechten. Dat wordt gegarandeerd genieten; maar als we heel eerlijk zijn: alles op de kaart van De Mandarin is één groot culinair avontuur.''
Ook voor de thuisblijvers is Chinees Specialiteitenrestaurant Mandarin hét adres voor de feestdagen. Mandarin kan namelijk met Kerst of tijdens een nieuwjaarsborrel een compleet buffet of een brede selectie aan hapjes op locatie verzorgen. Dus op de plek, waar ú het wilt. Dit is niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven. 

Voor meer informatie:

Chinees Specialiteitenrestaurant Mandarin, Dorpsstraat 117, 2421 AX Nieuwkoop. Reserveren: Tel: (0172) 574 218, W: www.mandarin-nieuwkoop.nl

Bomen houtwal ,,minder laag gesnoeid''

OEGSTGEEST – Nog altijd worden inwoners van de wijk Haaswijk af en toe trillend wakker. Iedere dag passeren zij de ooit zo florerende houtwal aan het Componistenpad, waar een half jaar geleden een kaalslag heeft plaatsgevonden. Alle bomen en struiken werden tot een hoogte van 50 centimeter boven de grond 'gesnoeid'. Gemeenteraadslid Gerlof Kruidhof (PrO) riep donderdag 23 november op, dat eenzelfde scenario niet nog een keer moet gebeuren.

Door Joep Derksen


Binnenkort is namelijk een andere houtwal in dezelfde wijk aan de beurt. Kruidhof pleitte er bij het college voor, dat dit keer de gemeente moet gaan voor 'natuurkwaliteit'. Hij kreeg een kleine toezegging van wethouder Jos Roeffen, die liet weten dat de snoeiwerkzaamheden op de waterkering in drie delen worden uitgevoerd. De waterkering bij het Componistenpad was vrij smal. Het onderhoud is zeer gecompliceerd als je niet op de wal zelf kunt komen.'' Maar omdat de waterkering die nu aan de beurt is, toch een stuk breder is, kunnen er grotere bomen blijven staan. ,,Er zal iets minder laag gesnoeid worden dan op het eerste deel. Ook de natuurkwaliteit wordt in acht genomen.'' De komende week gaat de wethouder samen met de omwonenden de situatie ter plekke bekijken.  

Kansen grijpen dankzij Brexit

OEGSTGEEST – De Brexit kan ook kansen bieden voor Oegstgeest. Nu duidelijk is, dat het Europees Medicijn Agentschap (EMA) vanuit Engeland naar Nederland verhuist, kan deze gemeente hier van meeprofiteren. De verwachting is, dat zo'n 900 hoogopgeleide medewerkers nieuwe woningen gaan zoeken in de Randstad. Fractievoorzitter Sven Spaargaren (VVD) pleitte er donderdag 23 november voor, dat Oegstgeest zich moet profileren als aantrekkelijke gemeente voor deze expats. Hij riep de vertrekkend wethouder Wendelien Tönjann én de overige leden van het college van burgemeester en wethouders op, om Oegstgeest te promoten als woon- en werklocatie. Tönjann beaamde, dat het ,,een aardig idee is voor de volgende raadsperiode om hier budget voor vrij te maken.'' Maar dat zou wel eens te laat kunnen zijn, aldus voorzitter (en burgemeester) Emile Jaensch. Als de raad pas in maart 2018 begint met het promoten van dit gebied, kan Oegstgeest wel eens achter het net vissen, zo waarschuwde hij.

Meer steun voor regionale Rekenkamer

OEGSTGEEST – Een deel van de politieke partijen wil af van de huidige Rekenkamer en deze vervangen voor een regionale variant. Alle politici zijn het eens, dat de leden van de Rekenkamer goed werk verrichten, maar er is groeiende onrust over de kosten die de leden van de Rekenkamer in rekening brengen.

Door Joep Derksen

Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) riep in een motie op om te onderzoeken of een regionale Rekenkamer beter en goedkoper zou kunnen werken. ,,Als ik een auto heb, die het goed doet, maar een benzineverbruik heeft van hier tot Tokio, doe ik hem ook weg. De mensen van de huidige Rekenkamer hebben om een substantiële salarisverhoging gevraagd. Voor hetzelfde geld zullen ze nog minder onderzoeken doen.'' Hij werd in deze gedachtegang gesteund door D66 en Lokaal Oegstgeest.


Maar fractievoorzitter Sven Spaargaren (VVD) liet weten, dat zijn partij tevreden is met de kwaliteit van het werk, dat de Rekenkamer aanlevert. ,,We moeten niet aanraken, wat heel goed functioneert.'' De twee overige coalitiepartijen CDA en HVO waren het hier mee eens. De stemmen staakten over dit onderwerp, omdat er één raadslid niet aanwezig was tijdens de vergadering. In december buigt de raad zich opnieuw over deze kwestie.

Nieuwe politieke krachten

OEGSTGEEST – De gemeenteraad verwelkomde drie nieuwe politieke collega's in haar midden. Het zijn mevrouw E. Vellema (D66), de heer R. van Duijvenvoorde (VVD) en de heer J. Yonce (Lokaal Oegstgeest). Zij gaan voortaan door het leven als 'steunfractieleden' en zullen zich de komende tijd inzetten om van Oegstgeest een nog mooiere gemeente te maken.  

Raad baalt van extra kosten

OEGSTGEEST – Steeds weer opnieuw wordt de gemeente door de RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg) Hollands Midden geconfronteerd met grote tekorten. De gemeenteraadsleden zijn het zat, zo bleek donderdag 23 november, dat almaar meer belastinggeld van de inwoners hier op moet worden aangesproken. Nu is er weer een subsidieaanvraag binnengekomen omdat 'Veilig Thuis' een financieel tekort heeft. Gemeenteraadslid Ria Pasterkamp (PrO) verwoordde de gevoelens van de raad. ,,Het lijkt wel of de gemeente een meelzak is. Iedere keer als je er op slaat, komt er wat uit. De RDOG moet ophouden met twee keer per jaar voortdurend meer geld te vragen.'' Wethouder Nieuwenhuis beloofde, dat hij deze boodschap zou doorgeven aan het Algemeen Bestuur van de RDOG.

Toekomstige gemeenteraad bepaalt steun voor ijsbaan

OEGSTGEEST – Deze gemeenteraad brandt zich niet meer aan de vraag, of Oegstgeest gaat meebetalen aan de nieuwe ijsbaan in Leiden. Alle gemeenten in deze regio hebben een verzoek gekregen van het Leidse stadsbestuur om bij te chippen voor deze ijsbaan. Als dat gebeurt, wordt de schaatsbaan geen 250 meter, maar 333 meter lang. Burgemeester Emile Jaensch liet donderdag 23 november tijdens de raadsvergadering weten, dat Oegstgeest vóór 1 oktober 2018 haar standpunt hierover moet laten weten. Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Raadslid Gerlof Kruidhof (PrO) concludeerde direct: ,,Laat dan de nieuwe raad zich over dit verzoek buigen.'' Deze mening wordt door alle partijen gedeeld.

Geen opvolger wethouder Tönjann

OEGSTGEEST – De VVD-fractie heeft geen geschikte opvolger kunnen vinden voor wethouder Wendelien Tönjann. Daarom nemen de huidige collegeleden al haar taken over. VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren (VVD) lichtte donderdag 23 november toe, dat er allerlei gesprekken zijn geweest met kandidaten. ,,Maar ze hadden andere verwachtingen of ze waren niet beschikbaar.'' En dus besloot de partij om geen kandidaat voor het wethouderschap voor te dragen. Tönjann zelf laat hierover weten, dat ze niet hoeft te worden opgevolgd als wethouder ,,omdat de coalitieagenda nagenoeg af is.''  

Voorhouter wint biljarttoernooi

NOORDWIJKERHOUT > Hij is al 79 jaar en toch werd Ad Deutekom deze week kampioen van de Bollenstreek. Sinds vier jaar is de Voorhouter lid van biljartvereniging Puyckendam en wekelijks speelt Deutekom in een team in de competitie 'Bandstoten 3de klasse' van de Commissie Recreatief Biljarten Bollenstreek (CRBB).


De CRBB organiseert ieder jaar wedstrijden op de biljartonderdelen 'bandstoten', 'libre' en 'driebanden'. Deutekom versloeg 31 concurrenten bij het bandstoten. In de finalewedstrijd scoorde hij een fenomenale 47 van de 50 te behalen punten. Hij mag zich daarom het hele jaar Kampioen van de Bollenstreek noemen. Deutekom heeft zich geplaatst voor de finalewedstrijden van het gewest. De winnaars van die wedstrijden plaatsen zich voor het nationaal kampioenschap.

Bouwplan 'bijzonder gevalletje'

LEIMUIDEN – De aanvraag lag er al een aantal maanden, maar nu gaat het college van burgemeester en wethouders toch akkoord met het realiseren van vier 'verblijfsrecreatieve appartementen' op de plek, waar nu een bedrijfsloods staat, achter Burgemeester Bakhuizenlaan 28. De bestaande loods wordt gesloopt waarna er op dezelfde locatie een bedrijfshal teruggebouwd wordt, die 50 m2 groter is.


Wethouder Herman Haarman: ,,Dit is een bijzonder gevalletje. Het is een bedrijf, dat daarachter een jachthaven heeft. Ze willen recreatiewoningen gaan creëren, door de loods hoger te maken. Die loods staat op de erfgrens en wordt vooral gebruikt voor opslag van bijvoorbeeld machientjes.'' Haarman heeft de plek zelf bekeken. Volgens hem hebben de buren geen bezwaar tegen de komst van die appartementen, die zullen uitkijken op de achtererven van verschillende woningen aan de Burgemeester Bakhuizenlaan. 

Droom snippergroen gaat niet door

WOUBRUGGE – Het was een droom en het blijft een droom. Een bewoner aan de Witte Klaver had graag een stukje groen van de gemeente bij het eigen huis willen betrekken. En was bereid hier voor te betalen. Maar het college van burgemeester en wethouders geeft hier geen toestemming voor.


Nu nog ligt dat stuk groen schuin omhoog. De betreffende aanvrager had verteld, dat hij het plan heeft om het huidige schuine gedeelte op te hogen, zodat dit één vlak stuk grond wordt. Dat deed alle alarmbellen rinkelen in het gemeentehuis. De vrees bestond, dat er vervolgens een schutting om het geheel zou worden gezet, waardoor de omgeving minder kan genieten van de groene omgeving.

Extra recreatiewoning

KAAG – Aan de Aderpolder 7 mag een extra recratiewoning van zestig vierkante meter komen. Hiervoor in de plaats gaat de woonboot weg. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. Met de extra recreatiewoning wordt voldaan aan een bestuurlijke wens om de recreatie te stimuleren.  

Goed geld voor water

LEIMUIDEN – De buren op Noordeinde 84 en 86 zijn blij; zij mogen van de gemeente twee percelen water van in totaal 58 m2 kopen. Hiervoor betalen ze 6.960 euro. Het collegebesluit zorgt er niet voor, dat de watergang belemmerd wordt. De betrokken twee percelen worden bebouwd met nieuwe woningen. Die percelen zijn wat korter dan de omringende percelen en zo is de wens voor de aankoop van het stukje water ontstaan. De gemeente spaart zich nu ook geld uit, doordat dit stukje water niet meer uitgebaggerd hoeft te worden.

Grond voor parkeren

LEIMUIDEN – De bewoners van Raadhuislaan 23 mogen zo'n 36 m2 aan gemeentegrond kopen. Hiervoor betalen ze 8.100 euro; het stukje land is een grindstukje, dat nu ook al door de bewoners van het huis gebruikt wordt voor het parkeren van de eigen auto’s. Het college van burgemeester en wethouders ging hier vorige week mee akkoord. 

Kosten GGD rijzen de pan uit

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente is 1.684.000 euro méér kwijt aan het programma GGD van de RDOG Hollands Midden. Het grootste deel van die kosten lijkt te komen door de stijging van ambtelijke uitgaven.

Zo gaan de pensioenpremies omhoog, worden twee verlofdagen toegevoegd en komt er een nieuwe 'functionaris gegevensbescherming'. Ook is in het bedrag nog een salarisstijging opgenomen, die dit jaar heeft plaatsgevonden. Een deel van de stijging wordt ook veroorzaakt door 'aanvullende maatregelen', die noodzakelijk waren naar aanleiding van een vernietigend rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.


Het lijkt er op, dat het grootste deel van de extra kosten naar ambtelijke kosten gaan. Maar het geld zou toch naar de zorg moeten gaan? Wat worden de slachtoffers er beter van, van al die uitgaven? De gemeentelijke woordvoering heeft bij het ter perse gaan van deze krant op deze vragen nog geen antwoord kunnen geven. 

Nieuw asfalt

WOUBRUGGE – De Oudendijkseweg krijgt nieuw asfalt en de aansluiting op de N446 wordt verbeterd. Op die manier wordt het achterliggende tuinbouwgebied beter ontsloten. Het werk wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf KWS infra B.V. voor een bedrag van 1.154.000 euro (exclusief btw). De werkzaamheden beginnen in de eerste maanden van 2018 en zullen ook duren tot het einde van dat jaar. Wethouder Herman Haarman: ,,Het verkeer moet omgeleid worden en gaat dan door het dorp. De provinciale weg zal er geen last van hebben.'' Het werk wordt in fases uitgevoerd, waaronder 's nachts. 

Ontheffing geheimhoudingsplicht

KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur heeft een oplossing gevonden om geen last te hebben van de privacywetgeving. Onlangs vroeg een gemeentelijk medewerker, die zich bezig houdt met openbare orde en veiligheid, om informatie over te dragen over een inwoner. Dan ging het om de aanslagen onroerendezaakbelasting, maar de ambtenaar weigerde dit. Een fiscale geheimhoudingsplicht is hier de reden voor. Het gemeentebestuur wil niet meer, dat zoiets kan gebeuren. De adviseur heeft de informatie nodig, omdat er verschillende handhavingstrajecten lopen tegen de inwoner. Dus krijgt het college de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor de geheimhoudingsplicht. Deze ontheffing kan in de toekomst vaker worden ingezet. 

Rundveestal mag uitbreiden

WOUBRUGGE – De veehouder aan de A. de Graaflaan 31 mag een nieuwe rundveestal bouwen van de gemeente. Hierdoor neemt het aantal dieren, dat onder zijn beheer vallen, flink toe. De boer is de allerlaatste, die nog mag uitbreiden in het Buitengebied Oost. Nieuwe regels van de Provincie Zuid-Holland beperken dit soort uitbreidingen namelijk in verband met de gevolgen van de extra stikstoftoename voor de nabijgelegen natuurgebieden.

Maar de betreffende boer had de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de bestaande melkveehouderij al in 2014 aangevraagd. Hij heeft nu 160 melkkoeien en wil in de nabije toekomst 450 koeien hebben. Het aantal stuks kalveren tot twee jaar gaat iets omlaag: van 110 naar 99. De huidige honderd schapen verdwijnen helemaal. Wethouder Herman Haarman laat weten, dat zowel de Provincie Zuid-Holland als de Omgevingsdienst West Holland akkoord zijn met de uitbreiding.


Waar het gaat om de nieuwe en strengere provinciale regels aangaande de stikstof, laat Haarman weten het goed te vinden om een ontwikkelingsstop op te leggen aan de akkerbouwers, agrariërs en veehouders. ,,Voor die boeren en agrariërs is het best ingewikkeld en we willen daar met de LTO over praten.'' Een besluit naar aanleiding van zo'n gesprek komt er niet, geeft de wethouder aan. Hiervoor zal de LTO een officiële zienswijze in moeten dienen.  

Snel internet binnen handbereik


KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Yvonne Peters (VVD) ondertekende dinsdag 21 november een convenant met het bedrijf DICO Snel Internet Buitengebied. Hiermee is het zeker, dat het buitengebied eindelijk kan gaan genieten van een glasvezelnetwerk. En daarmee stappen de inwoners in dat gebied eindelijk de digitale wereld van de 21ste eeuw binnen. Ook wethouder Guus Elkhuizen van de gemeente Nieuwkoop zal die avond zijn handtekening zetten. Wanneer de glasvezelkabels worden aangelegd, wordt pas later bekend gemaakt. Eerder dit jaar werden de buitengebiedbewoners gevraagd of ze interesse hadden in zo'n glasvezelnetwerk. Maar liefst 68% van inwoners van het buitengebied had zich hier voor ingeschreven.

Door Joep Derksen


Wethouder Herman Haarman is blij, met dit resultaat, dat te danken is aan de Dorpsraad Bilderdam. Deze dorpsraad nam in 2014 het initiatief om sneller internet te krijgen voor het buitengebied. Over het convenant laat Haarman weten: ,,Hiermee maken we afspraken. We moeten kijken of het daadwerkelijk tot uitvoering kan komen en of mensen daadwerkelijk kiezen voor aansluiting. De mensen moeten namelijk ook gaan betalen voor deze aansluiting. Er moet wel een bepaald minimum aantal aansluitingen zijn.'' De wethouder heeft er alle vertrouwen in, dat dit voor elkaar komt. ,,Op de Kaag is hier ook heel veel belangstelling voor.'' De gemeente gaat er van uit, dat zo'n 850 huishoudens zullen kiezen voor een verbinding met het glasvezelnetwerk. Per huishouden ontvangt de gemeente dan 22 euro. Dat levert dus een inkomstenpotje op van 17.600 euro. Als er voldoende abonnementen zijn afgesloten, wordt begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid medio 2018 plaatsvinden. De uitvoeringsduur is ongeveer één jaar. 

Van glas naar recreatie

ROELOFARENDSVEEN – De glastuinbouwactiviteiten op Zuideinde 72 mogen gestopt worden. Hierna mag de eigenaar de opstallen slopen en de bestaande woning omzetten naar een burgerwoning. Daarna kunnen er op het terrein nog eens drie vrijstaande woningen én vier recreatiewoningen gebouwd worden. De recreatiewoningen mogen ieder 90 vierkante meter groot zijn. Het college van burgemeester en wethouders stemde vorige week in met dit advies.  

,,Energieneutrale gemeente pas in 2050''

Concept-verkiezingsprogramma VVD bekend

KAAG EN BRAASSEM – De VVD is druk bezig met het opstellen van een verkiezingsprogramma. Het eerste concept is nu bekend en de partij zet zich onder meer in voor ondernemers. Dat toont de titel van het programma al aan: ,,Voor een ondernemend Kaag en Braassem''.

Door Joep Derksen

Stilstand is achteruitgang,volgens de VVD: ,,Verandering is geen bedreiging, maar biedt juist kansen. De VVD durft te veranderen en stimuleert een ondernemend Kaag en Braassem.'' Vluchtelingen uit oorlogsgebieden zijn welkom, maar ,,als hun thuisland weer veilig is, dan gaan ze terug.'' Woningbouw is welkom. Niet alleen in de kernen: ,,we schuwen ook geringe uitbreiding van de kernen richting open landschap niet.'' Maar de VVD eist niet, dat deze huizen gasloos moeten zijn.

De partij geeft per dorp haar wensen aan. Voor Bilderdam moet geïnvesteerd worden in bereikbaarheid over water en Hoogmade moet meer woningbouw krijgen. Kaag verdient volgens de partij snel internet, maar hiervoor is al een contract ondertekent, om glasvezelkabel aan te leggen. De partij van Leimuiden moet worden vverbeterd, 'kleinschalige energieopwekking' kan in Nieuwe Wetering plaatsvinden, op de HSL-gronden. Nieuwe huizen kunnen gebouwd worden in Oud Ade; langs de Abdij van Rijnsburglaan. Er moet volop recreatie plaatvinden op de Braassemoevers van Roelofarendsveen en Oude Wetering. De zwemplek in Rijnsaterwoude krijgt aandacht van de partij, die vindt dat de groene buffer tussen Rijpwetering en Oud Ade behouden moet blijven. In Woubrugge mogen niet alleen extra woningen en tuinbouwbedrijven komen, ook 'recreatieve of nautische' ondernemers die daar activiteiten willen ondernemen zijn welkom. Agrariërs die een boerencamping op willen zetten; van de VVD mag het. Hoe de horeca-ondernemers in de dorpen dit vinden, laat zich raden.

Ook een 'wat groter vakantiepark en andere recreatieve voorzieningen' zijn voor deze partij van harte welkom. Hiermee lijkt het oude plan van wethouder en aankomend lijsttrekker Yvonne Peters van deze partij weer nieuw leven te worden ingeblazen. De gemeenteraad heeft besloten, dat Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal moet zijn. Maar de VVD wil dit niet meer: ,,We vinden energieneutraal in 2050 meer realistisch.'' De partij staat open voor energieopwekking met zonnevelden, windmolens en productie van biogrondstoffen en biomassa.


In de toekomst moet verkeer over de weg voorrang krijgen boven recreatief verkeer over water. Zo moet de Leimuiderbrug in de N207 tijdens de spits gesloten blijven voor hoog vaarverkeer. Horecafaciliteiten die de wet overtreden en alcohol schenken aan minderjarigen moeten van de VVD niet meer zo snel beboet worden. ,,Onze focus ligt op het voorkomen van misbruik en het waarborgen van veiligheid op straat en in het verkeer.'' 

,,Participatie is geen snackbar''

KAAG EN BRAASSEM – De leden van SVKB wezen vrijdag 17 november unaniem Petra van der Wereld aan als lijsttrekker. Zij wil van haar partij weer de grootste politieke macht in de gemeenteraad maken en wil minimaal zeven zetels binnenslepen. ,,Dan kunnen ze niet meer om en langs ons heen. Ik ben beschikbaar voor een wethouderspositie.''

Door Joep Derksen

Tijdens de algemene ledenvergadering konden de circa twintig aanwezigen hun mening geven over het concept-verkiezingsprogramma. De partij wil, dat er meer aanlegplaatsen, terrassen en overnachtingsmogelijkheden in de dorpen komen. ,,Het liefst kleinschalige hotels, pensions, natuurhuizen en Bed & Breakfasts''. Natuurgebieden als de Wijde Aa, Ringvaart en langs de Drecht moet beschermd worden. En er mogen geen nieuwe bedrijventerreinen bij komen, zo lang de huidige nog niet vol zijn.

Nieuwe woningen moeten er alleen maar in de 'bebouwde kom' komen; deze mogen niet meer ten koste gaan van de natuur. Ook is SVKB tegen nieuwe bebouwing aan de oevers van het water. Bankjes aan het water en veilige zwemplaatsen wil de partij wel stimuleren, zodat zo veel mogelijk mensen van de waternatuur kunnen genieten. In Roelofarendsveen moet een tweede sluis komen, zo stelt de partij ,die vindt dat deze gemeente 'niet op een eiland woont'. De leden lieten weten, dat er een nieuw cultuurhuis moet komen en dat wordt ook zo opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Iedere wijk of dorp moet een budget krijgen, ,,om grotere, langlopende projecten te ondersteunen'', zoals een kleinschalige gezamenlijke eetgelegenheid, waar iedereen kan aanschuiven. Veenderveld II moet groen blijven van de partij en nieuwe winkelvormen, zoals afhaalstations voor webwinkels zijn welkom in Kaag en Braassem. De partij lijkt af te stappen van het in 2040 energieneutraal maken van Kaag en Braassem en stelt alleen, dat deze ambitie ,,het uiteindelijke doel is''. De komende jaren moeten gemeentelijke panden energieneutraal worden en de komst van windmolens langs de hoofdinfrastructuur (A4, A44, N207) en zonnepanelen wordt verwelkomd.

Verder moeten de inwoners meer te vertellen krijgen, zo stelt SVKB. ,,Als inwoners een voorziening willen, zoals de Alkeburcht, dan moet het gemeentebestuur dat aanvaarden. Participatie is geen snackbar, waar de bestuurder zijn gang kan gaan.'' Van der Wereld laat weten, dat ze zich heel goed kan vinden in het verkiezingsprogramma en geeft als voorbeeld: ,,Het gaat ook over wat de inwoners kunnen betekenen voor de algemene leefbaarheid, door middel van inwonerparticipatie en invloed op het beleid en wat 'de gemeente' hierin betekent.''


Op zondag 28 januari 2018 organiseert SVKB een midwinterborrel. Dan gaan de leden definitief akkoord met het verkiezingsprogramma en wordt de lijstvolgorde van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.  

Van LKB naar SVKB

KAAG EN BRAASSEM – Vorige week kondigde inwonerraadslid Sandra van Emmerik (LKB) nog trots aan, dat zij zich had aangemeld voor de kandidatenlijst. Maar volkomen onverwacht verscheen ze bij een algemene ledenvergadering van de concurrerende politieke partij Samen voor Kaag en Braassem (SVKB). Van Emmerik wil, zo blijkt nu, voor die partij in de gemeenteraad komen. Tot die tijd blijft ze echter trouw de fractievergaderingen van LKB bijwonen.


In een reactie laat Sandra van Emmerik weten, dat ze op de lijst van SVKB komt. ,,Ik heb van fractievoorzitter Petra van der Wereld een kans gekregen, die ik bij de LKB niet kon krijgen.'' Ze blijft echter de komende maanden haar politieke ideeën inbrengen bij de fractievergaderingen van LKB en zal ook in de raadsvergaderingen het LKB-geluid naar voren brengen. Van Emmerik vindt dat niet vreemd: ,,Ik wil afmaken, waar ik aan begonnen ben.'' Desgevraagd stelt Van Velzen: ,,Ik vind het prima, dat ze overstapt.'' Het weglopen van Van Emmerik brengt Van Velzen's partij in de problemen en het bestaansrecht van LKB raakt hierdoor in het geding. Over de toekomst van LKB wil Van Velzen zich nu echter toch niet uitlaten.  

Dorpsraad heeft wensenlijstje

HOOGMADE – De dorpsraad van Hoogmade liet maandag 20 november de gemeenteraadsleden weten, waar ze wel en niet blij mee waren. De inspraak van de dorpsraad vond plaats met behulp van een filmpje.

Uit dat filmpje blijkt, dat de vertegenwoordigers van het dorp blij zijn met de komst van de brede school en de sociale woningbouw in e omgeving van die school. Verder zien ze graag lantaarnpalen bij de Hoogmadese weg, een loopverbinding tussen de Bospolder en de Munnikenpolder, meer plantenbakken en een Honden-uitlaatplek bij de voormalige waterzuivering.

Ook vragen ze zich af, waarom er geen bedrijventerrein komt in de Bospolder? ,,Het krot en de bedrijfshallen moeten weg.'' De dorpsraad keert zich tegen de plannen voor een onbemande brug: ,,Eerst onderzoek en overleg met dorpsgemeenschap.'' De dorpsraadsleden zijn ook positief over de komst van ,,enkele drijvende recreatiewoningen bij de jachthaven en enkele slaapplekken bij camping 'De Freek'.'' Ook zien ze zonnepanelen langs de A4 en de HSL wel zitten.


Maar met dat laatste is Jan Veraart van de 'Vereniging tot behoud van het open landschap' het helemaal niet mee eens. Waarom wil je windmolens langs de A4 zetten? Waarom niet in een clusteropstelling of op een deel van de droogmakerijen? Windturbines en zonnepanelen hebben een veel grotere impact dan bouwen van sociale woningen op het landje van Egmond. We ontkomen er niet aan om de haalbaarheid van windmolens, biogasinstallaties, zonnepanelen te onderzoeken en te bekijken op welke locaties zij de minste schade toebrengen aan het landschap.''

Flatbewoners mogelijk kind van de afvalrekening

KAAG EN BRAASSEM – Met het nieuwe diftar-systeem, waarbij inwoners 'beloond' worden naarmate ze meer afval scheiden, wordt de scheidingsmaat hoog gelegd. Wie maar liefst twee keer beter scheidt, dan nu het geval is, moet in 2019 nog steeds evenveel betalen als het jaar ervoor. Pas als mensen in één jaar tijd hun restafvalbak twaalf keer of minder langs de kant van de weg zetten (in plaats van 26 keer, zoals nu het geval is), kunnen ze er financieel eventueel iets op vooruit gaan.

Door Joep Derksen

Ook de mensen die in appartementen wonen en gewend zijn om kleine zakjes met afval weg te brengen naar een (ondergrondse) container, moeten de komende jaren oppassen, dat ze geen grote financiële tegenvallers krijgen. Vooral als ze dat zo'n vier keer per week doen, dan gaat ze dat aan 'variabele tarieven' al gauw 400 euro kosten. Voor iedere keer, dat je in 2019 namelijk een zak(je) in een ondergrondse container doet, betaal je twee euro. En daar bovenop komt ook nog een 'vast tarief', dat de gemeente nog moet bepalen, maar waarschijnlijk tussen de 100 en 170 euro komt te liggen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) tipte maandag 20 november: ,,De bedoeling is dat deze inwoners met een zak van 60 liter het afval gaan opsparen. We willen hen kunnen helpen om hen beter te informeren over het beperken van het afval. Als zij (het wegbrengen van hun afval, JD) op dezelfde manier blijven doen, zijn zij het kind van de rekening. Dat kan niet de bedoeling zijn.''

Nu het invoeren van diftar met een jaar is uitgevoerd, balen veel mensen dat ze hun grote container hebben ingeruild voor een kleiner exemplaar van 140 liter. Maar de gemeente staat niet meer toe, dat ze hun oude container weer terug kunnen krijgen voor 2018. Vanaf 1 januari kunnen wel weer restafvalcontainers van 240 liter aangevraagd worden, maar het gevolg is dan, dat de aanvrager in 2019 een hoger tarief voor de afvalstoffenheffing moet betalen.


Wie in 2018 wil bijhouden, hoe vaak hij zijn restafvalcontainer langs de kant van de weg heeft gezet en wat voor gevolgen dit heeft voor zijn afvaltarieven in 2019, kan dit doen via de zogeheten 'Cyclus app'. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.cyclusnv.nl/digitale-afvalkalender. Enkele raadsleden vroegen het college om de inwoners extra te informeren over alle veranderingen op het gebied van afvalinzameling. Maar VVD-raadslid Alwin Koek vond: ,,Zelfs al zou je twaalf brieven sturen, dan lezen mensen het niet. Als je ziet hoe mensen reageren of beter gezegd niet reageren, dan maakt het niet uit, hoe je het doet.'